A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Raporty o stanie gminy
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie w załączniku
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
» Protokół Nr BRM.0012.1.5.2021 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 11 maja 2021 roku
» Protokół Nr BRM.0012.2.5.2021 posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 11 maja 2021 roku
» Protokół Nr BRM.0012.4.3.2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 13 maja 2021 roku
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Sposób doręczania dokumentów elektronicznych

  Dokumenty elektroniczne można składać do Urzędu Miejskiego w Olecku poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej za pośrednictwem platformy elektronicznej eUrzędu lub platformy ePUAP.

  1. Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Olecku za pomocą platformy elektronicznej eUrząd;
  Doręczanie dokumentów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej
  Urzędu Miejskiego w Olecku
  https://eurzad.olecko.pl/
  wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta na platformie elektronicznej
  Dokumenty elektroniczne można przesyłać w następującej formie:
  · gotowego e-formularza,
  · lub wniosku.
  2. Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Olecku za pomocą systemu rządowego platformy
  ePUAP
  http://epuap.gov.pl/
  (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
  Doręczanie dokumentów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP http://epuap.gov.pl/ wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta na platformie ePUAP.
  Dokumenty elektroniczne można przesyłać w następującej formie:
  · gotowego e-formularza,
  · wniosku.
  Link do skrytki ePUAP Urzędu Miejskiego w Olecku
  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/c6tc9p6k8p/


  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miejskiego w Olecku:
  1) Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miejskiego w Olecku muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym.
  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego zostały zamieszczone na stronie ePUAP: http://epuap.gov.pl
  Uwaga
  Profil zaufany ePUAP jest darmowym ważnym 3 lata odpowiednikiem kwalifikowanego podpisu. Można go uzyskać poprzez platformę ePUAP http://epuap.gov.pl/ .
  2) W przypadku braku podpisu wnioskodawca zostanie wezwany w celu uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni.
  3) Akceptowane formaty załączników to:
  • DOC, DOCX, RTF, ODT, ODS
  • XLS, XLSX
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • XML, ZIP
  Urzędowe poświadczenie odbioru:
  Po złożeniu dokumentu elektronicznego poprzez:
  skrzynkę podawczą - zostanie automatycznie przesłane na adres nadawcy urzędowe poświadczenie odbioru zwane dalej „poświadczeniem przedłożenia”. Poświadczenie takie będzie zawierać:
  · pełną nazwę Urzędu,
  · datę i godzinę doręczenia dokumentu elektronicznego,
  · datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

  Zgodnie z § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216) pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

  Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny:
  Wniosek elektroniczny może zostać złożony na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (która jest elementem składowym systemów eUrząd lub ePUAP) poprzez skrzynkę (konto w systemie eUrząd/ePUAP) nadawcy. Listę wszystkich formularzy elektronicznych, które można przesyłać do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą można znaleźć w wykazie usług.

  Wykaz usług elektronicznych na platformie e-Urzad
  https://eurzad.olecko.pl/uslugi_elektroniczne/pl#/strona/pl/inne_uslugi_w_gminie/  Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru:
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest elementem składowym systemów eUrząd lub ePUAP, które to zapewniają otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru na skrzynkę (konto w systemie eUrząd/ePUAP) nadawcy.


  Data wprowadzenia: 2020-08-21 0952
  Data upublicznienia: 2020-08-21
  Art. czytany: 868 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Tomasz Bellon
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet