A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» XXVII Sesja Rady Miejskiej w Olecku w dniu 29 maja 2020 r. - termin i porządek obrad
» Czasowy rejestr zdarzeń z XXVII sesji z dnia 29 maja 2020 r.
» Imienne wykazy głosowań radnych na sesji Rady Miejskiej w Olecku w dniu 29 maja 2020 r.
» obwieszczenie
» obwieszczenie
 • Zamówienia publiczne
 • Rozstrzygnięcia przetargów
 • Rok 2020
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko z podziałem na części.

  Olecko 1 kwietnia 2020 r

  BI.271.10.18.2019


  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  W dniu 1 kwietnia 2020 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w BZP w BZP nr 508025-N-2020 z dnia 2020-01-31 r o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8-Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) - Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko z podziałem na części:
  Część I
  1. Obszar między boiskiem treningowym a stadionem miejskim w Olecku na terenie MOSiR ciąg spacerowy przez cały teren pomiędzy boiskiem treningowym a stadionem miejskim:
  2. Skarpa wzdłuż „Wiewiórczej ścieżki” do plaży miejskiej „Skocznia”
  3. Teren przy Alei 450-lecia Olecka
  Część II
  1.Staw na Osiedlu Siejnik
  2. Staw przy ul. Orzeszkowej/Żeromskiego w Olecku
  3. Staw kolejowy przy ul. Wojska Polskiego w Olecku
  Część III
  1. Otoczenie przy Stacji Paliw na Osiedlu Siejnik
  2. Skwer przy ul. Młynowej w Olecku
  3. Teren przy Szosie do Krupina

  1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówień najkorzystniejsze oferty złożone na poszczególne części przez następujących Wykonawców:
  Część I
  Oferta nr 4
  Zakład Ogólnobudowlany Sp. z o.o., ul. Ożarowska 59/76, 01-416 Warszawa
  Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Część II
  Oferta nr 4
  Zakład Ogólnobudowlany Sp. z o.o., ul. Ożarowska 59/76, 01-416 Warszawa
  Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Część II
  Oferta nr 4
  Zakład Ogólnobudowlany Sp. z o.o., ul. Ożarowska 59/76, 01-416 Warszawa
  Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


  2. W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
  Część I
  Oferta nr 1
  Przedsiębiorstwo Budowlane SZCZUKA, Jacek Szczuka, ul. Królów Polskich 43, 19-300 Woszczele
  Punktacja w kryteriach:
  Cena – 23,25 pkt
  Okres gwarancji – 40,0 pkt
  Łączna liczba uzyskanych punktów: 63,25 pkt
  Oferta nr 2
  SORTED Sp. z o.o., Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno
  Punktacja w kryteriach:
  Cena – 27,61 pkt
  Okres gwarancji – 40,0 pkt
  Łączna liczba uzyskanych punktów: 67,61 pkt
  Oferta 3
  BUDIMAR, Radosław Zięcina, Krasnoborki 37, 16-310 Sztabin
  Punktacja w kryteriach:
  Cena – 38,54 pkt
  Okres gwarancji – 40,0 pkt
  Łączna liczba uzyskanych punktów: 78,54 pkt
  Oferta nr 4
  Zakład Ogólnobudowlany Sp. z o.o., ul. Ożarowska 59/76, 01-416 Warszawa
  Punktacja w kryteriach:
  Cena – 60 pkt
  Okres gwarancji – 40,0 pkt
  Łączna liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt
  Oferta nr 5
  Transport Ciężarowy , Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko
  Punktacja w kryteriach:
  Cena – 24,74 pkt
  Okres gwarancji – 40,0 pkt
  Łączna liczba uzyskanych punktów: 64,74 pkt
  Oferta nr 6
  Konsorcjum firm:
  Lider Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Plac Wolności 2, 19-400 Olecko
  Partner: SOBIBAR, Bartosz Sobieraj, ul. Armii Krajowej 3/13, 19-400 Olecko
  Punktacja w kryteriach:
  Cena – 41,25 pkt
  Okres gwarancji – 40,0 pkt
  Łączna liczba uzyskanych punktów: 81,25 pkt

  Część II
  Oferta nr 1
  Przedsiębiorstwo Budowlane SZCZUKA, Jacek Szczuka, ul. Królów Polskich 43, 19-300 Woszczele
  Punktacja w kryteriach:
  Cena – 18,99 pkt
  Okres gwarancji – 40,0 pkt
  Łączna liczba uzyskanych punktów: 58,99 pkt
  Oferta nr 2
  SORTED Sp. z o.o., Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno
  Punktacja w kryteriach:
  Cena – 34,18 pkt
  Okres gwarancji – 40,0 pkt
  Łączna liczba uzyskanych punktów: 74,18 pkt
  Oferta 3
  BUDIMAR, Radosław Zięcina, Krasnoborki 37, 16-310 Sztabin
  Punktacja w kryteriach:
  Cena – 32,22 pkt
  Okres gwarancji – 40,0 pkt
  Łączna liczba uzyskanych punktów: 72,22 pkt
  Oferta nr 4
  Zakład Ogólnobudowlany Sp. z o.o., ul. Ożarowska 59/76, 01-416 Warszawa
  Punktacja w kryteriach:
  Cena – 60,00 pkt
  Okres gwarancji – 40,0 pkt
  Łączna liczba uzyskanych punktów: 100,0 pkt
  Oferta nr 5
  Transport Ciężarowy , Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko
  Punktacja w kryteriach:
  Cena – 42,49 pkt
  Okres gwarancji – 40,0 pkt
  Łączna liczba uzyskanych punktów: 82,49 pkt
  Oferta nr 6
  Konsorcjum firm:
  Lider Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Plac Wolności 2, 19-400 Olecko
  Partner: SOBIBAR, Bartosz Sobieraj, ul. Armii Krajowej 3/13, 19-400 Olecko
  Punktacja w kryteriach:
  Cena – 58,24 pkt
  Okres gwarancji – 40,0 pkt
  Łączna liczba uzyskanych punktów: 98,24 pkt

  Część III
  Oferta nr 1
  Przedsiębiorstwo Budowlane SZCZUKA, Jacek Szczuka, ul. Królów Polskich 43, 19-300 Woszczele
  Punktacja w kryteriach:
  Cena – 18,17 pkt
  Okres gwarancji – 40,0 pkt
  Łączna liczba uzyskanych punktów: 58,17 pkt
  Oferta nr 2
  SORTED Sp. z o.o., Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno
  Punktacja w kryteriach:
  Cena – 18,09 pkt
  Okres gwarancji – 40,0 pkt
  Łączna liczba uzyskanych punktów: 58,09 pkt
  Oferta 3
  BUDIMAR, Radosław Zięcina, Krasnoborki 37, 16-310 Sztabin
  Punktacja w kryteriach:
  Cena – 31,72 pkt
  Okres gwarancji – 40,0 pkt
  Łączna liczba uzyskanych punktów: 71,72 pkt
  Oferta nr 4
  Zakład Ogólnobudowlany Sp. z o.o., ul. Ożarowska 59/76, 01-416 Warszawa
  Punktacja w kryteriach:
  Cena – 60,0 pkt
  Okres gwarancji – 40,0 pkt
  Łączna liczba uzyskanych punktów: 100,0 pkt
  Oferta nr 5
  Transport Ciężarowy , Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko
  Punktacja w kryteriach:
  Cena – 40,21 pkt
  Okres gwarancji – 40,0 pkt
  Łączna liczba uzyskanych punktów: 80,21 pkt
  Oferta nr 6
  Konsorcjum firm:
  Lider Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Plac Wolności 2, 19-400 Olecko
  Partner: SOBIBAR, Bartosz Sobieraj, ul. Armii Krajowej 3/13, 19-400 Olecko
  Punktacja w kryteriach:
  Cena – 32,88 pkt
  Okres gwarancji – 40,0 pkt
  Łączna liczba uzyskanych punktów: 72,88 pkt

  3. Na podstawie art.92 ust.1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Wykonawcy.

  4. Na podstawie art.92 ust.1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty w częściach:

  Część I, Część II, Część III
  Oferta nr 2
  SORTED Sp. z o.o., Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno
  Uzasadnienie faktyczne:
  Zamawiający, działając na podstawie art. 85 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) w związku z upływającym terminem związania z ofertą, w dniu 17 marca 2020 r, zwrócił się z wnioskiem do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu, na okres 30 dni.
  Poinformował również, że w przypadku wyrażenia takiej zgody, zgodnie z art. 85 ust. 4 w/w ustawy związane jest to z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres.
  Wykonawca SORTED Sp. z o.o., Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno nie wyraził zgodny na wydłużenie okresu związania z ofertą oraz nie przedłużył okresu ważności wadium i nie wniósł nowego wadium .
  Nieprzedłużenie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją wykonawcy z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
  W związku z powyższym nieprzedłużenie terminu związania ofertą skutkuje obowiązkiem po stronie Zamawiającego odrzucenia jej na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Uzasadnienie prawne:
  Art. 89 ust. 1 pkt. 7a, który brzmi:
  „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
  7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa wart.85ust.2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

  Część III
  Oferta nr 5
  Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko
  Uzasadnienie faktyczne:
  Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 1 i 1a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2019 poz. 1843) poinformował Wykonawcę, że złożona przez niego oferta na część III zamówienia jest niższa o 39,15% od ceny brutto ustalonej zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Pzp powiększonej o należny podatek VAT i 30,20% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert i jednocześnie wezwał Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny w szczególności w zakresie art. 90 ust. 1 pkt 1-5 ustawy Pzp.
  Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywał na Wykonawcy.
  Wykonawca Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6 w Olecku w terminie 3 dni nie złożył wyjaśnienia i nie dostarczył dowodów w sprawie rażąco niskiej ceny.
  W związku z powyższym niezłożenie wyjaśnień i dowodów w sprawie rażąco niskiej ceny skutkuje obowiązkiem po stronie Zamawiającego odrzucenia jej na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

  Uzasadnienie prawne:
  Art. 90 ust. 3 , który brzmi:
  „3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia”.

  5. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843)-Dział VIII „Środki ochrony prawnej”.


  Data wprowadzenia: 2020-04-01 1457
  Data upublicznienia: 2020-04-01
  Art. czytany: 103 razy

  » Załacznik - rozmiar: 2055732 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Tomasz Kowalczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet