A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Spółki gminne » Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. » Przetargi
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Opłata prolongacyjna
» UCHWAŁA Nr XXXV/325/09 z dn. 27.11.2009 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gosp. rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
» UCHWAŁA NR ORN.0007.80.2015 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU w sprawie określenia wzoru formularzy stosowanych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
» UCHWAŁA NR ORN.0007.25.2014 w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Olecko”
» Stawki podatku od środków transportowych
Ilość wiadomości z działu 'Przetargi': 15
1  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup urządzeń analogowej sieci telewizji kablowej „SOKÓŁ”.
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy : Zaproszenia do złożenia oferty na zak...
2016-09-19 1300 Czytano:741 razy » Przeczytaj artykuł
2  Protokół z otwarcia ofert na zakup urządzeń analogowej sieci telewizji kablowej zwanej dalej TVK Sokół
Protokół z otwarcia ofert

na zakup urządzeń analogowej sieci telewizji kablowej zwanej dalej...
2016-09-16 1127 Czytano:596 razy » Przeczytaj artykuł
3  Wyjaśnienia do Zaproszenia do złożenia oferty na zakup urządzeń analogowej sieci telewizji kablowej zwanej dalej TVK Sokół z dnia 07 września 2016 roku.
Wyjaśnienia do Zaproszenia do złożenia oferty na zakup urządzeń analogowej sieci telewizji kabl...
2016-09-13 1435 Czytano:652 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zaproszenie do złożenia oferty na zakup urządzeń analogowej sieci telewizji kablowej zwanej dalej TVK Sokół
Zaproszenie

do złożenia oferty na zakup urządzeń analogowej sieci telewizji kablowej zwanej d...
2016-09-07 1206 Czytano:864 razy » Przeczytaj artykuł
5  Informacja o uniewaznieniu zaproszenia do złożenia oferty na zakup urządzeń analogowej sieci telewizji kablowej zwanej dalej TVK Sokół.
W związku z brakiem porozumienia co do treści szczegółowych postanowień umowy Przedsiębiorstwo...
2016-08-19 1317 Czytano:624 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zaproszenie do złożenia ofert na zakup urządzeń analogowej sieci telewizji kablowej

Zaproszenie
do złożenia oferty cenowej na

zakup urządzeń analogowej sieci telewizji kablow...
2016-06-22 1410 Czytano:857 razy » Przeczytaj artykuł
7  Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania w formie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowej zamiatarki ciągnikowej w formie leasingu operacyjnego.
Olecko, 19 luty 2016r.

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert i rozstrzygnięcia postępowania w formie p...
2016-02-23 1228 Czytano:755 razy » Przeczytaj artykuł
8  Odpowiedz na pytania do siwz oraz informacja o zmianie siwz w przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowej zamiatarki ciągnikowej w formie leasingu operacyjnego
W odpowiedzi na zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji
istotnych warunków zamówie...
2016-02-15 0909 Czytano:903 razy » Przeczytaj artykuł
9  Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowej zamiatarki ciągnikowej w formie leasingu operacyjnego.
Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki ciągnikowej w formie leasingu operacyjnego
Numer ogłoszenia:...
2016-01-27 1332 Czytano:1231 razy » Przeczytaj artykuł
10  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowych: ciągnika, pługu do odśnieżania i posypywarki ciągnikowej w formie leasingu operacyjnego
Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym
o wartości poniżej kwot okr...
2015-10-08 0910 Czytano:777 razy » Przeczytaj artykuł
11   Przetarg nieobraniczony na dostwę fabrycznie nowych: ciągnika, pługu do odśnieżania i posypywarki ciągnikowej w formie leasingu operacyjnego.
Dostawa fabrycznie nowych: ciągnika, pługu do odśnieżania i posypywarki ciągnikowej w formie le...
2015-09-29 1023 Czytano:630 razy » Przeczytaj artykuł
12  Informacja o unieważnieniu postepowania na dostawę fabrycznie nowych: ciągnika, pługu do odśnieżania i posypywarki ciągnikowej w formie leasingu operacyjnego.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym
o wartości poniżej kwot określonych w pr...
2015-09-18 1406 Czytano:696 razy » Przeczytaj artykuł
13  Ogłoszenie o zmianach w SIWZ w zamówieniu na dostawę nowych: ciągnika, pługu i posypywarki ciągnikowej w formie leasingu operacyjnego.
Numer ogłoszenia: 135579 - 2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENI...
2015-09-14 1404 Czytano:581 razy » Przeczytaj artykuł
14  Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na: dostawę fabrycznie nowych: ciągnika, pługu i posypywarki ciągnikowej w formie leasingu operacyjnego
Odpowiedź na zapytanie dotyczące postępowania na dostawę fabrycznie nowych: ciągnika, pługu i ...
2015-09-14 1323 Czytano:591 razy » Przeczytaj artykuł
15  Przetarg nieobraniczony na dostwę fabrycznie nowych: ciągnika, pługu do odśnieżania i posypywarki ciągnikowej w formie leasingu operacyjnego
Dostawa fabrycznie nowych: ciągnika, pługu do odśnieżania i posypywarki ciągnikowej w formie le...
2015-09-09 1424 Czytano:1089 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Przetargi
Ostat. 10 wiadomości:

» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup urządzeń analogowej sieci telewizji kablowej „SOKÓŁ”.
» Protokół z otwarcia ofert na zakup urządzeń analogowej sieci telewizji kablowej zwanej dalej TVK Sokół
» Wyjaśnienia do Zaproszenia do złożenia oferty na zakup urządzeń analogowej sieci telewizji kablowej zwanej dalej TVK Sokół z dnia 07 września 2016 roku.
» Zaproszenie do złożenia oferty na zakup urządzeń analogowej sieci telewizji kablowej zwanej dalej TVK Sokół
» Informacja o uniewaznieniu zaproszenia do złożenia oferty na zakup urządzeń analogowej sieci telewizji kablowej zwanej dalej TVK Sokół.
» Zaproszenie do złożenia ofert na zakup urządzeń analogowej sieci telewizji kablowej
» Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania w formie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowej zamiatarki ciągnikowej w formie leasingu operacyjnego.
» Odpowiedz na pytania do siwz oraz informacja o zmianie siwz w przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowej zamiatarki ciągnikowej w formie leasingu operacyjnego
» Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowej zamiatarki ciągnikowej w formie leasingu operacyjnego.
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowych: ciągnika, pługu do odśnieżania i posypywarki ciągnikowej w formie leasingu operacyjnego
System BIP Inet