A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» zapytanie o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
» obwieszczenie o wszczęciu postępowania
» karta informacyjna przedsięwzięcia
» wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie
 • Zamówienia publiczne
 • Najem
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego w Olecku przy Placu Wolności 19 lokal Nr 1-u

  Burmistrz Olecka ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Olecku przy
  Placu Wolności 19 lokal Nr 1-u o powierzchni - 76,50 m2
  Cena wywoławcza za najem 1 m2 lokalu wynosi 15,00 zł netto.
  Postąpienie ustala się w wysokości 1,00zł.
  Przetarg odbędzie się 23 lipca 2020 r. o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim w Olecku przy Placu Wolności 3, sala nr 32 .
  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Wyżej wymieniony lokal nie może być oddany w podnajem
  Prace remontowe polegające na przystosowaniu lokalu do charakteru prowadzonej działalności najemca wykona na własny koszt.
  Przedmiotem przetargu będzie miesięczny czynsz najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej, który będzie weryfikowany raz w roku stosownie do wskaźnika wzrostu cen podawanego przez GUS.
  Wylicytowana kwota w przetargu będzie podwyższona o podatek VAT.
  Osoba wyłoniona w przetargu będzie zobowiązana do podpisania umowy najmu w przeciągu 7 dni od dnia przetargu. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy najmu wadium przepada na rzecz Gminy Olecko.

  Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie, najpóźniej do dnia 22 lipca 2020 r. na konto PKO BP S.A. Oddz.w Olecku 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 wadium w wysokości :
  Plac Wolności 9/1-u o pow. 76,50 m2 - 3.440,00 zł
  Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
  - dowodu wniesienia wadium,
  - w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości,
  – w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

  Osobie, która w wyniku licytacji zaproponuje najwyższą stawkę czynszu najmu, wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych.
  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto w ciągu 3 dni roboczych od daty przetargu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim, Plac Wolności 3, pokój Nr 02, tel.87 307 0343
  Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Lokal można oglądać w dniu 21 lipca 2020r. o godz.10.00 – 10.15
  Olecko, dnia 9 lipca 2020 r.


  Data wprowadzenia: 2020-07-09 1402
  Data upublicznienia: 2020-07-09
  Art. czytany: 88 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Wiktorzak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet