A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – 27 kwietnia 2021 r.
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – 27 kwietnia 2021 r.
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – 26 kwietnia 2021 r.
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – 20 kwietnia 2021 r.
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • Jednostki organizacyjne
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku
 • Deklaracja dostępności
 • Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności
  Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku. Deklaracja Dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.
  Wstęp
  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku o nazwie http://www.sp3.olecko.edu.pl.
  Daty publikacji i aktualizacji
  Data publikacji strony internetowej: 2013.01.01.
  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.15.
  Status pod względem zgodności z ustawą
  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
  2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
  3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audio deskrypcji lub treści alternatywnej.
  Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16.
  Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku.
  Skróty klawiaturowe
  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
  Informacje zwrotne i dane kontaktowe
  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej: [email protected] Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: 87 520 20 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
  Koordynator: Tomasz Kuciun
  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku powinna realizować żądanie niezwłocznie, nie później niź w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie http://www.rpo.gov.pl/.
  Dostępność architektoniczna
  Budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku przy ul. Kolejowej 33:
  1) Opis dostępności wejścia do budynku.
  Budynek posiada cztery wejścia. Wejście główne nr 1 (obok sekretariatu), wejście boczne nr 2 i wejście boczne nr 3 (przez łącznik) oraz wejście nr 4 bezpośrednio do bloku sportowego. Wejście główne oraz wejście nr 2 i 4 umożliwiają dostanie się do budynku wprost z poziomu terenu. Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.
  2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
  W bloku sportowym toalety są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. W pozostałych częściach budynku toalety są niedostępne ze względu na konieczność pokonania schodów. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
  3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
  4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
  5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującymi ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.
  Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.
  Oświadczenie sporządzono: 2020-09-14.
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
  Dane teleadresowe: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku
  Ul. Kolejowa 33, 19-400 Olecko
  Adres e-mail: [email protected]
  Nr Tel.: 87 520 20 85 (centrala)
  Data wprowadzenia: 2021-02-24 1446
  Data upublicznienia: 2021-02-24
  Art. czytany: 142 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Lucyna Sadowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet