A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Imienne wykazy głosowań radnych na sesji Rady Miejskiej w Olecku w dniu 30 czerwca 2020 r.
» NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY - Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku
» Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głownego księgowego w SDS
» Wyniki głosowania w I turze Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
» Biszewska Wioletta
 • AKTUALNOŚCI
 • Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP pod trasę dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV

  BURMISTRZ OLECKA

  BI.6721.5.15.2017
  Olecko, 29 czerwca 2018 r.

  OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod trasę dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku z Uchwałą
  Nr ORN.0007.69.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przystąpienia
  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod trasę dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, zmienioną Uchwałą Nr ORN.0007.50.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod trasę dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV

  zawiadamiam

  o wyłożeniu do publicznego wglądu, w dniach od 09.07.2018 r. do 06.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, w godzinach od 8.00 do 15.30, w pokoju nr 1, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod trasę dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu i prognoza dostępne będą również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (menu: Aktualności).

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
  w dniu 03.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, o godzinie 14.00, w Sali nr 32.

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

  Uwagi należy składać na piśmie* do Burmistrza Olecka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.08.2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Olecka.

  * Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
  1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


  Data wprowadzenia: 2018-06-29 0816
  Data upublicznienia: 2018-06-29
  Art. czytany: 731 razy

  » Prognoza oddziaływania na środowisko - rozmiar: 2895138 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Rysunek planu - rozmiar: 12404187 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Tekst uchwały - rozmiar: 263264 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uzasadnienie do projektu planu - rozmiar: 458556 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 1 do prognozy - rozmiar: 16835531 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Załącznik nr 2 do prognozy - rozmiar: 11808340 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Dąbrowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet