A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Wnioski, interpelacje, oświadczenia i stanowiska radnych » 2014 - Wnioski i interpelacje radnych
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy OLECKO
» Wyjaśnienie SIWZ - BZP nr 555298-N-2019 z dnia 2019-05-31 - Przebudowa drogi gminnej nr 141048N Dzięgiele Oleckie – Świdry, gm. Olecko – II etap
» UCHWAŁA NR ORN.0007.40.2019
» UCHWAŁA NR ORN.0007.47.2018
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej - 26 czerwca 2019 r.
Ilość wiadomości z działu '2014 - Wnioski i interpelacje radnych': 448
1  448. Karol Sobczak - 19.12.2014 (wniosek)
Odnośnie wyjazdu z ul. Wiejskiej na ul. Gołdapską, wnosi o ustawienie lustra, gdyż wyjazd w praw...
2015-01-13 0815 Czytano:773 razy » Przeczytaj artykuł
2  447. Karol Sobczak - 19.12.2014 (wniosek)
Wnosi, aby wystąpić o ulepszenie organizacji ruchu na ul. Wiejskiej, chodzi o skrzyżowanie przy p...
2015-01-13 0814 Czytano:721 razy » Przeczytaj artykuł
3  446. Karol Sobczak - 19.12.2014 (wniosek)
Zgłosił, iż na słupach oświetleniowych i znakach drogowych są umieszczane reklamy sklepów spo...
2015-01-13 0814 Czytano:728 razy » Przeczytaj artykuł
4  445. Wioletta Żukowska - 19.12.2014 (wniosek)
Odnośnie organizacji czasu wolnego dzieci podczas ferii zimowych w świetlicach wiejskich na teren...
2015-01-13 0813 Czytano:719 razy » Przeczytaj artykuł
5  444. Wojciech Loenarczyk - 19.12.2014 (wniosek)
Wnosi o to, aby elementem promocji stała się flaga miasta dostępna dla każdego mieszkańca w Cen...
2015-01-13 0811 Czytano:685 razy » Przeczytaj artykuł
6  443. Wojciech Loenarczyk - 19.12.2014 (wniosek)
W dniu 1 stycznia 2015 r. będzie hucznie obchodzony Nowy Rok. Prosił o rozważenie, czy nie połą...
2015-01-13 0811 Czytano:694 razy » Przeczytaj artykuł
7  442. Paweł Giełazis - 19.12.2014 (wniosek)
Wnosi o budowę placu zabaw na Osiedlu Siejnik I i II oraz na Osiedlu Lesk....
2015-01-13 0810 Czytano:774 razy » Przeczytaj artykuł
8  441. Maciej Juchniewicz - 19.12.2014 (wniosek)
Wnioskuje do Przewodniczącego Rady Miejskiej, aby wszcząć prace nad dokumentem, który opisuje g...
2015-01-13 0809 Czytano:728 razy » Przeczytaj artykuł
9  440. Maciej Juchniewicz - 19.12.2014 (wniosek)
Wnioskuje, aby Burmistrz lub Przewodniczący Rady Miejskiej określił i przekazał radnym, jakie s...
2015-01-13 0808 Czytano:692 razy » Przeczytaj artykuł
10  439. Maciej Juchniewicz - 19.12.2014 (wniosek)
Zwrócił uwagę, iż schody z parkingu do Hali „Lega” w większej części są wyłączone z u...
2015-01-13 0808 Czytano:653 razy » Przeczytaj artykuł
11  438. Maciej Juchniewicz - 19.12.2014 (wniosek)
Wnosi, aby jednostki podległe gminie miały swoje Biuletyny Informacji Publicznej, szczególnie te,...
2015-01-13 0807 Czytano:494 razy » Przeczytaj artykuł
12  437. Maciej Juchniewicz - 19.12.2014 (wniosek)
Wnosi o opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu wniosków o udzielenie informacji pu...
2015-01-13 0807 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
13  436. Maciej Juchniewicz - 19.12.2014 (wniosek)
Wnosi o opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru umów zawieranych przez gminę na ...
2015-01-13 0807 Czytano:538 razy » Przeczytaj artykuł
14  435. Maciej Juchniewicz - 19.12.2014 (wniosek)
Poinformował, iż składa wniosek w formie pisemnej (treść w załączeniu do protokołu) dotyczą...
2015-01-13 0806 Czytano:490 razy » Przeczytaj artykuł
15  434. Justyna Cieślukowska - 19.12.2014 (wniosek)
Wnosi o naprawę nawierzchni asfaltowej na tzw. obwodnicy osiedla, gdyż po robotach budowlanych utw...
2015-01-13 0805 Czytano:522 razy » Przeczytaj artykuł
16  433. Justyna Cieślukowska - 19.12.2014 (wniosek)
W imieniu mieszkańców osiedla Siejnik wnioskuje o zamontowanie progu zwalniającego na tzw. obwodn...
2015-01-13 0805 Czytano:540 razy » Przeczytaj artykuł
17  432. Justyna Cieślukowska - 19.12.2014 (wniosek)
W imieniu mieszkańców osiedla Siejnik wnioskuje o budowę małej siłowni plenerowej. Spółdzieln...
2015-01-13 0802 Czytano:454 razy » Przeczytaj artykuł
18  431. Anna Kaczor - 19.12.2014 (wniosek)
Na prośbę mieszkańców Olecka wnosi o wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Wojska Po...
2015-01-13 0750 Czytano:494 razy » Przeczytaj artykuł
19  430. Anna Kaczor - 19.12.2014 (wniosek)
Prosi o wykonanie remontu ulic Asnyka i Słowackiego oraz chodników przy tych ulicach....
2015-01-13 0749 Czytano:512 razy » Przeczytaj artykuł
20  429. Anna Kaczor - 19.12.2014 (wniosek)
Wnosi o remont chodnika wzdłuż dużego stawu przy skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej, Słowackiego i ...
2015-01-13 0748 Czytano:523 razy » Przeczytaj artykuł
21  428. Anna Kaczor - 19.12.2014 (wniosek)
Wnosi o dokończenie chodnika na tzw. starej targowicy i zamontowania tam oświetlenia....
2015-01-13 0747 Czytano:474 razy » Przeczytaj artykuł
22  427. Jarosław Bagieński - 19.12.2014 (wniosek)
Na prośbę mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy korzystają z usług Regionalnego Ośrodka Kultu...
2015-01-12 1526 Czytano:602 razy » Przeczytaj artykuł
23  426. Jarosław Bagieński - 19.12.2014 (wniosek)
Rozpoczyna się nowa kadencja Rady Miejskiej w Olecku i jest to dobry moment, aby wykonać ukłon w ...
2015-01-12 1526 Czytano:622 razy » Przeczytaj artykuł
24  425. Wojciech Leonarczyk - 19.12.2014 (interpelacja)
Wnioskował o wycięcie lub przycięcie lipy rosnącej przy ul. Kościuszki na wysokości sklepu Pa...
2015-01-12 1523 Czytano:624 razy » Przeczytaj artykuł
25  424. Wojciech Leonarczyk - 19.12.2014 (interpelacja)
Wnioskował o opinię prawną w sprawie hejnału miasta. Zapytał, jak ma rozumieć to, że urząd r...
2015-01-12 1523 Czytano:698 razy » Przeczytaj artykuł
26  423. Maciej Juchniewicz - 19.12.2014 (interpelacja)
Odnośnie projektu budżetu gminy na 2015 r. zapytał, czy zadanie „Koncepcja zagospodarowania jez...
2015-01-12 1521 Czytano:608 razy » Przeczytaj artykuł
27  422. Maciej Juchniewicz - 19.12.2014 (interpelacja)
Prosi, aby opracować z radcami prawnymi informację, która w sposób jasny i ostateczny wyjaśni s...
2015-01-12 1520 Czytano:497 razy » Przeczytaj artykuł
28  421. Maciej Juchniewicz - 19.12.2014 (interpelacja)
Wojewódzki Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje lokalizację potencjalnych farm wiatrowy...
2015-01-12 1520 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
29  420. Maciej Juchniewicz - 19.12.2014 (interpelacja)
Nawiązując do usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób potrzebujących w gminie Olecko, ...
2015-01-12 1519 Czytano:549 razy » Przeczytaj artykuł
30  419. Maciej Juchniewicz - 19.12.2014 (interpelacja)
Odnośnie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej w Olecku burmistr...
2015-01-12 1518 Czytano:495 razy » Przeczytaj artykuł
31  418. Maciej Juchniewicz - 19.12.2014 (interpelacja)
Zapytał, co dalej będzie ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na lata 2013-2023.


Odpow...
2015-01-12 1516 Czytano:502 razy » Przeczytaj artykuł
32  417. Maciej Juchniewicz - 19.12.2014 (interpelacja)
W poprzedniej kadencji rady poruszał temat budynku należącego do Ligi Obrony Kraju, gdzie mieści...
2015-01-12 1516 Czytano:500 razy » Przeczytaj artykuł
33  416. Maciej Juchniewicz - 19.12.2014 (interpelacja)
Prosił o doprecyzowanie informacji odnośnie kadencji dyrektorów szkół i kierowników jednostek ...
2015-01-12 1515 Czytano:460 razy » Przeczytaj artykuł
34  415. Maciej Juchniewicz - 13.12.2014 (wniosek)
Wnioskuje o zakup i montaż gum na całej szerokości schodów przy hali Lega...
2014-12-17 1042 Czytano:617 razy » Przeczytaj artykuł
35  414. Bożena Jeglińska - 30.10.2014 (wniosek)
Wnosi o sprzątnięcie przejścia pod wiaduktem w kierunku Osiedla Siejnik....
2014-12-04 1154 Czytano:568 razy » Przeczytaj artykuł
36  413. Wioletta Żukowska - 30.10.2014 (wniosek)
Wnioskuje o informację, czy wszystkie wnioski z funduszu sołeckiego zostały uwzględnione w proje...
2014-12-04 1153 Czytano:619 razy » Przeczytaj artykuł
37  412. Maciej Juchniewicz - 30.10.2014 (wniosek)
Stowarzyszenie Wspierania Szkół i Placówek z Oddziałami Integracyjnymi „Pomarańcza” w Oleck...
2014-12-04 1152 Czytano:668 razy » Przeczytaj artykuł
38  411. Maciej Juchniewicz - 30.10.2014 (wniosek)
Prosi, aby samorząd promował na stronie internetowej akcję profrekwencyjną Fundacji Batorego „...
2014-12-04 1152 Czytano:650 razy » Przeczytaj artykuł
39  410. Wojciech Leonarczyk - 30.10.2014 (wniosek)
Prosi o zimowe utrzymanie „Wiewiórczej Ścieżki” dla narciarzy i osób trenujących nordic wal...
2014-12-04 1151 Czytano:523 razy » Przeczytaj artykuł
40  409. Wojciech Leonarczyk - 30.10.2014 (wniosek)
Wnosi, aby na Rondzie Zesłańców Sybiru ustawić symbol nawiązujący do tych bohaterów, gdyż sa...
2014-12-04 1150 Czytano:539 razy » Przeczytaj artykuł
41  408. Wojciech Leonarczyk - 30.10.2014 (wniosek)
W odpowiedzi na wniosek otrzymał informację, iż nie planuje się zadaszenia parkingów przy „Sz...
2014-12-04 1150 Czytano:490 razy » Przeczytaj artykuł
42  407. Wojciech Leonarczyk - 30.10.2014 (wniosek)
Prosił o przegląd toalet przed Świętem Wszystkich Świętych, aby nie doszło do sytuacji, któr...
2014-12-04 1149 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
43  406. Maciej Juchniewicz - 30.10.2014 (interpelacja)
Odnośnie materiałów na sesję jakiś czas temu zgłaszał wniosek, aby informacje Burmistrza i Pr...
2014-12-04 1149 Czytano:451 razy » Przeczytaj artykuł
44  405. Maciej Juchniewicz - 30.10.2014 (interpelacja)
Zapytał, czy będzie debata dwóch kandydatów na Burmistrza Olecka?Odpowiedź została udz...
2014-12-04 1148 Czytano:532 razy » Przeczytaj artykuł
45  404. Maciej Juchniewicz - 30.10.2014 (interpelacja)
Przypomniał, iż w najbliższym czasie wejdą w życie przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywnośc...
2014-12-04 1147 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
46  403. Wioletta Żukowska - 30.10.2014 (interpelacja)
Odnośnie III etapu inwestycji „Budowa sieci wodociągowej Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Ku...
2014-12-04 1147 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
47  402. Wojciech Leonarczyk - 30.10.2014 (interpelacja)
Na nowych plantach przy ul. Targowej na trawnikach powstały wysepki z ławkami. Zapytał, czy do ty...
2014-12-04 1146 Czytano:529 razy » Przeczytaj artykuł
48  401. Wojciech Leonarczyk - 30.10.2014 (interpelacja)
Zapytał, na jakim etapie są rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie odnośnie ścieżk...
2014-12-04 1144 Czytano:504 razy » Przeczytaj artykuł
49  400. Przemysław Atkielski - 29.10.2014 (wniosek)
Zgłosił, iż na drodze do Lesku zjeżdżając z wiaduktu jest duży uskok, który się powiększa....
2014-12-04 1143 Czytano:474 razy » Przeczytaj artykuł
50  399. Mariusz Miłun - 29.10.2014 (wniosek)
Zgłosił wniosek o wyrównanie drogi prowadzącej do firmy Delphia Yachts....
2014-12-04 1142 Czytano:492 razy » Przeczytaj artykuł
51  398. Wioletta Żukowska - 28.10.2014 (wniosek)
W imieniu mieszkańców wsi Kukowo prosi o wcześniejsze włączanie latarni....
2014-12-04 1141 Czytano:443 razy » Przeczytaj artykuł
52  397. Wioletta Żukowska - 28.10.2014 (wniosek)
Zgłosiła wniosek o ustawienie lustra przy drodze w Kukowie na wysokości firmy „Limba”. ...
2014-12-04 1141 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
53  396. Wojciech Leonarczyk - 28.10.2014 (wniosek)
Odnośnie odwodnienia skweru przy ul. Targowej otrzymał odpowiedź, iż zostało to definitywnie ro...
2014-12-04 1140 Czytano:494 razy » Przeczytaj artykuł
54  395. Wojciech Leonarczyk - 28.10.2014 (wniosek)
Zgłosił, że gałęzie drzew zasłaniają lampy przy skate parku....
2014-12-04 1139 Czytano:499 razy » Przeczytaj artykuł
55   394. Wojciech Leonarczyk - 28.10.2014 (wniosek)
Zwrócił uwagę, iż przez kilka ostatnich niedziel na ul. Kasprowicza w dzień świeciły latarnie...
2014-12-04 1138 Czytano:539 razy » Przeczytaj artykuł
56  393. Wojciech Leonarczyk - 07.10.2014 (wniosek)
Wniosek dotyczy lampy ulicznej na drodze gminnej, prowadzącej do stacji paliw na Alejach Lipowych. ...
2014-10-13 1104 Czytano:739 razy » Przeczytaj artykuł
57  392. Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 24.09.2014 (wniosek)
Zadbać o otoczenie i czystość na punktach widokowych „Wiewiórczej Ścieżki”....
2014-10-13 1103 Czytano:638 razy » Przeczytaj artykuł
58  391. Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 24.09.2014 (wniosek)
Podjąć działania w celu uniemożliwienia wjazdu samochodem na teren plaży tzw. „Szyjki”....
2014-10-13 1103 Czytano:666 razy » Przeczytaj artykuł
59  390. Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 24.09.2014 (wniosek)
Rozważyć możliwość utworzenia drugiej plaży obok skoczni ze względu na zatłoczenie....
2014-10-13 1102 Czytano:596 razy » Przeczytaj artykuł
60  389. Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 24.09.2014 (wniosek)
Zapewnić większą liczbę miejsc siedzących podczas imprez na Placu Wolności ze względu na osob...
2014-10-13 1102 Czytano:598 razy » Przeczytaj artykuł
61  388. Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 24.09.2014 (wniosek)
Organizować dożynki gminne w takim terminie, aby nie kolidowało to z odbywającymi się we wrześ...
2014-10-13 1101 Czytano:535 razy » Przeczytaj artykuł
62  387. Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 24.09.2014 (wniosek)
Zwiększyć dotację podmiotową na organizację „Przystanku Olecko” i „Mazurskich Spotkań z ...
2014-10-13 1101 Czytano:458 razy » Przeczytaj artykuł
63  386. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 24.09.2014 (wniosek)
Wnioskują o wykonanie oświetlenia mola na skoczni, ponieważ zamontowane lampy nie działają. Na ...
2014-10-13 1100 Czytano:528 razy » Przeczytaj artykuł
64  385. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 24.09.2014 (wniosek)
Problemem nierozwiązanym są nadal latarnie – brudne i nieświecące. Wnioskują, aby oświetlić...
2014-10-13 1059 Czytano:529 razy » Przeczytaj artykuł
65  384. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 24.09.2014 (wniosek)
Wnoszą o zwiększenie częstotliwości czyszczenia toalety przy placu zabaw....
2014-10-13 1059 Czytano:538 razy » Przeczytaj artykuł
66  383. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 24.09.2014 (wniosek)
Wnioskują, aby Burmistrz wraz z podległymi pracownikami określił w jaki sposób obozy sportowe m...
2014-10-13 1058 Czytano:610 razy » Przeczytaj artykuł
67  382. Karol Sobczak - 24.09.2014 (wniosek)
W związku z realizowaną inwestycją związaną z wykonaniem ścieżki pieszo-rowerowej łączącej...
2014-10-13 1024 Czytano:546 razy » Przeczytaj artykuł
68  381. Wioletta Żukowska - 24.09.2014 (wniosek)
W imieniu mieszkańców Jasiek wnioskuje o poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu obwodnicy z dro...
2014-10-13 1024 Czytano:681 razy » Przeczytaj artykuł
69  380. Wioletta Żukowska - 24.09.2014 (wniosek)
Zapytała o wniosek jaki zgłaszała dotyczący ustawienia lustra ułatwiającego wyjazd z zakładu ...
2014-10-13 1023 Czytano:519 razy » Przeczytaj artykuł
70  379. Janusz Żero - 24.09.2014 (wniosek)
Stwierdził, iż próg zwalniający na ul. Kościuszki stwarza zagrożenie. Prosił o wystąpienie d...
2014-10-13 1022 Czytano:506 razy » Przeczytaj artykuł
71  378. Wojciech Leonarczyk - 24.09.2014 (wniosek)
Wniósł o modernizację skrzyżowania ulicy prowadzącej do stacji paliw z Aleją Lipową. Łuk jes...
2014-10-13 1021 Czytano:508 razy » Przeczytaj artykuł
72  377. Wojciech Leonarczyk - 24.09.2014 (wniosek)
Wniósł o podjęcie działań w celu usystematyzowania nazwania skwerów w mieście, których mamy ...
2014-10-13 1021 Czytano:552 razy » Przeczytaj artykuł
73  376. Wojciech Leonarczyk - 24.09.2014 (wniosek)
Wniósł o odwodnienie parkingu na ul. Kościuszki przy bloku TBS. Parking, którego dotyczy wniosek...
2014-10-13 1020 Czytano:578 razy » Przeczytaj artykuł
74  375. Wojciech Leonarczyk - 24.09.2014 (wniosek)
Na ul. Targowej powstaje piękny skwer. Wnosi o odwodnienie tego skweru. Po ostatnich opadach deszcz...
2014-10-13 1020 Czytano:513 razy » Przeczytaj artykuł
75  374. Wojciech Leonarczyk - 24.09.2014 (wniosek)
Wykonano nowy parking przy ul. Kościuszki. Przy jego wykonywaniu zostały ścięte krzewy, a gałę...
2014-10-13 1019 Czytano:545 razy » Przeczytaj artykuł
76  373. Wojciech Leonarczyk - 24.09.2014 (wniosek)
Mamy prężnie działającą Miejska Orkiestrę Dętą. Wniósł o rozważenie opracowania hejnału ...
2014-10-13 1019 Czytano:528 razy » Przeczytaj artykuł
77  372. Wojciech Leonarczyk - 24.09.2014 (wniosek)
Wniósł o budowę elementów zacieniających na parkingu przy Szyjce. Kierowcy parkują na ścieżc...
2014-10-13 1018 Czytano:514 razy » Przeczytaj artykuł
78  371. Wojciech Leonarczyk - 24.09.2014 (wniosek)
Wniósł o wykonanie podjazdu z jedni parkingu przy Szyjce na chodnik dla rowerów i wózków inwali...
2014-10-13 1017 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
79  370. Wojciech Leonarczyk - 24.09.2014 (wniosek)
Prosił o przekazanie zarządcy ul. Kościuszki potrzebę pilnego dokończenia progu zwalniającego....
2014-10-13 1016 Czytano:509 razy » Przeczytaj artykuł
80  369. Wojciech Leonarczyk - 24.09.2014 (wniosek)
Nawiązując do pisma, jakie otrzymał z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie ...
2014-10-13 1015 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
81  368. Maciej Juchniewicz - 24.09.2014 (wniosek)
Wniósł o to, aby wszystkie środowiska uczestniczące w kampanii wyborczej wykorzystały, w celu p...
2014-10-13 1014 Czytano:544 razy » Przeczytaj artykuł
82  367. Maciej Juchniewicz - 24.09.2014 (wniosek)
Wniósł o ustalenie terminów sesji w październiku i listopadzie. Zaproponował, dwa terminy sesji...
2014-10-13 0956 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
83  366. Maciej Juchniewicz - 24.09.2014 (wniosek)
Jeżeli chodzi o LOK stwierdził, iż jeśli samorząd kupi LOK, wówczas będzie to duży potencja...
2014-10-13 0955 Czytano:556 razy » Przeczytaj artykuł
84  365. Maciej Juchniewicz - 24.09.2014 (wniosek)
Wniósł o udzielenie informacji kiedy kończą się kadencje dyrektorów szkół, jednostek podleg...
2014-10-13 0954 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
85  364. Maciej Juchniewicz - 24.09.2014 (wniosek)
Parę miesięcy temu skierowany był wniosek o przyjęcie przez Radę stanowiska w sprawie gospodark...
2014-10-13 0954 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
86  363. Maciej Juchniewicz - 24.09.2014 (wniosek)
Wniósł, aby w Biuletynie Informacji Publicznej zamieścić rejestr umów zawieranych przez Urząd....
2014-10-13 0953 Czytano:477 razy » Przeczytaj artykuł
87  362. Mariusz Miłun - 24.09.2014 (wniosek)
Wniósł o wykonanie odwodnienia za gospodarstwem Państwa N. Są tam dwa rowy, które nie mają po...
2014-10-13 0952 Czytano:485 razy » Przeczytaj artykuł
88  361. Mariusz Miłun - 24.09.2014 (wniosek)
Na spotkaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rosochackie zgłoszono wniosek, aby poprawić zjazd z dro...
2014-10-13 0951 Czytano:441 razy » Przeczytaj artykuł
89  360. Jarosław Bagieński - 24.09.2014 (wniosek)
W związku z tym, że kończy się miesiąc wrzesień, poświęcony agresji Niemiec i Rosji na Polsk...
2014-10-13 0944 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
90  359. Jarosław Bagieński - 24.09.2014 (wniosek)
Mieszkańcy ul. Składowej proszą o uprzątnięcie terenu i wycięcie krzewów przy przejeździe po...
2014-10-13 0943 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
91  358. Jarosław Bagieński - 24.09.2014 (wniosek)
Wniosek dotyczy estetyki i czystości przystanków autobusowych i słupów. W naszym mieście jest z...
2014-10-13 0942 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
92  357. Wioletta Żukowska - 24.09.2014 (interpelacja)
Zapytała czy w oddziałach zerowych dzieci mają zapewnione bezpłatne lekcje języka angielskiego?...
2014-10-13 0938 Czytano:538 razy » Przeczytaj artykuł
93  356. Wioletta Żukowska - 24.09.2014 (interpelacja)
W związku z realizowaną inwestycją związaną z wodociągowaniem Kukowa, doszło do bezsensownej ...
2014-10-13 0937 Czytano:479 razy » Przeczytaj artykuł
94  355. Maciej Juchniewicz - 24.09.2014 (interpelacja)
W imieniu rodziców zapytał, czy szkoły są przygotowane do przyjęcia 6-latków?Odpowied...
2014-10-13 0936 Czytano:551 razy » Przeczytaj artykuł
95  354. Maciej Juchniewicz - 24.09.2014 (interpelacja)
Prosił o przedstawienie informacji, jaki był udział gminy w procesie konsultacji inwestycji zwią...
2014-10-13 0935 Czytano:461 razy » Przeczytaj artykuł
96  353. Maciej Juchniewicz - 24.09.2014 (interpelacja)
Zapytał, czy prawdą jest, że należy przychodzić do Urzędu, aby uzyskać login na korzystanie z...
2014-10-13 0933 Czytano:467 razy » Przeczytaj artykuł
97  352. Maciej Juchniewicz - 24.09.2014 (interpelacja)
Prosił Burmistrza o określenie konkretnego stanowiska dotyczącego PTTK. Po ostatniej publikacji w...
2014-10-13 0932 Czytano:514 razy » Przeczytaj artykuł
98  351. Maciej Juchniewicz - 24.09.2014 (interpelacja)
Otrzymał zgłoszenie od rodziny, która korzysta z Oleckiej Karty Rodziny 3+, że w MOSiR przy ulga...
2014-10-13 0925 Czytano:501 razy » Przeczytaj artykuł
99  350. Wojciech Leonarczyk - 24.09,.2014 (interpelacja)
Zapytał, co będzie dalej z połączeniami kolejowymi osobowymi?


Odpowiedź została udzielona...
2014-10-13 0923 Czytano:481 razy » Przeczytaj artykuł
100  349. Wojciech Leonarczyk - 24.09.2014 (interpelacja)
Prosił o przedstawienie informacji o możliwościach współpracy z Marly.

Odpowiedź zo...
2014-10-13 0922 Czytano:467 razy » Przeczytaj artykuł
101  348. Wojciech Leonarczyk - 24.09.2014 (interpelacja)
Czy gmina jest w stanie dofinansować w przyszłym roku powiat środkami na budowę progu zwalniają...
2014-10-13 0921 Czytano:429 razy » Przeczytaj artykuł
102  347. Wojciech Leonarczyk - 24.09.2014 (interpelacja)
Zapytał, na jakim etapie są rozmowy z właścicielem części nasypu kolejowego, w kontekście bud...
2014-10-13 0920 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
103  346. Grzegorz Kłoczko - 24.09.2014 (interpelacja)
W związku ze zbliżającym się końcem kadencji zapytał o stan wykorzystania urlopów wypoczynkow...
2014-10-13 0919 Czytano:497 razy » Przeczytaj artykuł
104  345. Grzegorz Kłoczko - 24.09.2014 (interpelacja)
Nawiązując do informacji o uzyskanych kwotach wpływu w hali Lega prosił o oszacowanie – o ile ...
2014-10-13 0918 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
105  344. Grzegorz Kłoczko - 24.09.2014 (interpelacja)
Zapytał jakie wspólne inwestycje, w szczególności na drogach, zaproponował do realizacji Powiat...
2014-10-13 0917 Czytano:454 razy » Przeczytaj artykuł
106  343. Grzegorz Kłoczko - 24.09.2014 (interpelacja)
Zapytał, czy można już składać deklaracje w sprawie opłat za gospodarkę odpadami w postaci el...
2014-10-13 0916 Czytano:474 razy » Przeczytaj artykuł
107  342. Grzegorz Kłoczko - 24.09.2014 (interpelacja)
Zapytał jaki jest stan opracowania dokumentów strategicznych, czyli strategii rozwoju gminy, studi...
2014-10-13 0915 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
108  341. Łukasz Jeleniewicz - 30.09.2014 (wniosek)
Wnioskuje o wymianę piasku na boiskach do plażowej piłki nożnej i piłki siatkowej na terenie pl...
2014-10-10 1512 Czytano:581 razy » Przeczytaj artykuł
109  340. Łukasz Jeleniewicz - 30.09.2014 (wniosek)
Wnioskuje o zagospodarowanie terenu na plaży „Szyjka” oraz realizacje inwestycji tj.: budowa po...
2014-10-10 1511 Czytano:624 razy » Przeczytaj artykuł
110  339. Łukasz Jeleniewcz - 30.09.2014 (wniosek)
W związku z inwestycją na tzw. „starej Targowicy”, w której został wykonany m.in chodnik, ł...
2014-10-10 1510 Czytano:628 razy » Przeczytaj artykuł
111  338. Łukasz Jeleniewicz - 30.09.2014 (wniosek)
Dofinansować remont ulicy Asnyka (jako drogi powiatowej) - jest to droga wymagająca pilnego remont...
2014-10-10 1509 Czytano:612 razy » Przeczytaj artykuł
112  337. Łukasz Jeleniewicz - 30.09.2014 (wniosek)
Przystąpić razem z Powiatem Oleckim do inwestycji remontu ul Żeromskiego wraz z chodnikiem i stwo...
2014-10-10 1508 Czytano:591 razy » Przeczytaj artykuł
113  336. Łukasz Jeleniewicz - 30.09.2014 (wniosek)
Zarezerwować w budżecie Oleckiej Rady Młodzieżowej środki w wysokości 6 tys. zł na: halowy tu...
2014-10-10 1507 Czytano:424 razy » Przeczytaj artykuł
114  335. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Wyposażenie sali obrad RM w Olecku w profesjonalny sprzęt audio-wideo (sesje on-line i nagrania do...
2014-10-10 1506 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
115  334. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Wybieg rekreacyjny dla psów wraz z zamontowaniem pojemników na psie odchody (przy siłowni plenero...
2014-10-10 1506 Czytano:446 razy » Przeczytaj artykuł
116  333. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Przystąpienie w roku 2015 do programu www.naprawmyto.pl lub podobnego i zaplanowanie środków bud...
2014-10-10 1505 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
117  332. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Szkolenie kadr samorządu z wykorzystania TIK, rozwoju usług ePUAP, aplikacji użytecznych publiczn...
2014-10-10 1505 Czytano:424 razy » Przeczytaj artykuł
118  331. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Finansowanie sportu: spec uchwała o finansowaniu sportu, regranting, zniżki, uchwała o korzystani...
2014-10-10 1504 Czytano:404 razy » Przeczytaj artykuł
119  330. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Fundusz “korkowy” - wprowadzenie zadań do rocznego programu współpracy w formie konkursu ofer...
2014-10-10 1504 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
120  329. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Obiekty małej architektury w przestrzeni publicznej do aktywnej rekreacji i integracji:
• siłow...
2014-10-10 1459 Czytano:565 razy » Przeczytaj artykuł
121  328. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Przebudowa nowej fontanny na wodotryski z ziemi, kurtynę wodną lub zakup kurtyny – wniosek do bu...
2014-10-10 1459 Czytano:435 razy » Przeczytaj artykuł
122  327. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Przegląd i naprawa, modernizacja oświetlenia w mieście: latarnie w gałęziach drzew, nieestetycz...
2014-10-10 1458 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
123  326. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Boisko wielofunkcyjne z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej nr 3 w Olecku: rozpoczęc...
2014-10-10 1457 Czytano:487 razy » Przeczytaj artykuł
124  325. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
ROK - Pomysłodajnia: kontynuacja programu ROK „Mazury Garbate” na projekty kulturalno-społeczn...
2014-10-10 1457 Czytano:386 razy » Przeczytaj artykuł
125  324. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
ROK: opracowanie programu rozwoju kultury, dodatkowe środki na działania animacyjno-kulturalne na ...
2014-10-10 1456 Czytano:446 razy » Przeczytaj artykuł
126  323. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
AGT wraz z przestrzenią do ROK: rozbudowa, modernizacja i remont – wniosek do budżetu na 2015 ro...
2014-10-10 1455 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
127  322. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Amfiteatr, teren wokół wraz z odtworzeniem plaży „zawodówki” (kąpielisko z pomostami, plac ...
2014-10-10 1455 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
128  321. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Hotel MARATON: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z wykorzystaniem społecznej koncepcji ...
2014-10-10 1454 Czytano:408 razy » Przeczytaj artykuł
129  320. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
PTTK: zawiązanie partnerstwa publiczno-społeczne w formie spółdzielni socjalnej osób prawnych d...
2014-10-10 1454 Czytano:423 razy » Przeczytaj artykuł
130  319. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Wiewiórcza Ścieżka: długi most, modernizacja istniejących miejsc rekreacyjnych, dodatkowe ławk...
2014-10-10 1453 Czytano:509 razy » Przeczytaj artykuł
131  318. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Chodniki, ławki, przejścia dla pieszych, kosze, stojaki na rowery: likwidacja ubytków w chodnika...
2014-10-10 1452 Czytano:527 razy » Przeczytaj artykuł
132  317. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Centrum - Plac Wolności: wymiana bruku na asfalt, podnoszone przejścia dla pieszych, remont chodni...
2014-10-10 1451 Czytano:463 razy » Przeczytaj artykuł
133  316. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Ścieżki rowerowe: opracowanie z partnerami społecznymi koncepcji budowy ścieżek rowerowych w mi...
2014-10-10 1451 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
134  315. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Straż Pożarna/WOPR: środki na program bezpieczeństwa na i nad wodami, dodatkowe środki na wypos...
2014-10-10 1450 Czytano:388 razy » Przeczytaj artykuł
135  314. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Policja: dodatkowe środki na doposażenie w sprzęt, dodatkowe patrole, szczególnie w weekendy i s...
2014-10-10 1449 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
136  313. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Stosowanie znowelizowanego prawa zamówień publicznych przy realizacji zadań publicznych: kryteriu...
2014-10-10 1449 Czytano:393 razy » Przeczytaj artykuł
137  312. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Fundusz Rad Osiedli: inicjatywy mieszkańców osiedli – wniosek do budżetu na 2015 rok....
2014-10-10 1448 Czytano:467 razy » Przeczytaj artykuł
138  311. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Inicjatywa lokalna: zabezpieczenie środków finansowych w budżecie w kwocie nie mniejszej niż 50....
2014-10-10 1448 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
139  310. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Uporządkowanie terenu pomiędzy LOK a Chatą Mazurską, wyrównać teren, wyciąć krzaki – wnios...
2014-10-10 1447 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
140  309. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Siejnik: odnoga z Podkowy do bloków oraz wiata przystankowa z chodnikiem do wytyczonym przejściem ...
2014-10-10 1446 Czytano:435 razy » Przeczytaj artykuł
141  308. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Hamburg (Jeziorko, stawik, placyk przy Baczyńskiego): plac zabaw, siłownia plenerowa, miejsce ogni...
2014-10-10 1446 Czytano:468 razy » Przeczytaj artykuł
142  307. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Oświetlenie starej targowicy – wniosek do budżetu na 2015 rok....
2014-10-10 1445 Czytano:501 razy » Przeczytaj artykuł
143  306. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Targowica miejska: uzbrojenie terenu pod targowice-prąd, woda, toaleta, śmietniki, uporządkowanie...
2014-10-10 1444 Czytano:476 razy » Przeczytaj artykuł
144  305. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Skocznia: dodatkowe kąpielisko z prawej strony mola, dodatkowe lub większe kosze na śmieci, oświ...
2014-10-10 1443 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
145  304. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Doposażenie plaż miejskich (Skocznia, Szyjka, Dzika): zjeżdżalnie, plac zabaw, piaskownice, zie...
2014-10-10 1443 Czytano:454 razy » Przeczytaj artykuł
146  303. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Dworek Mazurski - inwestycja w partnerstwie z Powiatem Oleckim: remont pomostu i rewitalizacja plaż...
2014-10-10 1442 Czytano:461 razy » Przeczytaj artykuł
147  302. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
LEGA w mieście: rewitalizacja nadbrzeży rzeki i samej rzeki: bulwar, latarnie, ławki, ścieżka r...
2014-10-10 1441 Czytano:519 razy » Przeczytaj artykuł
148  301. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Dodatkowe środki na skuteczne sprzątanie i odśnieżanie – wniosek do budżetu na 2015 rok....
2014-10-10 1441 Czytano:454 razy » Przeczytaj artykuł
149  300. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Oczyszczalnia: zlecenie opracowania skutecznej metody na odór i wdrożenie rozwiązania – wniosek...
2014-10-10 1440 Czytano:443 razy » Przeczytaj artykuł
150  299. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Droga 65 (obwodnica-granice gminy): remont z budową wzdłuż chodnika i ścieżki rowerowej – wni...
2014-10-10 1439 Czytano:447 razy » Przeczytaj artykuł
151  298. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Obwodnica: rozwiązania dla pieszych na wszystkich skrzyżowaniach, chodnik ze ścieżką rowerową ...
2014-10-10 1439 Czytano:382 razy » Przeczytaj artykuł
152  297. Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO - 30.09.2014 (wniosek)
Remont nawierzchni jezdni oraz chodników wraz z odwodnieniem ulic Moniuszki, Kiepury, Szymanowskieg...
2014-10-10 1437 Czytano:417 razy » Przeczytaj artykuł
153  296. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Kontynuować kontakty z rodakami zza wschodniej granicy przy wsparciu organizacji pozar...
2014-10-10 1436 Czytano:426 razy » Przeczytaj artykuł
154  295. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Środki na doskonalenie nauczycieli wykorzystywać na miejscu, nie pokrywać z tych środków koszt...
2014-10-10 1435 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
155  294. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
W okresie zimy zorganizować lodowiska przy Gimnazjum Nr 2 i ewentualnie innych placówkach czy w ce...
2014-10-10 1435 Czytano:451 razy » Przeczytaj artykuł
156  293. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Wykonać i oznakować ścieżki rowerowe i spacerowe (nordic walking) na terenach o walorach krajobr...
2014-10-10 1434 Czytano:466 razy » Przeczytaj artykuł
157  292. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Zapewnić na boiskach wiejskich dostępność kwalifikowanych instruktorów stosownie do potrzeb mie...
2014-10-10 1433 Czytano:428 razy » Przeczytaj artykuł
158  291. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Zapewnić dostępność obiektów gminnych dla klubów sportowych – wniosek do budżetu na 2015 ro...
2014-10-10 1433 Czytano:426 razy » Przeczytaj artykuł
159  290. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Podjąć działania dotyczące zdiagnozowania aktualnych potrzeb i przeznaczenia środków na aktywi...
2014-10-10 1432 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
160  289. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Ponawiają wniosek o urządzenie bądź odnowienie bezpiecznych miejsc zabaw dla dzieci i młodzież...
2014-10-10 1431 Czytano:460 razy » Przeczytaj artykuł
161  288. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Porządkować i uzupełniać małą infrastrukturę turystyczną (ławki wokół jeziora, toalety, m...
2014-10-10 1430 Czytano:474 razy » Przeczytaj artykuł
162  287. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Zapewnić opiekę ratowników na wszystkich uczęszczanych plażach w miejscach wakacyjnych – wnio...
2014-10-10 1429 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
163  286. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Ponawiają wniosek o lokalne radio, może tym razem uda się utworzyć i wypromować radio interneto...
2014-10-10 1428 Czytano:470 razy » Przeczytaj artykuł
164  285. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
W mieście brakuje amfiteatru, należy podjąć starania o rozwiązanie tego problemu – wniosek do...
2014-10-10 1428 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
165  284. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Rozszerzyć systematyczną pracę ośrodka kultury na świetlice, szkoły czy remizy na terenie wiej...
2014-10-10 1427 Czytano:435 razy » Przeczytaj artykuł
166  283. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Kontynuować dofinansowanie i współorganizowanie koncertów muzyki poważnej ( w tym dawnej) – ...
2014-10-10 1426 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
167  282. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Sfinansować programy profilaktyki zdrowotnej i szczepień, wskazane byłoby utworzenie nieformalnej...
2014-10-10 1426 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
168  281. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Wykonać ciąg pieszo – rowerowy do wsi Jaśki – wniosek do budżetu na 2015 rok....
2014-10-10 1425 Czytano:448 razy » Przeczytaj artykuł
169  280. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Zorganizować parking dla tirów. Miejsca obecnego parkowania są często uciążliwe dla mieszkańc...
2014-10-10 1424 Czytano:442 razy » Przeczytaj artykuł
170  279. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Myśleć o przygotowaniu gminy na nowe realia komunikacyjne związane z oddaniem do użytku Via...
2014-10-10 1424 Czytano:417 razy » Przeczytaj artykuł
171  278. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Zmodernizować targowicę w Olecku – wniosek do budżetu na 2015 rok....
2014-10-10 1358 Czytano:540 razy » Przeczytaj artykuł
172  277. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
W związku z powstawaniem nowych sklepów na terenie miasta, należy wykonać potrzebne drogi dojazd...
2014-10-10 1357 Czytano:487 razy » Przeczytaj artykuł
173  276. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Dokonywać przeglądów i uzupełniać wiaty przystankowe (Osiedle Siejnik – wiata i przejście dl...
2014-10-10 1356 Czytano:474 razy » Przeczytaj artykuł
174  275. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Kontynuować inwestycje na rzecz bezpieczeństwa na drogach, np. przez wykonywanie trwałych pr...
2014-10-10 1355 Czytano:492 razy » Przeczytaj artykuł
175  274. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Zadbać o skuteczne odprowadzanie wód opadowych, gdyż w wielu miejscach występuje problem rozleg...
2014-10-10 1354 Czytano:462 razy » Przeczytaj artykuł
176  273. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Skutecznie odśnieżać centrum miasta z uwzględnieniem wywożenia śniegu z niektórych miejsc i s...
2014-10-10 1353 Czytano:378 razy » Przeczytaj artykuł
177  272. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Na terenach wiejskich gminy Olecko sukcesywnie prowadzić remonty dróg wiejskich, umożliwiaj...
2014-10-10 1352 Czytano:483 razy » Przeczytaj artykuł
178  271. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Przebudować drogę gminną w Kukowie, łączącą drogę krajową nr 765 z drogą powiatową nr 182...
2014-10-10 1352 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
179  270. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Dokończyć budowę parkingu przy bloku nr 12 i części chodnika między blokami nr 10 i 11 w miejs...
2014-10-10 1351 Czytano:446 razy » Przeczytaj artykuł
180  269. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Wyżwirować i wykonać rowy odwadniające dróg gminnych w sołectwie Kukowo – wniosek do budżet...
2014-10-10 1350 Czytano:431 razy » Przeczytaj artykuł
181  268. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Wykonywać naprawy dróg gminnych, w pierwszej kolejności tych, których stan zagraża bezpieczeńs...
2014-10-10 1348 Czytano:457 razy » Przeczytaj artykuł
182  267. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Wnoszą o współpracę organizacyjną i finansową z Powiatem Oleckim w celu remontów i utrzymania...
2014-10-10 1347 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
183  266. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Zwiększać dostępne zasoby cyfrowe, w tym dziedzictwa historycznego i kulturalnego gminy i jej mie...
2014-10-10 1346 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
184  265. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Ilość e-usług świadczonych przez gminną administrację jest znikoma, także w porównaniu z gmi...
2014-10-10 1346 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
185  264. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Wykonać monitoring miasta, wykorzystać kamery w celach promocyjnych – wniosek do budżetu na 201...
2014-10-10 1345 Czytano:404 razy » Przeczytaj artykuł
186  263. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Zlikwidować uciążliwy dla mieszkańców odór w okolicach Alei Zwycięstwa – wniosek do budżet...
2014-10-10 1344 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
187  262. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Promować wykorzystanie wody wysokiej jakości w gospodarstwach, rozważyć promocyjne stawki dla d...
2014-10-10 1343 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
188  261. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Dokończyć sieć wodociągową, wykonać przyłącza tam, gdzie sieć została doprowadzona, ale ni...
2014-10-10 1342 Czytano:502 razy » Przeczytaj artykuł
189  260. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Więcej zadań gminy planować i wykonywać, wykorzystując organizacje pozarządowe (zgodnie z zasa...
2014-10-10 1342 Czytano:467 razy » Przeczytaj artykuł
190  259. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Dbać o możliwie tanią administrację między innymi przy zastosowaniu cyfryzacji, a także w zwi...
2014-10-10 1341 Czytano:420 razy » Przeczytaj artykuł
191  258. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Ponawiają wniosek o wprowadzenie do gminnego prawa „inicjatywy lokalnej” w celu zagwarantowania...
2014-10-10 1340 Czytano:453 razy » Przeczytaj artykuł
192  257. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Ponawiają wniosek w sprawie budżetu partycypacyjnego – aby grupy mieszkańców mogły zgłaszać...
2014-10-10 1339 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
193  256. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
W przypadku ustalania wysokości opłaty śmieciowej zaproponować preferencyjną stawkę dla dużyc...
2014-10-10 1338 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
194  255. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Planując stawki podatkowe należy działać na rzecz ożywienia lokalnej przedsiębiorczości i bud...
2014-10-10 1336 Czytano:408 razy » Przeczytaj artykuł
195  254. Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne - 30.09.2014 (wniosek)
Dokończyć prace nad strategią rozwoju i studium zagospodarowania przestrzennego, op...
2014-10-10 1335 Czytano:450 razy » Przeczytaj artykuł
196  253. Wojciech Leonarczk - 30.09.2014 (wniosek)
Wykonać remont ul. Chopina – wniosek do budżetu na 2015 rok....
2014-10-10 1239 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
197  252. Wojciech Leonarczyk - 30.09.2014 (wniosek)
Zakupić „strzałki” do zastosowania na rozjazdach dróg wiejskich, informujących o numerach po...
2014-10-10 1239 Czytano:432 razy » Przeczytaj artykuł
198  251. Wojciech Leonarczyk - 30.09.2014 (wniosek)
Wybudować ciąg komunikacyjny pieszo-rowerowy do wsi Jaśki przez obwodnicą miasta – wniosek do ...
2014-10-10 1237 Czytano:460 razy » Przeczytaj artykuł
199  250. Wojciech Leonarczyk - 30.09.2014 (wniosek)
Wyremontować starą fontannę w parku na Pl. Wolności – wniosek do budżetu na 2015 rok....
2014-10-10 1236 Czytano:464 razy » Przeczytaj artykuł
200  249. Wojciech Leonarczyk - 30.09.2014 (wniosek)
Zagospodarować pozostałą część powierzchni w okolicach skate parku (np. trasa gokartowa, szach...
2014-10-10 1235 Czytano:535 razy » Przeczytaj artykuł
201  248. Wojciech Leonarczyk - 30.09.2014 (wniosek)
Wyremontować parking za budynkiem ROK – wniosek do budżetu na 2015 rok....
2014-10-10 1234 Czytano:403 razy » Przeczytaj artykuł
202  247. Wojciech Leonarczyk - 30.09.2014 (wniosek)
Wprowadzić do systemu informacji turystycznej kodów QR do identyfikacji obiektów – wniosek do b...
2014-10-10 1233 Czytano:436 razy » Przeczytaj artykuł
203  246. Wojciech Leonarczyk - 30.09.2014 (wniosek)
Dokończyć remont dróg osiedlowych przy blokach na ul. Kościuszki 10 i 12 – wniosek do budżetu...
2014-10-10 1232 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
204  245. Wojciech Leonarczyk - 30.09.2014 (wniosek)
Zakupić dodatkowe pojemniki na śmieci w ciągu ulic: Al. Zwycięstwa, Kościuszki, Al. Lipowe (wni...
2014-10-10 1231 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
205  244. Wojciech Leonarczyk - 30.09.2014 (wniosek)
Skomunikować nowo wyremontowany parking przy SP1 z Orlikiem w celu eliminacji parkowania pojazdów ...
2014-10-10 1229 Czytano:468 razy » Przeczytaj artykuł
206  243. Wojciech Leonarczyk - 30.09.2014 (wniosek)
Zakupić pojemniki na piasek bądź wpisać do specyfikacji przetargowej na odśnieżanie miasta zak...
2014-10-10 1227 Czytano:435 razy » Przeczytaj artykuł
207  242. Wojciech Leonarczyk - 30.09.2014 (wniosek)
Współfinansować ze starostwem budowę progu zwalniającego na ul. Kościuszki w okolicach sklepu ...
2014-10-10 1226 Czytano:411 razy » Przeczytaj artykuł
208  241. Wojciech Leonarczyk - 30.09.2014 (wniosek)
Zrewitalizować skwer na rogu ul. Kościuszki i Targowej – wniosek do budżetu na 2015 rok....
2014-10-10 1213 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
209  240. Wojciech Leonarczyk - 30.092014 (wniosek)
Wybudować fontannę na plantach starej targowicy – wniosek do budżetu na 2015 rok. ...
2014-10-10 1058 Czytano:478 razy » Przeczytaj artykuł
210  239. Wojciech Leonarczyk - 30.09.2014 (wniosek)
Odwodnić planty na starej targowicy – wniosek do budżetu na 2015 rok....
2014-10-10 1054 Czytano:476 razy » Przeczytaj artykuł
211  238. Wojciech Leonarczyk - 30.09.2014 (wniosek)
Oświetlić planty na starej targowicy – wniosek do budżetu na 2015 rok....
2014-10-10 1053 Czytano:458 razy » Przeczytaj artykuł
212  237. Klub Radnych Mała Ojczyzna Olecko - 24.09.2014 (wniosek)
Wykonać projekt techniczny na ul. Moniuszki, Kiepury i Szymanowskiego – wniosek do budżetu na 20...
2014-10-10 1001 Czytano:581 razy » Przeczytaj artykuł
213  236. Klub Radnych Mała Ojczyzna Olecko - 24.09.2014 (wniosek)
Wyremontować drogę na ul. Zielonej – chodzi o przejście od ul. Zielonej do ul. Kolejowej – wn...
2014-10-10 1000 Czytano:507 razy » Przeczytaj artykuł
214  235. Klub Radnych Mała Ojczyzna Olecko - 24.09.2014 (wniosek)
Wykonać projekt techniczny na przebudowę „Maratonu” i budynku PTTK – wniosek do budżetu na ...
2014-10-10 1000 Czytano:448 razy » Przeczytaj artykuł
215  234. Klub Radnych Mała Ojczyzna Olecko - 24.09.2014 (wniosek)
Zakupić sprzęt komputerowy do szkół (komputery, tablice interaktywne i inne); baza komputerowa j...
2014-10-10 0959 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
216  233. Klub Radnych Mała Ojczyzna Olecko - 24.09.2014 (wniosek)
Wykonać projekt techniczny na świetlicę wiejską w Sedrankach – wniosek do budżetu na 2015 rok...
2014-10-10 0958 Czytano:502 razy » Przeczytaj artykuł
217  232. Klub Radnych Mała Ojczyzna Olecko - 24.09.2014 (wniosek)
Wykonać projekt techniczny na miejską targowicę – wniosek do budżetu na 2015 rok....
2014-10-10 0956 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
218  231. Klub Radnych Mała Ojczyzna Olecko - 24.09.2014 (wniosek)
Wyremontować most na rzece Lega – wniosek do budżetu na 2015 rok....
2014-10-10 0941 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
219  230. Klub Radnych Mała Ojczyzna Olecko - 24.09.2014 (wniosek)
Wykonać projekt techniczny na remizę OSP Gąski – wniosek do budżetu na 2015 rok....
2014-10-10 0940 Czytano:569 razy » Przeczytaj artykuł
220  229. Klub Radnych Mała Ojczyzna Olecko - 24.09.2014 (wniosek)
Wyremontować ul. Chopina i Ludową oraz zrobić projekt techniczny na ul. Dębową – wniosek do b...
2014-10-10 0939 Czytano:523 razy » Przeczytaj artykuł
221  228. Klub Radnych Mała Ojczyzna Olecko - 24.09.2014 (wniosek)
Wyremontować budynek AGT – wniosek do budżetu na 2015 rok....
2014-10-10 0938 Czytano:430 razy » Przeczytaj artykuł
222  227. Klub Radnych Mała Ojczyzna Olecko - 24.09.2014 (wniosek)
Zakupić nieruchomość LOK, konstruktywne i właściwe zarządzanie tym terenem – wniosek do bud...
2014-10-10 0936 Czytano:403 razy » Przeczytaj artykuł
223  226. Klub Radnych Mała Ojczyzna Olecko - 24.09.2014 (wniosek)
Opracować szczegółowo koncepcję zagospodarowania jeziora Oleckie Wielkie – wniosek do budżetu...
2014-10-10 0908 Czytano:531 razy » Przeczytaj artykuł
224  225. Klub Radnych Mała Ojczyzna Olecko - 24.09.2014 (wniosek)
Przygotować projekt techniczny na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz opracować kompl...
2014-10-10 0906 Czytano:446 razy » Przeczytaj artykuł
225  224. Klub Radnych Mała Ojczyzna Olecko - 24.09.2014 (wniosek)
Kompleksowo zagospodarować stawek na Os. Siejnik – wniosek do budżetu na 2015 rok....
2014-10-10 0904 Czytano:478 razy » Przeczytaj artykuł
226  223. Klub Radnych Mała Ojczyzna Olecko - 24.09.2014 (wniosek)
Dokończyć budowę drogi na tzw. „Podkowie” na Siejniku (lewa strona do bloków) – wniosek do...
2014-10-10 0903 Czytano:458 razy » Przeczytaj artykuł
227  222. Wiesław Zalewski - 24.09.2014 (wniosek)
Wybudować – przedłużyć istniejące oświetlenie w Gąskach – wniosek do budżetu na 2015 rok...
2014-10-10 0859 Czytano:449 razy » Przeczytaj artykuł
228  221. Wiesław Zalewski - 24.09.2014 (wniosek)
Utwardzić parking przy parku w Gąskach – wniosek do budżetu na 2015 rok....
2014-10-10 0855 Czytano:491 razy » Przeczytaj artykuł
229  220. Wiesław Zalewski - 24.09.2014 (wniosek)
Wybudować boisko wielofunkcyjne w Ślepiu – wniosek do budżetu na 2015 rok....
2014-10-10 0854 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
230  219. Wiesław Zalewski - 24.09.2014 (wniosek)
Poprawić stan drogi Zatyki – Gąski – wniosek do budżetu na 2015 rok....
2014-10-10 0823 Czytano:499 razy » Przeczytaj artykuł
231  218. Wiesław Zalewski - 24.09.2014 (wniosek)
Wykonać oświetlenie w Wólce Kijewskiej na odcinku dworzec PKP do torów kolejowych w kierunku Kij...
2014-10-10 0816 Czytano:418 razy » Przeczytaj artykuł
232  217. Wojciech Leonarczyk - 22.09.2014 (wniosek)
Nawiązując do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prosi o udziele...
2014-10-10 0806 Czytano:442 razy » Przeczytaj artykuł
233  216. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 18.09.2014 (wniosek)
Komisja ponawia wniosek o sprawdzenie statusu prawnego mostów i pomostów nad jeziorem (dotyczy pom...
2014-10-10 0805 Czytano:512 razy » Przeczytaj artykuł
234  215. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 18.09.2014 (wniosek)
Komisja przyjęła wniosek o wykonanie analizy kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz r...
2014-10-10 0804 Czytano:445 razy » Przeczytaj artykuł
235  214. Bożena Jeglińska - 29.08.2014 (wniosek)
W imieniu mieszkańców Osiedla Nad Legą wnosi o podjęcie działań dotyczących studzienki znajdu...
2014-10-10 0800 Czytano:497 razy » Przeczytaj artykuł
236  213. Grzegorz Kłoczko - 27.06.2014 (wniosek)
Dochodziły głosy od mieszkańców, że wyremontowane molo na Skoczni ma szkaradne legary betonowe....
2014-07-09 1125 Czytano:614 razy » Przeczytaj artykuł
237  212. Grzegorz Kłoczko - 27.06.2014 (wniosek)
Wniosek dotyczy tego, aby zająć się problemem ciągów rowerowo-pieszych na terenie miasta, czyli...
2014-07-09 1124 Czytano:525 razy » Przeczytaj artykuł
238  211. Grzegorz Kłoczko - 27.06.2014 (wniosek)
Wniosek dotyczy dostępności do lokali wyborczych. Pierwsze wybory przeprowadzone w oparciu o nową...
2014-07-09 1122 Czytano:547 razy » Przeczytaj artykuł
239  210. Wojciech Leonarczyk - 27.06.2014 (wniosek)
Poinformował, iż składał wniosek, aby zmodernizować skrzyżowanie z dawną drogą 65 z drogą w...
2014-07-09 1028 Czytano:582 razy » Przeczytaj artykuł
240  209. Wojciech Leonarczyk - 27.06.2014 (wniosek)
Prosił o przekazanie Komendantowi Policji wniosku o kontynuowanie i zintensyfikowanie działań akc...
2014-07-09 1027 Czytano:593 razy » Przeczytaj artykuł
241  208. Wojciech Leonarczyk - 27.06.2014 (wniosek)
Prosił o przekazanie zarządcy drogi, aby przy rozpatrywaniu budowy ewentualnych progów zwalniają...
2014-07-09 1023 Czytano:479 razy » Przeczytaj artykuł
242  207. Wojciech Leonarczyk - 27.06.2014 (wniosek)
W związku z tym, że na dzisiejszej sesji Rada podejmie uchwałę, która pozwoli każdemu w sposó...
2014-07-09 0922 Czytano:539 razy » Przeczytaj artykuł
243  206. Wojciech Leonarczyk - 27.06.2014 (wniosek)
Wniósł o przeanalizowanie możliwości powiązania obiektów turystycznych i historycznych na tere...
2014-07-09 0919 Czytano:554 razy » Przeczytaj artykuł
244  205. Wojciech Leonarczyk - 27.06.2014 (wniosek)
Istniejące oznakowanie drogi nr 65 na terenie miasta jest nieaktualne, bo droga ta przez miasto ju...
2014-07-09 0906 Czytano:526 razy » Przeczytaj artykuł
245  204. Wojciech Leonarczyk - 27.06.2014 (wniosek)
Zgłosił, iż podczas remontu chodnika w ul. Sembrzyckiego zamurowano drzewa na tym chodniku. Czę...
2014-07-09 0903 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
246  203. Jarosław Bagieński - 27.06.2014 (wniosek)
Zgłosił, iż piesi, mieszkańcy Olecka, zwracają się z prośbą, aby na szerokich chodnikach lub...
2014-07-09 0841 Czytano:520 razy » Przeczytaj artykuł
247  202. Maciej Juchniewicz - 27.06.2014 (wniosek)
Prosił o rozważenie możliwości, aby przed sezonem letnim wykosić teren PTTK oraz postawić tam ...
2014-07-09 0839 Czytano:563 razy » Przeczytaj artykuł
248  201. Maciej Juchniewicz - 27.06.2014 (wniosek)
Zgłosił wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej, aby ująć w porządku obrad sierpniowej sesj...
2014-07-09 0836 Czytano:592 razy » Przeczytaj artykuł
249  200. Maciej Juchniewicz - 27.06.2014 (wniosek)
Otrzymał odpowiedź na temat przystanku na Osiedlu Siejnik, która go nie satysfakcjonuje. Rozumie,...
2014-07-09 0831 Czytano:523 razy » Przeczytaj artykuł
250  199. Maciej Juchniewicz - 27.06.2014 (wniosek)
Wniósł o usunięcie na ul. Andrzeja Legusa pogłębiającego się zapadnięcia jezdni przy skrzyż...
2014-07-09 0828 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
251  198. Maciej Juchniewicz - 27.06.2014 (wniosek)
Wniósł o usunięcie na ul. Tunelowej pogłębiającego się zapadnięcia jezdni tuż przed mostem....
2014-07-07 1039 Czytano:617 razy » Przeczytaj artykuł
252  197. Wioletta Żukowska - 27.06.2014 (wniosek)
Odniosła się do odpowiedzi na wnioski dotyczące tworzenia sołectw na terenach miejskich. Zgodnie...
2014-07-07 1016 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
253  196. Janusz Żero - 27.06.2014 (interpelacja)
Zgłosił następujące zapytania dotyczące dróg (odpowiedź została udzielona podczas sesji prze...
2014-07-07 0951 Czytano:537 razy » Przeczytaj artykuł
254  195. Karol Sobczak - 27.06.2014 (interpelacja)
Prosił o wyjaśnienie na co zostaną przeznaczone 2 mln zł uzyskane ze sprzedaży nieruchomości P...
2014-07-07 0938 Czytano:516 razy » Przeczytaj artykuł
255  194. Karol Sobczak - 27.06.2014 (interpelacja)
Zapytał, kiedy będzie dostępny projekt Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Oleck...
2014-07-07 0937 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
256  193. Karol Sobczak - 27.06.2014 (interpelacja)
Zapytał na jakim etapie jest sieć szerokopasmowa Gminy Olecko?

Odpowiedź została udzielona po...
2014-07-07 0936 Czytano:481 razy » Przeczytaj artykuł
257  192. Wojciech Leonarczyk - 27.06.2014 (interpelacja)
Zapytał, czy istnieją przepisy porządkujące ustawianie śmietników osiedlowych – chodzi mu o ...
2014-07-07 0919 Czytano:431 razy » Przeczytaj artykuł
258  191. Wojciech Leonarczyk - 27.06.2014 (interpelacja)
Zapytał, jakie działania podejmiemy jako gmina w celu walki z „psim problemem” na terenie mias...
2014-07-07 0914 Czytano:553 razy » Przeczytaj artykuł
259  190. Jarosław Bagieński - 27.06.2014 (interpelacja)
W imieniu mieszkańców ul. Składowej zapytał, czy w planach powiatu jest remont i wymiana chodnik...
2014-07-07 0906 Czytano:449 razy » Przeczytaj artykuł
260  189. Jarosław Bagieński - 27.06.2014 (interpelacja)
Temperatury latem mają być coraz wyższe, zbliża się fala upałów, w związku z czym – szczeg...
2014-07-07 0905 Czytano:447 razy » Przeczytaj artykuł
261  188. Maciej Juchniewicz - 27.06.2014 (interpelacja)
Zapytał, jaka jest rola gminy przy ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny, ponieważ gminy mają w t...
2014-07-07 0904 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
262  187. Maciej Juchniewicz - 27.06.2014 (interpelacja)
Zapytał o standardy realizacji inwestycji na Skoczni – jeżeli przedsiębiorca zleciłby wykonani...
2014-07-07 0857 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
263  186. Maciej Juchniewicz - 27.06.2014 (interpelacja)
Jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o darmowy rządowy podręcznik? Czy w szkołach będzie możliwo...
2014-07-07 0855 Czytano:539 razy » Przeczytaj artykuł
264  185. Maciej Juchniewicz - 27.06.2014 (interpelacja)
Zapytał, czy będzie wykonywany chodnik po drugiej strony ul. Letniej, jako łącznik do Alei 450-l...
2014-07-07 0843 Czytano:512 razy » Przeczytaj artykuł
265  184. Maciej Juchniewicz - 27.06.2014 (interpelacja)
Zapytał o motorówkę, czy udało się coś z tym zrobić, czy są wolne środki, aby była motoró...
2014-07-07 0842 Czytano:447 razy » Przeczytaj artykuł
266  183. Maciej Juchniewicz - 27.06.2014 (interpelacja)
Prosił, aby odpowiedzieć czy rekomendacje, jakie były wypracowane w tamtym roku dotyczące sportu...
2014-07-07 0841 Czytano:446 razy » Przeczytaj artykuł
267  182. Maciej Juchniewicz - 27.06.2014 (interpelacja)
Rada Sportu jest to stałe ciało, które – jeżeli stawiamy na sport i rekreację w gminie – mo...
2014-07-07 0839 Czytano:442 razy » Przeczytaj artykuł
268  181. Maciej Juchniewicz - 27.06.2014 (interpelacja)
Zapytał, czy planowane są w tym roku prace remontowe na długim moście?

Odpowiedź została ud...
2014-07-07 0828 Czytano:399 razy » Przeczytaj artykuł
269  180. Grzegorz Kłoczko - 27.06.2014 (interpelacja)
Pobieżne zapoznanie się ze stanem dróg gminnych wskazuje na to, że są one utrzymywane w bardzo ...
2014-07-07 0756 Czytano:477 razy » Przeczytaj artykuł
270  179. Grzegorz Kłoczko - 27.06.2014 (interpelacja)
W związku z informacją uzyskaną na wspólnym posiedzeniu komisji w sprawie przygotowania do sezon...
2014-07-07 0754 Czytano:481 razy » Przeczytaj artykuł
271  178. Grzegorz Kłoczko - 27.06.2014 (interpelacja)
Odnośnie ustanowienia służebności na odcinku byłego nasypu kolejowego torów do Giżycka zapyta...
2014-07-07 0751 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
272  177. Grzegorz Kłoczko - 27.06.2014 (interpelacja)
Zapytał, jakie są losy linii sortowniczej, którą PGK miało zwrócić lub oddać za nią pienią...
2014-07-07 0747 Czytano:472 razy » Przeczytaj artykuł
273  176. Jan Grzyb - 27.06.2014 (interpelacja)
W związku z ustawowym obowiązkiem posyłania 6-latków do klas pierwszych zapytał, czy nasze szko...
2014-07-07 0746 Czytano:499 razy » Przeczytaj artykuł
274  175. Wojciech Leonarczyk - 23.06.2014 (wniosek)
Dotyczy tarasu widokowego na Wiewiórczej Ścieżce za Karczmą Margrabowa. Wniósł o pilne naprawi...
2014-07-04 1501 Czytano:590 razy » Przeczytaj artykuł
275  174. Wojciech Leonarczyk - 25.06.2014 (wniosek)
Prosił aby przekazać zarządcy drogi wniosek o namalowanie podwójnej ciągłej linii na ulicy w A...
2014-07-04 1500 Czytano:607 razy » Przeczytaj artykuł
276  173. Wojciech Leonarczyk - 25.06.2014 (wniosek)
Prosił o ustawienie dodatkowych koszy na śmieci na Wiewiórczej Ścieżce w miejscach, gdzie znajd...
2014-07-04 1459 Czytano:632 razy » Przeczytaj artykuł
277  172. Janusz Żero - 25.06.2014 (wniosek)
Zgłosił wniosek o ustawienie większej ilości koszy na śmieci przy LOK-u....
2014-07-04 1455 Czytano:577 razy » Przeczytaj artykuł
278  171. Marek Chlebus - 24.06.2014 (wniosek)
Prosił o wyrażenie zgody na to, aby mieszkańcy we własnym zakresie mogli poszerzyć parking przy...
2014-07-04 1454 Czytano:599 razy » Przeczytaj artykuł
279  170. Przemysław Atkielski - 24.06.2014 (wniosek)
Wniósł o wykoszenie trawy na skarpie wzdłuż parkingu przy sklepie Lewiatan na ul. Jeziornej.
...
2014-07-04 1451 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
280  169. Przemysław Atkielski - 24.06.2014 (wniosek)
Poinformował, iż mieszkańcy, użytkownicy siłowni w Hali Lega proszą, aby przerobić chociaż j...
2014-07-04 1448 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
281  168. Wojciech Rejterada - 23.06.2014 (wniosek)
Przypomniał, iż zgłaszany był kiedyś problem wybrzuszeń na ulicy do Lesku oraz braku dostępno...
2014-07-04 1447 Czytano:439 razy » Przeczytaj artykuł
282  167. Wojciech Rejterada - 23.06.2014 (wniosek)
Prosił, aby uczulić policję na to, żeby częściej patrolowała teren przejścia pod wiaduktem n...
2014-07-04 1446 Czytano:447 razy » Przeczytaj artykuł
283  166. Bożena Jeglińska - 23.06.2014 (wniosek)
Ponowiła wniosek o przycięcie róż na odcinku od wiaduktu w stronę Osiedla Siejnik. Róże się ...
2014-07-04 1444 Czytano:423 razy » Przeczytaj artykuł
284  165. Wojciech Leonarczyk - 17.06.2014 (wniosek)
Wniósł o zabezpieczenie środków w 2015 roku na remont/odtworzenie altany w parku Świerczewskieg...
2014-07-04 1442 Czytano:460 razy » Przeczytaj artykuł
285  164. Wojciech Rejterada - 17.06.2014 (wniosek)
Zaproponował, aby na czas wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy wprowadzić promoc...
2014-07-04 1438 Czytano:617 razy » Przeczytaj artykuł
286  163. Wojciech Leonarczyk - 17.06.2014 (wniosek)
Prosił o wyjaśnienie, kiedy zostanie uprzątnięty piasek z Wiewiórczej Ścieżki na Szyjce?...
2014-07-04 1437 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
287  162. Jarosław Bagieński - 17.06.2014 (wniosek)
Poinformował, iż w miniony weekend w piątek i sobotę na naszym stadionie odbywały się Mistrzos...
2014-07-04 1436 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
288  161. Janusz Żero - 11.06.2014 (wniosek)
Prosił o zwrócenie uwagi na drzewa rosnące pod murami kamiennej półrotundy w parku. Drzewa są ...
2014-06-17 0928 Czytano:564 razy » Przeczytaj artykuł
289  160. Janusz Żero - 11.06.2014 (wniosek)
Poinformował, iż w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 14 wielokrotnie dochodziło do różnych incyden...
2014-06-17 0927 Czytano:572 razy » Przeczytaj artykuł
290  159. Mariusz Miłun - 09.06.2014 (interpelacja)
W imieniu mieszkańców i w swoim własnym, prosi o rozważenie wytyczenia na Wiewiórczej Ścieżce...
2014-06-17 0925 Czytano:637 razy » Przeczytaj artykuł
291  158. Wojciech Leonarczyk - 09.06.2014 (wniosek)
Prosi o wykoszenie trawy wokół ławek na Wiewiórczej Ścieżce po drugiej stronie jeziora. Trawa ...
2014-06-17 0924 Czytano:494 razy » Przeczytaj artykuł
292  157. Wojciech Rejterada - 30.05.2014 (wniosek)
Zgłosił wniosek dotyczący tego, aby stowarzyszenia, kluby mogły zamieszczać na stronie Urzędu ...
2014-06-17 0914 Czytano:590 razy » Przeczytaj artykuł
293  156. Wojciech Leonarczyk - 30.05.2014 (wniosek)
Na wniosek dotyczący ustawienia atrapy fotoradaru otrzymał odpowiedź, że rozporządzenie Ministr...
2014-06-17 0910 Czytano:492 razy » Przeczytaj artykuł
294  155. Wojciech Leonarczyk - 30.05.2014 (wniosek)
Wniósł o poprawę oznakowania skrzyżowania ulicy Wiejskiej z Leśną. Jadąc od strony ul. Wiejsk...
2014-06-17 0908 Czytano:514 razy » Przeczytaj artykuł
295  154. Wojciech Leonarczyk - 30.05.2014 (wniosek)
Na jednej z sesji Burmistrz obiecał, że podejmie działania w celu budowy parkingu na rogu ul. Ko...
2014-06-17 0908 Czytano:477 razy » Przeczytaj artykuł
296  153. Maciej Juchniewicz - 30.05.2014 (wniosek)
Wychowanka radnego Wojciecha Rejterady – Angelika Rejterada w dniach 17-18 maja 2014 r. w Bułgari...
2014-06-17 0904 Czytano:467 razy » Przeczytaj artykuł
297  152. Maciej Juchniewicz - 30.05.2014 (wniosek)
Prosił Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku obrad sesji w czerwcu punktu ...
2014-06-17 0903 Czytano:521 razy » Przeczytaj artykuł
298  151. Maciej Juchniewicz - 30.05.2014 (wniosek)
Burmistrz podjął starania w zakresie motorówki dla WOPR-u. Prosił o informację w tym temacie, e...
2014-06-17 0902 Czytano:471 razy » Przeczytaj artykuł
299  150. Maciej Juchniewicz - 30.05.2014 (wniosek)
Wnosi o zamieszczenie kalendarza podatnika na stronie internetowej....
2014-06-17 0900 Czytano:490 razy » Przeczytaj artykuł
300  149. Maciej Juchniewicz - 30.05.2014 (wniosek)
Prosił, aby usprawnić proces wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w przypadku, gdy pracownik ...
2014-06-17 0858 Czytano:439 razy » Przeczytaj artykuł
301  148. Maciej Juchniewicz - 30.05.2014 (wniosek)
Wnioskuje o ustawienie wiaty przystankowej na Sejniku jadąc od strony Ełku, z wytyczeniem przejśc...
2014-06-17 0856 Czytano:432 razy » Przeczytaj artykuł
302  147. Maciej Juchniewicz - 30.05.2014 (wniosek)
Prosił o umieszczenie informacji o nowelizacji ustawy o zbiórkach publicznych na stronie interneto...
2014-06-17 0854 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
303  146. Maciej Juchniewicz - 30.05.2014 (wniosek)
Wniosek dotyczy wykorzystania przez nasz samorząd zmian w prawie dotyczących informatyzacji podmio...
2014-06-17 0853 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
304  145. Jarosław Bagieński - 30.05.2014 (wniosek)
Jeden z brzegów rzeki między mostami jest dobrze zabezpieczony siatką z kamieniami. Prosił o tak...
2014-06-17 0850 Czytano:374 razy » Przeczytaj artykuł
305  144. Jarosław Bagieński - 30.05.2014 (wniosek)
Pochwalił służby odpowiedzialne za czystość w mieście. W centrum jest bardzo czysto. Jednak cz...
2014-06-17 0849 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
306  143. Janusz Żero - 30.05.2014 (wniosek)
Zgłosił wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej, aby na sesję w czerwcu zaprosić Pana Rejsze...
2014-06-17 0848 Czytano:513 razy » Przeczytaj artykuł
307  142. Wojciech Rejterada - 30.05.2014 (wniosek)
Zgłosił wniosek o utworzenie rady sportu w Olecku. Większość miast posiada taką radę, która ...
2014-06-17 0844 Czytano:436 razy » Przeczytaj artykuł
308  141. Wioletta Żukowska - 30.05.2014 (wniosek)
W imieniu swoim i grupy radnych: Janusza Żero, Macieja Juchniewicza, Wojciecha Leonarczyka, złoży...
2014-06-17 0840 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
309  140. Wioletta Żukowska - 30.05.2014 (wniosek)
Wniosła o analizę prawną, na jakiej podstawie niektóre miasta wyodrębniły sołectwa na terenie...
2014-06-17 0839 Czytano:457 razy » Przeczytaj artykuł
310  139. Grzegorz Kłoczko - 30.05.2014 (wniosek)
Prosił o wykonanie analizy finansowej oraz ilościowej, w związku z tym, że wiadomo już ile będ...
2014-06-17 0837 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
311  138. Grzegorz Kłoczko - 30.05.2014 (wniosek)
Burmistrz zapowiedział obchody 25 rocznicy pierwszych wolnych wyborów. 25 rocznicę wyborów samor...
2014-06-17 0835 Czytano:473 razy » Przeczytaj artykuł
312  137. Grzegorz Kłoczko - 30.05.2014 (wniosek)
Ponad 10 lat temu powstało logo turystyczne miasta Olecko. Przy tej okazji powstała także tzw. ks...
2014-06-17 0834 Czytano:481 razy » Przeczytaj artykuł
313  136. Karol Sobczak - 30.05.2014 (interpelacja)
Zapytał, czy w związku z inwestycją związaną z Wiewiórczą Ścieżką, polegającą na wykonan...
2014-06-17 0832 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
314  135. Krzysztof Fidler - 30.05.2014 (interpelacja)
Poinformował, iż przed Regionalnym Ośrodkiem Kultury na jezdni namalowana została wyspa w postac...
2014-06-17 0831 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
315  134. Wojciech Leonarczyk - 30.05.2014 (interpelacja)
Komunikacja piesza Kolonia Olecko – Jaśki ma docelowo przebiegać według informacji Generalnej ...
2014-06-17 0825 Czytano:438 razy » Przeczytaj artykuł
316  133. Wojciech Leonarczyk - 30.05.2014 (interpelacja)
Mieszkańcy pytają kiedy zostanie odtworzone oznakowanie poziome na jezdni w Alei Zwycięstwa. Śla...
2014-06-17 0825 Czytano:438 razy » Przeczytaj artykuł
317  132. Janusz Żero - 30.05.2014 (interpelacja)
Prosił o przekazanie Starostwu Powiatowemu, iż naprawianie ulic polegające na ich łataniu smoł...
2014-06-17 0812 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
318  131. Janusz Żero - 30.05.2014 (interpelacja)
Prosił o przekazanie wniosku Starostwu Powiatowemu o to, aby w specyfikacji przetargowej zawierać ...
2014-06-17 0811 Czytano:505 razy » Przeczytaj artykuł
319  130. Janusz Żero - 30.05.2014 (interpelacja)
Poinformował, iż bardzo prężnie działa drużyna piłki ręcznej, której trenerem jest Marek St...
2014-06-17 0810 Czytano:420 razy » Przeczytaj artykuł
320  129. Wioletta Żukowska - 30.05.2014 (interpelacja)
Stwierdziła, iż art. 5 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że gmina może tworzyć jedno...
2014-06-17 0808 Czytano:468 razy » Przeczytaj artykuł
321  128. Jarosław Bagieński - 30.05.2014 (interpelacja)
W związku z tym, iż w nadchodzącym sezonie letnim mają być czynne tylko dwie plaże, w imieniu ...
2014-06-17 0807 Czytano:401 razy » Przeczytaj artykuł
322  127. Maciej Juchniewicz - 30.05.2014 (interpelacja)
W związku z prowadzonymi inwestycjami związanymi z liniami energetycznymi zapytał, czy gmina ma w...
2014-06-17 0806 Czytano:463 razy » Przeczytaj artykuł
323  126. Maciej Juchniewicz - 30.05.2014 (interpelacja)
Prosił o przedstawienie informacji, jaka jest sytuacja z przetargami na sprzedaż części majątku...
2014-06-17 0804 Czytano:491 razy » Przeczytaj artykuł
324  125. Wioletta Żukowska - 28.05.2014 (wniosek)
Stwierdziła, iż należy umieścić lustro drogowe w miejscowości Kukowo na wprost firmy LIMBA. Pr...
2014-06-16 1501 Czytano:552 razy » Przeczytaj artykuł
325  124. Wojciech Leonarczyk - 28.05.2014 (wniosek)
Stwierdził, iż lustro drogowe znajdujące się miejscowości Kukowo jest brudne, co utrudnia widoc...
2014-06-16 1459 Czytano:538 razy » Przeczytaj artykuł
326  123. Wojciech Leonarczyk - 28.05.2014 (wniosek)
Wnioskował o oznaczenie ulic Orzeszkowej, Słowackiego i Kamiennej, tak aby oznaczyć drogę z pier...
2014-06-16 1431 Czytano:504 razy » Przeczytaj artykuł
327  122. Wojciech Leonarczyk - 28.05.2014 (wniosek)
Poinformował, iż na skrzyżowaniu dróg Gołdap-Olecko-Suwałki nie ma odpowiedniego oznakowania t...
2014-06-16 1430 Czytano:521 razy » Przeczytaj artykuł
328  121. Janusz Żero - 28.05.2014 (wniosek)
Uważa, iż budynki i domy mieszkalne w Olecku są źle oznakowane. Stwierdził, że na niektórych...
2014-06-16 1428 Czytano:519 razy » Przeczytaj artykuł
329  120. Janusz Żero - 28.05.2014 (wniosek)
Zapytał, dlaczego co roku są malowane pasy na ulicach miasta. Uważa, że przy remontach ulic w mi...
2014-06-16 1424 Czytano:494 razy » Przeczytaj artykuł
330  119. Mariusz Miłun - 27.05.2014 (wniosek)
Poinformował, iż jakiś czas temu Burmistrz powiedział, iż ma pomysł na drogę na ul. Przemysł...
2014-06-16 1414 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
331  118. Mariusz Miłun - 27.05.2014 (wniosek)
Poinformował, iż na ul. Mickiewicza rok temu wybudowany został odcinek kanalizacji deszczowej. St...
2014-06-16 1404 Czytano:452 razy » Przeczytaj artykuł
332  117. Przemysław Atkielski - 27.05.2014 (wniosek)
Wnioskuje o naprawę drogi na ul. Jeziornej, znajduje się na niej dziura, w którą wpadają auta....
2014-06-16 1402 Czytano:476 razy » Przeczytaj artykuł
333  116. Maciej Juchniewicz - 27.05.2014 (wniosek)
Prosi o wyjaśnienie na jakim etapie jest remont mola i skoczni (została ona rozebrana i nic się n...
2014-06-16 1400 Czytano:410 razy » Przeczytaj artykuł
334  115. Maciej Juchniewicz - 27.05.2014 (wniosek)
Wnioskuje o namalowanie pasów drogowych na drodze do Giżycka za obwodnicą. Wniosek ponowiony podc...
2014-06-16 1356 Czytano:406 razy » Przeczytaj artykuł
335  114. Wojciech Leonarczyk - 09.05.2014 (wniosek)
Prosi o podjęcie pilnych działań w porozumieniu z zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich z...
2014-05-27 0907 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
336  113. Karol Sobczak - 30.04.2014 (interpelacja)
Stwierdził, iż w okresie wakacji jest bardzo dużo komarów i kleszczy. Zapytał, czy jest możliw...
2014-05-26 1457 Czytano:535 razy » Przeczytaj artykuł
337  112. Wojciech Leonarczyk - 30.04.2014 (interpelacja)
Dotyczy płyty nagrobnej z Sedrank, która została odnaleziona podczas prac na obwodnicy Olecka. Za...
2014-05-26 1456 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
338  111. Wojciech Leonarczyk - 30.04.2014 (interpelacja)
Zapytał, kiedy zostanie wykonany remont chodnika przy bramie na cmentarz ewangelicki

Odpowiedź ...
2014-05-26 1454 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
339  110. Wioletta Żukowska - 30.04.2014 (interpelacja)
Zapytała, o sieć wodociągową Kukowo-Zajdy-Zabielno, czy wszyscy mieszkańcy złożyli chęć pod...
2014-05-26 1454 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
340  109. Maciej Juchniewicz - 30.04.2014 (interpelacja)
Zapytał, jaki procent rodzin przystąpił do programu Olecka Karta 3+ i czy zgłosiły się do tego...
2014-05-26 1452 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
341  108. Maciej Juchniewicz - 30.04.2014 (interpelacja)
Zapytał, jaki jest zakres i termin wykonania remontu długiego mostu.

Odpowiedź została udziel...
2014-05-26 1451 Czytano:410 razy » Przeczytaj artykuł
342  107. Maciej Juchniewicz - 30.04.2014 (interpelacja)
Poinformował, iż jego interpelacja dotyczy III konkursu na wynajem pomieszczeń baru na kąpielisk...
2014-05-26 1450 Czytano:406 razy » Przeczytaj artykuł
343  106. Jan Grzyb - 30.04.2014 (interpelacja)
Poinformował, iż w szkołach podległych Gminie Olecko, konstruowane są obecnie arkusze organizac...
2014-05-26 1448 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
344  105. Karol Sobczak - 30.04.2014 (wniosek)
Stwierdził, iż należy zrobić wszystko by uczniowie nie wyjeżdżali z Olecka uczyć się do gmin...
2014-05-26 1447 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
345  104. Maciej Juchniewicz - 30.04.2014 (wniosek)
Wniosek dotyczy referatów, sprawozdań i informacji Burmistrza i Przewodniczącego RM, uważa, że ...
2014-05-26 1445 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
346  103. Maciej Juchniewicz - 30.04.2014 (wniosek)
Wniosek dotyczy siłowni plenerowej. Stwierdził, iż w nawiązaniu do wykonania chodnika na ulicy L...
2014-05-26 1440 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
347  102. Maciej Juchniewicz - 30.04.2014 (wniosek)
Wnioskuje, by popracować nad zniżkami, ulgami, preferencjami dla organizacji pozarządowych w Olec...
2014-05-26 1439 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
348  101. Wojciech Leonarczyk - 30.04.2014 (wniosek)
Wnioskuje o usunięcie sterty piasku ze ścieżki rowerowej i umieszczenie go obok trasy. Dodał, i...
2014-05-26 1438 Czytano:372 razy » Przeczytaj artykuł
349  100. Wojciech Leonarczyk - 30.04.2014 (wniosek)
Wniósł o ustawienie atrapy fotoradaru pomiędzy wiaduktem z Ełku, a rondem. Dodał, iż policja p...
2014-05-26 1435 Czytano:451 razy » Przeczytaj artykuł
350  99. Wojciech Leonarczyk - 30.04.2014 (wniosek)
Wniosek skierował do Przewodniczącego Komisji Statutowej, by zwołał posiedzenie komisji w celu d...
2014-05-26 1434 Czytano:437 razy » Przeczytaj artykuł
351  98. Wojciech Leonarczyk - 30.04.2014 (wniosek)
Odniósł się do oznaczenia miasta pod kątem turystycznym. Poinformował, iż dostał odpowiedź, ...
2014-05-26 1433 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
352  97. Jarosław Bagieński - 30.04.2014 (wniosek)
Stwierdził, iż bieżący rok obfituje w wiele rocznic związanych z wyborami i z obywatelami. Doda...
2014-05-26 1431 Czytano:418 razy » Przeczytaj artykuł
353  96. Jarosław Bagieński - 30.04.2014 (wniosek)
Wniosek swój skierował do powiatu; poinformował, iż mieszkańcy Olecka grający w tenisa ziemneg...
2014-05-26 1429 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
354  95. Grzegorz Kłoczko - 30.04.2014 (wniosek)
Poinformował, iż zastanawia się nad nieporozumieniami dotyczącymi referatów i koreferatów. Stw...
2014-05-26 1427 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
355  94. Grzegorz Kłoczko - 30.04.2014 (wniosek)
Stwierdził, iż mieszkańcy wsi Borawskie, zgłaszają potrzebę dostosowania czasu włączenia oś...
2014-05-26 1426 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
356  93. Wiesław Zalewski - 29.04.2014 (wniosek)
Zgłosił konieczność wyprofilowania drogi Gąski – Zajdy....
2014-05-26 1425 Czytano:413 razy » Przeczytaj artykuł
357  92. Krzysztof Kempisty - 29.04.2014 (wniosek)
Prosił o dokonanie oględzin studzienki w ul. Kiepury....
2014-05-26 1424 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
358  91. Krzysztof Kempisty - 29.04.2014 (wniosek)
Wniósł o uzupełnienie ubytków w jezdni na ul. Moniuszki, gdyż zostały one uzupełnione połowi...
2014-05-26 1423 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
359  90. Przemysław Atkielski - 29.04.2014 (wniosek)
Zgłosił wniosek, aby informacja o przetargach na sprzedaż majątku PGK zamieszczana była w Biule...
2014-05-26 1422 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
360  89. Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa - 29.04.2014
Komisja ustaliła, iż ponownie wystąpi z wnioskiem do „Olmedica” w Olecku z prośbą o spotkan...
2014-05-26 1421 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
361  88. Wojciech Leonarczyk - 29.04.2014
Prosił, by wystąpić z pismem do PZD, by namalowano pasy na parkingach przy ulicach Grunwaldzkiej,...
2014-05-26 1420 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
362  87. Wojciech Leonarczyk - 29.04.2014 (wniosek)
Stwierdzał, iż należy organizować jak najwięcej takich spotkań jak jarmark świąteczny....
2014-05-26 1419 Czytano:382 razy » Przeczytaj artykuł
363  86. Janusz Żero - 29.04.2014 (wniosek)
Poinformował, iż jarmark świąteczny, który odbył się przed świętami, był genialnym pomysł...
2014-05-26 1416 Czytano:408 razy » Przeczytaj artykuł
364  85. Janusz Żero - 29.04.2014 r. (wniosek)
Stwierdził, iż od dłuższego czasu na komisjach i sesjach, podejmował temat, aby urzędnik wysy...
2014-05-26 1414 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
365  84. Wojciech Rejterada - 28.04.2014 r. (wniosek)
Prosił, by komisja zajęła się stworzeniem w Olecku tzw. „Marki miasta”. Plebiscyt ten miałb...
2014-05-26 1412 Czytano:442 razy » Przeczytaj artykuł
366  83. Jarosław Bagieński - 16.04.2014 (wniosek)
Poinformował, iż w dniu wczorajszym wydarzył się wypadek na przejściu dla pieszych przy skrzyż...
2014-05-26 1410 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
367  82. Karol Sobczak - 28.03.2014 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek, aby na boisku ze sztuczną nawierzchnią dołączyć do istniejącego oświetleni...
2014-04-04 1324 Czytano:517 razy » Przeczytaj artykuł
368  81. Jarosław Bagieński - 28.03.2014 r. (wniosek)
Zdaniem większości mieszkańców i turystów mamy bardzo piękne i nowoczesne obiekty sportowe. J...
2014-04-04 1323 Czytano:477 razy » Przeczytaj artykuł
369  80. Wojciech Leonarczyk - 28.03.2014 r. (wniosek)
W kwietniu zeszłego roku składał wniosek o oznaczenie miasta pod kątem ruchu pieszych. Prosił t...
2014-04-04 1321 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
370  79. Wojciech Leonarczyk - 28.03.2014 r. (wniosek)
Wnosi o uściślenie zapisów Statutu Gminy Olecko, regulujących powoływanie komisji i zespołów ...
2014-04-04 1320 Czytano:482 razy » Przeczytaj artykuł
371  78. Wojciech Leonarczyk - 28.03.2014 r. (wniosek)
Poinformował, iż na zgłoszony na ostatniej sesji wniosek w sprawie powołania zespołu, który b...
2014-04-04 1318 Czytano:550 razy » Przeczytaj artykuł
372  77. Wioletta Żukowska - 28.03.2014 r. (wniosek)
Poinformowała, iż Klub Radnych Dobro Wspólne oraz Klub Radnych Szansa i Dobro Wspólne wnioskuje ...
2014-04-04 1315 Czytano:472 razy » Przeczytaj artykuł
373  76. Wojciech Leonarczyk - 28.03.2014 r. (interpelacja)
Zapytał, na czym polegały konsultacje społeczne przed wydaniem warunków zabudowy na budowę stac...
2014-04-04 1314 Czytano:441 razy » Przeczytaj artykuł
374  75. Grzegorz Kłoczko - 28.03.2014 r. (interpelacja)
W związku z udanym występem zespołu Mazowsze zapytał, kto był organizatorem tego przedsięwzię...
2014-04-04 1313 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
375  74. Wojciech Leonarczyk - 26.03.2014 r. (wniosek)
Zapytał, czy w tym roku będą kupowane jakieś urządzenia na plac zabaw w parku. Jeśli tak, to c...
2014-04-04 1311 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
376  73. Wojciech Leonarczyk - 26.03.2014 r. (wniosek)
Zawnioskował o zakup toalety i ustawieniu jej na „Małpim Gaju”.

Odpowiedzi udzielono na pos...
2014-04-04 1308 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
377  72. Wojciech Leonarczyk - 26.03.2014 r. (wniosek)
Stwierdził, iż na rondzie przy stacji benzynowej ORLEN należy postawić znak, który będzie info...
2014-04-04 1306 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
378  71. Wojciech Leonarczyk - 26.03.2014 r. (wniosek)
Stwierdził, że jadąc od strony Ełku obwodnicą, znak kierujący do Suwałk jest niezauważalny (...
2014-04-04 1305 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
379  70. Wojciech Leonarczyk - 26.03.2014 r. (wniosek)
Odniósł się do przejścia dla pieszych przy sklepie Biedronka. Widział, że były tam robione po...
2014-04-04 1304 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
380  69. Janusz Żero - 26.03.2014 r. (wniosek)
Stwierdził, iż nasze miasto pięknieje. Zapytał, czy gmina nie może zachęcić do działania w t...
2014-04-04 1303 Czytano:386 razy » Przeczytaj artykuł
381  68. Maciej Juchniewicz - 25.03.2014 r. (wniosek)
Poinformował, iż przeczytał, że gmina nie otrzymała dofinansowania z tzw. Schetynówek. Zapyta...
2014-04-04 1133 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
382  67. Przemysław Atkielski - 25.03.2014 r. (wniosek)
Zapytał, czy został już rozstrzygnięty przetarg na budowę wodociągu w miejscowości Zabielne?
...
2014-04-04 1129 Czytano:471 razy » Przeczytaj artykuł
383  66. Maciej Juchniewicz - 25.03.2014 r. (wniosek)
Poparł wniosek radnego Krzysztofa Kempistego w sprawie studzienki na ulicy Kiepury. Uważa, że nad...
2014-04-04 1128 Czytano:472 razy » Przeczytaj artykuł
384  65. Krzysztof Kempisty - 25.03.2014 r. (wniosek)
Poinformował, iż na ulicy Kiepury była naprawiana studzienka, ale nadal zapada się ona tworząc ...
2014-04-04 1125 Czytano:478 razy » Przeczytaj artykuł
385  64. Marek Chlebus - 25.03.2014 r. (wniosek)
Poinformował, iż na ostatnim posiedzeniu komisji złożył wniosek o naprawę drogi gminnej w Plew...
2014-04-04 1122 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
386  63. Wojciech Leonarczyk - 07.03.2014 r. (wniosek)
Prosi o przekazanie zarządcy drogi potrzeby niezwłocznego sprzątnięcia pasa drogowego na ul. Ale...
2014-03-19 1440 Czytano:512 razy » Przeczytaj artykuł
387  62. Bożena Jeglińska - 28.02.2014 r. (interpelacja)
Wnioskuje o wytyczenie miejsca na przejście dla pieszych w okolicy przystanku PKS w Siejniku....
2014-03-11 1301 Czytano:471 razy » Przeczytaj artykuł
388  61. Bożena Jeglińska - 28.02.2014 r. (interpelacja)
W szkołach na terenie miasta i gminy realizowane są różne projekty. Wnioskuje, by przed zatwierd...
2014-03-11 1300 Czytano:487 razy » Przeczytaj artykuł
389  60. Wojciech Leonarczyk - 28.02.2014 r. (interpelacja)
Wnioskuje o budowę chodnika na ulicy Wojska polskiego od sklepu Biedronka w stronę ulicy Aleja Zwy...
2014-03-11 1300 Czytano:424 razy » Przeczytaj artykuł
390  59. Wojciech Leonarczyk - 28.02.2014 r. (interpelacja)
Wnioskuje o powołanie zespołu, który będzie pracował nad uchwałą porządkującą nadawanie na...
2014-03-11 1258 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
391  58. Wojciech Leonarczyk - 28.02.2014 r. (interpelacja)
Wnioskuje o wpisanie do Strategii upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olecko sportów zimowyc...
2014-03-11 1257 Czytano:391 razy » Przeczytaj artykuł
392  57. Łukasz Jeleniewicz - 28.02.2014 r. (interpelacja)
Mieszkańcy, którzy mieszkają obok starej targowicy zgłosili problem dojazdu do swoich posesji. T...
2014-03-11 1256 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
393  56. Wioletta Żukowska - 28.02.2014 r. (interpelacja)
Wnioskuje o stworzenie przewodnika po stypendiach, uwzględniając w nim informacje o wszystkich dos...
2014-03-11 1255 Czytano:476 razy » Przeczytaj artykuł
394  55. Janusz Żero - 28.02.2014 r. (interpelacja)
Poinformował, iż zgłosił do starostwa interpelację odnośnie progu zwalniającego na ulicy Gda...
2014-03-11 1253 Czytano:410 razy » Przeczytaj artykuł
395  54. Jarosław Bagieński - 28.02.2014 r. (interpelacja)
Wnioskuje o zamontowanie barierki na schodach do Regionalnego Ośrodka Kultury, ponieważ starsi mie...
2014-03-11 1252 Czytano:388 razy » Przeczytaj artykuł
396  53. Jarosław Bagieński - 28.02.2014 r. (interpelacja)
Prosi o zamontowanie na kominie filtrów przy bloku nr 3 na ulicy Składowej. Mieszkańcy skarżyli ...
2014-03-11 1251 Czytano:396 razy » Przeczytaj artykuł
397  52. Jarosław Bagieński - 28.02.2014 r. (interpelacja)
Wniosek dotyczy możliwości utworzenia w hali „Lega” groty solnej. Uważa, że wzbudzi to zaint...
2014-03-11 1250 Czytano:410 razy » Przeczytaj artykuł
398  51. Karol Sobczak - 28.02.2014 r. (wniosek)
Zapytał, czy jest możliwość informowania przedsiębiorców, którzy posiadają koncesje alkoholo...
2014-03-11 1249 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
399  50. Karol Sobczak - 28.02.2014 r. (wniosek)
Poinformował, iż jego interpelacja dotyczy uchwały o strategii sportu. Stwierdził, iż na tereni...
2014-03-11 1248 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
400  49. Grzegorz Kłoczko - 28.02.2014 r. (wniosek)
Dotyczy pisma skierowanego do rady w grudniu zeszłego roku od Stowarzyszenia „Wszyscy Razem”. S...
2014-03-11 1246 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
401  48. Grzegorz Kłoczko - 28.02.2014 r. (wniosek)
Stwierdził, iż uchwała, którą radni będą podejmować podczas dzisiejszej sesji o udostępnie...
2014-03-11 1245 Czytano:409 razy » Przeczytaj artykuł
402  47. Grzegorz Kłoczko - 28.02.2014 r. (wniosek)
Prosi, o raport na temat likwidacji spółki PGK. Czy istnieje szansa na to by spółka zaczęła fu...
2014-03-11 1244 Czytano:397 razy » Przeczytaj artykuł
403  46. Grzegorz Kłoczko - 28.02.2014 r. (wniosek)
Zapytał o podatek od nieruchomości od lokali należących do Gminy. Stwierdził, iż od niektóryc...
2014-03-11 1242 Czytano:436 razy » Przeczytaj artykuł
404  45. Grzegorz Kłoczko - 28.02.2014 r. (wniosek)
Dotyczy budowy drogi dojazdowej dla mieszkańców do ulicy Kasztanowej. Mieszkańcy dopominają się...
2014-03-11 1242 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
405  44. Janusz Żero - 28.02.2014 r. (wniosek)
Prosi, o informację o stanie zasobów komunalnych. Jakie to są zasoby i ile ich jest. Jaka jest ś...
2014-03-11 1241 Czytano:483 razy » Przeczytaj artykuł
406  43. Janusz Żero - 28.02.2014 r. (wniosek)
Chciałby wiedzieć jak przedstawia się sytuacja TBS. Kto zarządza tym przedsiębiorstwem, w jakim...
2014-03-11 1240 Czytano:435 razy » Przeczytaj artykuł
407  42. Janusz Żero - 28.02.2014 r. (wniosek)
Zapytał, czy radni dostaną odpowiedzi na wnioski, które nie zostały ujęte w budżecie na 2014 r...
2014-03-11 1239 Czytano:420 razy » Przeczytaj artykuł
408  41. Janusz Żero - 28.02.2014 r. (wniosek)
Zapytał, na jakim etapie jest sprawa obwodnicy Olecka.

Odpowiedź została udzielona podczas ses...
2014-03-11 1238 Czytano:417 razy » Przeczytaj artykuł
409  40. Wojciech Leonarczyk - 28.02.2014 r. (wniosek)
Odniósł się do przejścia dla pieszych do Biedronki. Poinformował, iż wielokrotnie wysyłał w ...
2014-03-11 1237 Czytano:442 razy » Przeczytaj artykuł
410  39. Wojciech Leonarczyk - 28.02.2014 r. (wniosek)
Zapytał o dwa pasaże pieszych. Pierwszy to od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Nocznickiego przy rzece...
2014-03-11 1236 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
411  38. Wojciech Leonarczyk - 28.02.2014 r. (wniosek)
Poinformował, iż znalazł w Internecie ofertę kupna Wszechnicy Mazurskiej. Zapytał, co się stan...
2014-03-11 1234 Czytano:430 razy » Przeczytaj artykuł
412  37. Maciej Juchniewicz - 28.02.2014 r. (wniosek)
Poinformował, iż przy siłowni plenerowej, po roztopach jest błoto i woda. Zapytał, czy w związ...
2014-03-11 1232 Czytano:388 razy » Przeczytaj artykuł
413  36. Maciej Juchniewicz - 28.02.2014 r. (wniosek)
Zapytał, czy mógłby uzyskać informację na temat zadłużenia osób fizycznych użytkujących lo...
2014-03-11 1231 Czytano:462 razy » Przeczytaj artykuł
414  35. Maciej Juchniewicz - 28.02.2014 r. (wniosek)
Odnoście portalu miejskiego. Chciałby, aby człowiek, który przeczytał jakiś artykuł na stroni...
2014-03-11 1230 Czytano:428 razy » Przeczytaj artykuł
415  34. Maciej Juchniewicz - 28.02.2014 r. (wniosek)
Poinformował, iż organizacje pozarządowe, które brały udział w otwartych konkursach, organizow...
2014-03-11 1229 Czytano:501 razy » Przeczytaj artykuł
416  33. Maciej Juchniewicz - 28.02.2014 r. (wniosek)
Zauważył, że szlaban na plaży Szyjka nie jest zabezpieczony. Stwierdził, iż dopóki nie ma sez...
2014-03-11 1228 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
417  32. Maciej Juchniewicz - 28.02.2014 r. (wniosek)
Poinformował, iż na nadbrzeżu są pełne kosze śmieci, oberwane klapki od przewodów na latarni...
2014-03-11 1227 Czytano:404 razy » Przeczytaj artykuł
418  31. Maciej Juchniewicz - 28.02.2014 r. (wniosek)
Stwierdził, iż publiczna toaleta powinna być sprzątana na bieżąco i czynna cały rok, a nie ty...
2014-03-11 1226 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
419  30. Maciej Juchniewicz - 28.02.2014 r. (wniosek)
Zgłosił problem braku przejścia dla pieszych do sklepu Biedronka przy dworcu PKS. Ludzie często ...
2014-03-11 1225 Czytano:402 razy » Przeczytaj artykuł
420  29. Maciej Juchniewicz - 28.02.2014 r. (wniosek)
Poinformował, iż mieszkańcy Siejnika zgłosili problem przy przystanku na Siejniku. Chodzi o przy...
2014-03-11 1223 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
421  28. Maciej Juchniewicz - 28.02.2014 r. (wniosek)
Przyłączył się do interpelacji Radnej Wioletty Żukowskiej, również uważa trzeba poprawić be...
2014-03-11 1219 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
422  27. Wioletta Żukowska - 28.02.2014 r. (wniosek)
Poinformowała, iż młodzież w godzinach lekcyjnych spożywa alkohol na Wiewiórczej Ścieżce, od...
2014-03-11 1218 Czytano:424 razy » Przeczytaj artykuł
423  26. Jarosław Bagieński - 28.02.2014 r. (wniosek)
Poinformował, iż co roku po zimie jest ten sam problem z psimi odchodami. Stwierdził, iż w uchwa...
2014-03-11 1214 Czytano:474 razy » Przeczytaj artykuł
424  25. Jarosław Bagieński - 28.02.2014 r. (wniosek)
Stwierdził, iż zima okazała się bardzo łaskawa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, uwa...
2014-03-11 1214 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
425  24. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 25.02.2014 r. (wniosek)
Komisja wnioskuje o dokończenie budowy drogi gminnej w Plewkach. ...
2014-03-11 1211 Czytano:447 razy » Przeczytaj artykuł
426  23. Maciej Juchniewicz - 24.01.2014 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej o zamieszczenie na stronie informacji o planie...
2014-02-04 0924 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
427  22. Grzegorz Kłoczko - 24.01.2014 r. (wniosek)
Wniósł o sprawdzenie i ewentualnie uregulowanie sprawy wiedzy wśród nauczycieli, zwłaszcza szk...
2014-02-04 0923 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
428  21. Wojciech Leonarczyk - 24.01.2014 r. (wniosek)
W niektórych miastach w Polsce (Warszawa, Opoczno, Łomża) przy przejściach dla pieszych na skrzy...
2014-02-04 0922 Czytano:483 razy » Przeczytaj artykuł
429  20. Wojciech Leonarczyk - 24.01.2014 r. (wniosek)
Wracając do wniosku w sprawie tras narciarskich zwrócił uwagę, że coraz bardziej zauważalni si...
2014-02-04 0921 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
430  19. Wojciech Leonarczyk - 24.01.2014 r. (wniosek)
Źle oznakowany jest wjazd na obwodnicę, przez co często tzw. tiry wjeżdżają do miasta i nie za...
2014-02-04 0920 Czytano:454 razy » Przeczytaj artykuł
431  18. Łukasz Jeleniewicz - 24.01.2014 r. (wniosek)
Wniosek dotyczy farm wiatrowych, które zgodnie z projektem studium uwarunkowań i kierunków zagosp...
2014-02-04 0919 Czytano:551 razy » Przeczytaj artykuł
432  17. Grzegorz Kłoczko - 24.01.2014 r. (interpelacja)
Zapytał o stan cyfryzacji w gminie. Prosił o przedstawienie raportu na temat tego, co zostało prz...
2014-02-04 0915 Czytano:402 razy » Przeczytaj artykuł
433  16. Wojciech Leonarczyk - 24.01.2014 r. (interpelacja)
Zapytał czy organ nadzoru wypowiedział się już na temat uchwały w sprawie uwarunkowań i kierun...
2014-02-04 0907 Czytano:480 razy » Przeczytaj artykuł
434  15. Wojciech Leonarczyk - 24.01.2014 r. (interpelacja)
Mieszkańcy miasta zgłaszają, że w biały dzień można zobaczyć na podwórkach szczury (widzian...
2014-02-04 0906 Czytano:438 razy » Przeczytaj artykuł
435  14. Maciej Juchniewicz - 24.01.2014 r. (interpelacja)
W imieniu mieszkańców prosił o przygotowanie informacji na temat odśnieżania – kto odpowiada,...
2014-02-04 0905 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
436  13. Maciej Juchniewicz - 24.01.2014 r. (interpelacja)
Od kilku miesięcy mamy nową stronę internetową. Uważa, że jakościowo jest bardzo duża popraw...
2014-02-04 0903 Czytano:401 razy » Przeczytaj artykuł
437  12. Maciej Juchniewicz - 24.01.2014 r. (interpelacja)
Prosił o opracowanie informacji i zamieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu na temat tego, ...
2014-02-04 0901 Czytano:458 razy » Przeczytaj artykuł
438  11. Maciej Juchniewicz - 24.01.2014 r. (interpelacja)
Prosił, aby na stronie internetowej Urzędu pojawiła się informacja o możliwości wsparcia dla b...
2014-02-04 0900 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
439  10. Maciej Juchniewicz - 24.01.2014 r. (interpelacja)
Prosił o sprawdzenie, na jakiej zasadzie na chodnikach wokół Placu Wolności parkują samochody. ...
2014-02-04 0859 Czytano:453 razy » Przeczytaj artykuł
440  9. Maciej Juchniewicz - 24.01.2014 r. (interpelacja)
Zwrócił się z prośbą o wyczyszczenie toalety przy placu zabaw obok skate parku, a także o napr...
2014-02-04 0858 Czytano:483 razy » Przeczytaj artykuł
441  8. Maciej Juchniewicz - 24.01.2014 r. (interpelacja)
Zapytał, na jakim etapie jest Olecka Karta Rodziny?

Odpowiedź została udzielona podczas sesji ...
2014-02-04 0857 Czytano:467 razy » Przeczytaj artykuł
442  7. Maciej Juchniewicz - 24.01.2014 r. (interpelacja)
Zapytał o spotkanie z przedstawicielami powiatu na temat wymiany czy zamiany dróg w mieście?

O...
2014-02-04 0856 Czytano:402 razy » Przeczytaj artykuł
443  6. Mariusz Miłun - 21.01.2014 r. (wniosek)
Poinformował, iż zgłaszał wniosek w sprawie chodnika przy drodze na Wieliczki, który nie jest a...
2014-02-04 0851 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
444  5. Wojciech Leonarczyk - 20.01.2014 r. (wniosek)
Chciałby wiedzieć co z jego wnioskiem, który zgłaszał jakiś czas temu, dotyczący instalacji l...
2014-02-04 0849 Czytano:499 razy » Przeczytaj artykuł
445  4. Wojciech Leonarczyk - 20.01.2014 r. (wniosek)
Ponawia swój wniosek dotyczący parkowania samochodów przy hali sportowej „Lega”, auta parkuj...
2014-02-04 0848 Czytano:423 razy » Przeczytaj artykuł
446  3. Wioletta Żukowska- 20.01.2014 r. (wniosek)
Zapytała, co z wodociągiem Zajdy – Zabielne?

Odpowiedź została udzielona podczas posiedzeni...
2014-02-04 0847 Czytano:485 razy » Przeczytaj artykuł
447  2. Janusz Żero - 20.01.2014 r. (wniosek)
Poinformował, iż zauważył problem w zachowaniu młodzieży z Domu Dziecka w Olecku. Wielokrotnie...
2014-02-04 0844 Czytano:539 razy » Przeczytaj artykuł
448  1. Janusz Żero - 20.01.2014 r. (wniosek)
Zaproponował, by Komisja wystosowała wniosek do Starostwa w sprawie progów zwalniających na ulic...
2014-02-04 0842 Czytano:470 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2012 - Wnioski i interpelacje radnych
2012 - Oświadczenia i stanowiska radnych
2012 - Wnioski radnych do budżetu Gminy Olecko na 2013 r.
2013 - Wnioski i interpelacje radnych
2013 - Oświadczenia i stanowiska radnych
2014 - Wnioski i interpelacje radnych
2014 - Oświadczenia i stanowiska radnych
2015 - Wnioski i interpelacje radnych
2015 - Oświadczenia i stanowiska radnych
2016 - Wnioski i interpelacje radnych
2016 - Oświadczenia i stanowiska radnych
2017 - Wnioski i interpelacje radnych
2017 - Oświadczenia i stanowiska radnych
2018 - Wnioski i interpelacje radnych
2018 - Oświadczenia i stanowiska radnych
2019 - Interpelacje i zapytania radnych
2019 - Oświadczenia i stanowiska radnych
Ostat. 10 wiadomości:

» 448. Karol Sobczak - 19.12.2014 (wniosek)
» 447. Karol Sobczak - 19.12.2014 (wniosek)
» 446. Karol Sobczak - 19.12.2014 (wniosek)
» 445. Wioletta Żukowska - 19.12.2014 (wniosek)
» 444. Wojciech Loenarczyk - 19.12.2014 (wniosek)
» 443. Wojciech Loenarczyk - 19.12.2014 (wniosek)
» 442. Paweł Giełazis - 19.12.2014 (wniosek)
» 441. Maciej Juchniewicz - 19.12.2014 (wniosek)
» 440. Maciej Juchniewicz - 19.12.2014 (wniosek)
» 439. Maciej Juchniewicz - 19.12.2014 (wniosek)
System BIP Inet