A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ul. Placu Wolności 9 lokal Nr 1-u o powierzchni - 40,80 m2
» Budowa kabla SN-15kV na działkach ozn. nr geod.: 2886/1, 2886/8, obręb ewidencyjny Olecko 2, gmina Olecko.
» Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV kablowej doziemnej, obręb ewidencyjny Sedranki, gm. Olecko
» Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - I kwartał
» Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego
 • Jednostki organizacyjne
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Przetargi
 • Przetarg nieograniczony ( ofertowy )

  II pisemny przetarg nieograniczony ( ofertowy ) na wynajem powierzchni użytkowej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej :gabinet masażysty.

  Olecko, 16.09.2019
  DG – 2250/3/2019

  OGŁOSZENIE O II PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji w Olecku ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na podstawie w oparciu o art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 782) tj. w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na wynajem w godzinach 7.00 - 15.00.
  „Pomieszczenia pokoju masażu (o powierzchni 18 m kw. ) zlokalizowanego na piętrze hali,,Lega” (ul. Park 1 19-400 Olecko), na potrzeby wykonywania zabiegów związanych z masażem leczniczym I relaksacyjnym.

  Niezbędne dokumenty do udziału w przetargu można pobrać na stronie:
  www.mosir.olecko. pl . Telefon: 0875202048 Faks: / 0875202048
  Przedmiot najmu może być wykorzystany wyłącznie na świadczenie usług : masażu leczniczego i relaksacyjnego.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego określa projekt umowy najmu stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia.

  Kryterium wyboru oferty: do wyboru oferty Wynajmujący za stosując kryterium:
  najwyższa stawka czynszu - 80 %.
  czas rozpoczęcia działalności – 10 %
  czas trwania umowy - 10 %

  Za najkorzystniejszą ofertę Wynajmujący uzna tę, w której Najemca zadeklaruje najwyższą stawkę za czynsz , najkrótszy czas rozpoczęcia działalności, najdłuższy czas trwania umowy – min.- 1 rok, max. - 3 lata
  Cena wstępna do przetargu za czynsz za każdy miesiąc skorzystania z przedmiotu najmu — nie mniej niż 200,00PLN netto (słownie: dwieście złotych złotych) + obowiązujący podatek VAT.
  Dodatkowo Najemca ponosi zryczałtowaną opłatę za media, jak np, wodę, energię elektryczną klimatyzację , wywóz śmieci.

  Wymagany termin realizacji najmu: minimum - 1 rok , maximum – 3 lata
  Miejsce składania ofert: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Park 1 19-400 Olecko, sekretariat
  Koperta z napisem: ,,Przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczenia pokoju masażu. Nie otwierać przed 1.10.2019 r. r godz 10:00 “
  Termin składania ofert: 1.10.2019 r. do godziny 9 : 50
  Otwarcie ofert: nastąpi w dniu 1.10.2019 r. r o godzinie 10:00 w :

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Park 1 19-400 Olecko, sekretariat

  Wynajmujący zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


  Data wprowadzenia: 2019-09-16 0950
  Data upublicznienia: 2019-09-16
  Art. czytany: 256 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Kamiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet