A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Raporty o stanie gminy
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2021 r.
» Protokół z konsultacji społecznych projektu programu współpracy gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.
» Ocena jakości wody wodociągu Lenarty
» Obwieszczenie z dnia 20 października 2021 r.
» Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
 • Rada Miejska
 • Informacja o terminie sesji

  W dniu 30 września 2021 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
  2. Wręczenie medalu „Zasłużony dla Olecka”.
  3. Uwagi i wnioski Sołtysów, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.
  4. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku,
  b) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olecku,
  c) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2021,
  d) przyjęcia do realizacji zadania publicznego dotyczącego organizowania nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Gołdap,
  e) zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olecko do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii,
  f) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko,
  g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Możne oraz terenu Dworku Mazurskiego,
  h) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty,
  i) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Olecko,
  j) wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olecku,
  k) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na zadanie pod nazwą „Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowej (4930N), ul. Wiśniowej (4972N), ul. Kolejowej (4926N)”,
  l) zmiany budżetu Gminy Olecko na 2021 rok,
  m) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2021-2032.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
  7. Informacja Burmistrza Olecka o działalności w okresie między sesjami.
  8. Podsumowanie sezonu letniego – referat Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa.
  9. Oświadczenia i wystąpienia radnych.
  10. Zamknięcie obrad sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  / - / Alicja Stefanowska  Data wprowadzenia: 2021-09-20 1501
  Data upublicznienia: 2021-09-20
  Art. czytany: 440 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Adameit
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet