A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» obwieszczenie o zawieszeniu postępowania
» postanowienie o zawieszeniu postępowania
» Informacja o godzinach rozpoczęcia prac OKW
» Informacja o dyżurach w Urzędzie Miejskim w Olecku w dniu 12 lipca 2020 r.
» POSTANOWIENIE NR 133/2020 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Olecko
 • Rada Miejska
 • Projekty uchwał i stanowisk
 • V kadencja Rady Miejskiej 2006-2010
 • Projekty uchwał na XXVII Sesję RM
 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Centrum Medycznym - Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Olecku 'OLMEDICA' w Olecku Sp. z o.o.

  UCHWAŁA Nr ……./……./09
  Rady Miejskiej w Olecku
  z dnia 27 marca 2009 r.

  w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Centrum Medycznym - Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Olecku 'OLMEDICA' w Olecku Sp. z o.o.

  Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219; z 2006 r. Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 25, poz. 162; Nr 112, poz. 766) w związku z art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360; z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) na wniosek Burmistrza Olecka, Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

  § 1. 1. Tworzy się obwód głosowania nr 14 w Centrum Medycznym - Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Olecku 'OLMEDICA' w Olecku Sp. z o.o. ul. Gołdapska 1 w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – dla pacjentów przebywających w szpitalu w dniu wyborów.

  2. Ustala się siedzibę obwodowej komisji wyborczej w pomieszczeniu Pracowni Rehabilitacji na V piętrze w budynku szpitala.

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Karol Sobczak
  Uzasadnienie
  do projektu uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Centrum Medycznym - Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Olecku 'OLMEDICA' w Olecku Sp. z o.o.


  Prezydent RP postanowieniem z 9 marca 2009 roku zarządził wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczając termin głosowania na 7 czerwca 2009 roku.
  Rada Miejska w Olecku, na wniosek Burmistrza, tworzy obwody głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 50 wyborców, a gdy liczba byłaby mniejsza, obwód głosowania mógłby być utworzony po zasięgnięciu opinii kierownika szpitala lub zakładu pomocy społecznej.
  W dniu 11 marca 2009 roku zwrócono się do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Jaśkach, Domu Pomocy Społecznej „Jaśki” oraz Centrum Medycznego - Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olecku „OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. z zapytaniem, czy w jednostkach tych należy utworzyć obwody głosowania. W odpowiedzi Dyrektor SP ZZOD w Jaśkach i Kierownik Domu Pomocy Społecznej oznajmiły, iż nie przewidują, aby w chwili wyborów liczba wyborców była większa niż 50, w związku z czym nie ma potrzeby tworzenia obwodów głosowania w tych placówkach. Natomiast Prezes Zarządu Spółki „OLMEDICA” poinformowała, iż w budynku szpitala należy urządzić lokal wyborczy, umiejscowiony na V piętrze
  w pomieszczeniu Pracowni Rehabilitacji.
  Podjęcie przez Radę Miejską przedmiotowej uchwały jest zatem uzasadnione.


  Sporządziła: W. Biszewska
  Olecko, 16 marca 2009 r.


  Data wprowadzenia: 2009-03-19 0957
  Data upublicznienia: 2009-03-19
  Art. czytany: 2177 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Adam Kajko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet