A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Raporty o stanie gminy
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr BRM.0012.5.1.2021 posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 20 sierpnia 2021 roku
» Informacje dla niesłyszących
» Zawiadomienie o wyborze oferty w II nieograniczonym pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN
» Ogłoszenie o zamówieniu
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – 27 września 2021 roku
 • AKTUALNOŚCI
 • Wyłożenie projektu zmiany studium gminy Olecko do publicznego wglądu od 27.09.2021 r. do 18.10.2021 r. (dotyczy terenu położonego przy ul. Leśnej)

  BURMISTRZ OLECKA
  Olecko, 10 września 2021 r.

  PGN.6720.2.2020

  OBWIESZCZENIE
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko

  Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr BRM.0007.94.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko

  zawiadamiam

  o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 27 września 2021 r. do 18 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olecku, ul. Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, w godzinach od 8.00 do 15.30, w pokoju nr 11, projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dokumenty dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego: https://umolecko.bip.doc.pl/).

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się
  4 października 2021 r. o godzinie 14:00 w Urzędzie Miejskim w Olecku przy Pl. Wolności 3, 19-400 Olecko, w sali konferencyjnej nr 32. Dyskusja publiczna odbędzie się zgodnie z obowiązującym rygorem sanitarnym.

  Uwagi do Burmistrza należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Miejski w Olecku, ul. Plac Wolności 3, 19-400 Olecko) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: [email protected]) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Olecka.

  Klauzula informacyjna
  Administratorem danych osobowych jest Gmina Olecko, reprezentowana przez Burmistrza Olecka, z siedzibą w Olecku (19-400), przy Placu Wolności 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Olecku, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3.
  Pełne informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się na stronie internetowej bip.um.olecko.pl, zakładka „RODO – klauzule informacyjne” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Olecku.


  Data wprowadzenia: 2021-09-13 0854
  Data upublicznienia: 2021-09-13
  Art. czytany: 80 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Dąbrowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet