A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej pod zabudowę usługową.
» Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent w Wydziale Budownictwa i Inwestycji
» P r o t o k ó ł Nr BRM.0012.2.6.2020 posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 26 sierpnia 2020 r.
» Protokół z przetargu publicznego na sprzedaż samochodu służbowego
» zapytanie o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 • Zamówienia publiczne
 • Roboty budowlane
 • Wyjaśnienie treści SIWZ - Budowa drogi gminnej Nr 141035N w m. Dąbrowskie od km 0+500 do drogi wojewódzkiej nr 653.

  Olecko 9 grudnia 2019r

  BI.271.11.1.2019


  Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

  Dotyczy: BI.271.11.2019. Budowa drogi gminnej Nr 141035N w m. Dąbrowskie od km 0+500 do drogi wojewódzkiej nr 653., ogłoszonego w BZP nr 630146-N-2019 z dnia 2019-11-29 r.

  Wobec zapytań Wykonawców z dnia 3.12.2019 r, 4.12.2019 r i 6.12.2019 r, stosownie do art. 38 ust. 1, 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843) informuję i odpowiadam:

  Pytanie nr 1
  Czy Zamawiający dopuszcza zmianę:
  Konstrukcja nawierzchni jezdni:
  - podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego o gr. 20cm z 50% dodatkiem kruszywa łamanego
  - nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 5cm ( warstwa wiążąca)
  - nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 4cm (warstwa ścieralna)
  równoważnym rozwiązaniem
  - podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego o gr. 15 cm z 50% dodatkiem kruszywa łamanego
  - nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 gr. 14cm
  Odpowiedź nr 1
  Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne:
  - podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego o gr. 15 cm z 50% dodatkiem kruszywa łamanego
  - nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 gr. 14cm
  Pytanie nr 2
  Prosimy o zweryfikowanie poprawności jednostki obmiarowej („m2”) w poz. 12 Przedmiaru „Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5cm” .
  Odpowiedź nr 2
  W poz. 12 Przedmiaru „Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5cm” powinno być 7532,15m2.
  Pytanie nr 3
  Prosimy o potwierdzenie, że materiał pozyskany ze zdjęcia warstwy humusu poz. 5 nadaje się do humusowania skarp poz.12.
  Odpowiedź nr 3
  Zamawiający nie potwierdza ze materiał pozyskany ze zdjęcia warstwy humusu nadaje się do humusowania.


  Pytanie nr 4
  Prosimy o dokonanie zmian w poz. 9, 10 na 961,32 m3. Według tabeli robót ziemnych ilość nasypów do wykonania wynosi 961,32 m3 natomiast według przedmiaru poz. 9,10 Zamawiający przewiduje wykonanie nasypów w ilości 831,31 m3.
  Prosimy o wskazanie poprawnej ilości wykonania formowania i zagęszczania nasypów.
  Odpowiedź nr 4
  Poprawna ilość to:
  Poz. 9 – 961,32m 3
  Poz. 10 – 961,32m 3

  Pytanie nr 5
  Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności ilości wykonania formowania i zagęszczania nasypów na zjazdach poz. 47, 48 przedmiaru robót.
  Odpowiedź nr 5
  Poprawna ilość to:
  Poz. 47 – 162,2m 3
  Poz. 48– 162,2m 3

  Data wprowadzenia: 2019-12-10 1005
  Data upublicznienia: 2019-12-10
  Art. czytany: 593 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Tomasz Kowalczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet