A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – 27 kwietnia 2021 r.
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – 27 kwietnia 2021 r.
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – 26 kwietnia 2021 r.
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – 20 kwietnia 2021 r.
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • Jednostki organizacyjne
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Konkursy
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko Portier na polu namiotowym w MOSiR Olecko w sezonie 2021

  OGŁOSZENIE
  O NABORZE NA STANOWISKO PORTIER NA POLU NAMIOTOWYM w MOSiR OLECKO w sezonie 2021

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku ogłasza nabór na stanowisko
  PORTIER NA POLU NAMIOTOWYM W MOSiR OLECKO – 5 osób

  2 portierów pole namiotowe -od 1 maja do 30 września – 5 miesięcy
  3 portierów pole namiotowe -od 1 czerwca do 31 sierpnia – 3 miesiące
  (Praca ma charakter sezonowy)

  1. OKREŚLENIE STANOWISKA POMOCNICZEGO:
  Portier na polu namiotowym w MOSiR OLECKO

  2. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
  obywatelstwo polskie,
  zdolność do czynności i korzystania z pełni praw publicznych,
  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
  wykształcenie minimum zawodowe,

  3. WYMAGANIA DODATKOWE:
  dyspozycyjność, uczciwość, odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, dokładność, otwartość na innowacyjność,
  umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
  umiejętność prowadzenia księgi meldunkowej,
  umiejętność pracy w grupie,
  język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski) w stopniu komunikatywnym.

  4. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
  bieżący nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem pola namiotowego,
  nadzór i utrzymanie urządzeń pola namiotowego we właściwym stanie technicznym, p. poż., i sanitarnym,
  dbałość o właściwe i terminowe zabezpieczenie pola namiotowego w media i materiały eksploatacyjne, np. drzewo do palenia ogniska, środki sanitarne i inne,
  dbałość o bezpieczne i prawidłowe eksploatowanie pola namiotowego,
  należyte gospodarowanie powierzonym mieniem (zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem),
  odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na polu namiotowym,
  nadzór nad utrzymaniem ładu, porządku i czystości na polu namiotowym,
  informowanie swojego przełożonego o wszystkich zaistniałych nieprawidłowościach.

  5. WYMAGANE DOKUMENTY:
  list motywacyjny, życiorys (CV),
  oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
  oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje,
  kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu wymagany w pkt. 2,
  kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.
  Za wiarygodność przedstawionych kopii dokumentów ponosi pełną odpowiedzialność osoba składająca dokumenty.

  Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Sportu
  i Rekreacji, 19-400 Olecko, ul. Park 1 lub składać osobiście w sekretariacie – Olecko, ul. Park 1 (HALA LEGA) w terminie do 30.03.2021 roku do godz. 10.00 w zamkniętych kopertach z adnotacją:
  „Nabór na stanowisko –
  PORTIER NA POLU NAMIOTOWYM w MOSiR Olecko”

  Dokumenty, które wpłyną do MOSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej MOSiR Olecko.

  Olecko, 24.02.2021 r.


  Data wprowadzenia: 2021-02-24 1357
  Data upublicznienia: 2021-02-24
  Art. czytany: 130 razy

  » Ogłoszenie o naborze na stanowisko Portier na polu namiotowym w MOSiR Olecko w sezonie 2021 - rozmiar: 141259 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Kamiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet