A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Stypendia Burmistrza Olecka za uzyskane osiągnięcia w dziedzinie: nauki, artystycznej i sportu
» Informacja o aktualnym składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3, Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”, Plac Wolności 22, 19-400 Olecko
» POSTANOWIENIE NR 136/2020 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Olecko
» Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lipca 2020 r. o zmianie zasad obsługi wyborców przez obwodowe komisje wyborcze
» Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • AKTUALNOŚCI
 • Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  BURMISTRZ OLECKA
  BI.6720.2.9.2018

  Olecko, 5 lipca 2019 r.


  OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  miasta i gminy Olecko
  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
  w dniach od 15.07.2019 r. do 5.08.2019 r.
  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olecku przy Pl. Wolności 3, 19-400 Olecko w godzinach
  od 8.00 do 15.30.
  Wyłożone dokumenty zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w BIP (w menu: Aktualności).
  Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się 22 lipca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Olecku przy Pl. Wolności 3, 19-400 Olecko,
  w Sali konferencyjnej nr 32 (III p.) o godz. 14.00.
  Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium.
  Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Olecka, na adres: 19-400 Olecko, Pl. Wolności 3, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
  26 sierpnia 2019 r.

  Informacja w związku z RODO
  Administratorem danych osobowych jest Gmina Olecko reprezentowana przez Burmistrza Olecka, z siedzibą
  w Olecku (19-400), przy Placu Wolności 3.
  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Olecku, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c), e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
  Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości, jak również podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub na mocy obowiązujących przepisów prawa.
  Dane przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.
  Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania oraz usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych, po okresie, o którym mowa powyżej.
  Przetwarzanie danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:
  - dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria;
  - dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dokumentów, w oparciu o ustalone kryteria.


  Data wprowadzenia: 2019-07-05 1007
  Data upublicznienia: 2019-07-05
  Art. czytany: 490 razy

  » Prognoza oddziaływania na środowisko - rozmiar: 3721220 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Rysunek studium - Kierunki - gmina - rozmiar: 3738691 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Rysunek studium - kierunki - miasto - rozmiar: 3364004 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Tekst studium - kierunki - rozmiar: 2157915 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Tekst studium - uwarunkowania - rozmiar: 3579082 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Dąbrowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet