A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
» Informacja z otwarcia ofert - Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej Boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku.
» Modernizacja istniejących sieci cieplnych oraz budowa nowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w m. Olecko
» Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na nieruchomości dz. nr ewid. 507/12 położonej w m. Lenarty
» Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na nieruchomości dz. nr ewid. 507/12 położonej w m. Lenarty
 • Zamówienia publiczne
 • Roboty budowlane
 • Informacja z otwarcia:BZP Nr 589070-N-2019,Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku z podziałem na części

  Informacja z otwarcia:BZP Nr 589070-N-2019,Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku z podziałem na części

  BURMISTRZ OLECKA Olecko 12 września 2019 r.
  Plac Wolności 3
  19-400 Olecko


  BI.271.3.25.2019
  Informacja z otwarcia ofert.

  Dotyczy: Przetargu ogłoszonego w BZP Nr 589070-N-2019 z dnia 2019-08-23 pn: Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku z podziałem na części:
  I część zamówienia – roboty elektryczne
  II część zamówienia – teren zielony TBS,
  III część zamówienia – nabrzeże rzeki – rozlewisko, obiekty inżynierskie,
  IV część zamówienia – nabrzeże rzeki – ciągi komunikacyjne.

  Działając na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych informuję:
  1. Kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia – 5 935 562,10 PLN (brutto) w tym:
  - Część I – 422 640,70 zł.
  - Część II – 558 280,16 zł.
  - Część III – 3 431 803,49 zł.
  - Część IV – 1 522 837,75 zł.
  2. Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, cena, okres gwarancji, termin realizacji:
  CZĘŚĆ I
  1) SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno
  - cena wykonania 968 010,00 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 31 lipca 2020 r.
  2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap;
  - cena wykonania 675 728,24 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 31 lipca 2020 r.
  3) Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko;
  - cena wykonania 689 200,00 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 31 lipca 2020 r.
  CZĘŚĆ II
  1) SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno
  - cena wykonania 1 636 800,00 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 31 sierpnia 2020 r.
  2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap;
  - cena wykonania 1 158 944,01 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 31 sierpnia 2020 r.
  3) Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko;
  - cena wykonania 772 000,00 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 31 sierpnia 2020 r.
  4) Zakład Ogólnobudowlany, Sp. z o.o. ul. Ożarowska 59 m 76, 01-416 Warszawa;
  - cena wykonania 922 500,00 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 31 sierpnia 2020 r.
  CZĘŚĆ III
  1) SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno
  - cena wykonania 3 229 110,00 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 31 sierpnia 2020 r.
  2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap;
  - cena wykonania 5 202 043,90 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 31 sierpnia 2020 r.
  CZĘŚĆ IV
  1) SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno
  - cena wykonania 2 826 474,00 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 30 października 2020 r.
  2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap;
  - cena wykonania 2 184 184,59 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 31 października 2020 r.
  3) Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko;
  - cena wykonania 1 192 000,00 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 30 października 2020 r.  W związku z powyższym, Wykonawcy winni w terminie trzech dni przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp (załącznik nr 4). - Rozdział VII ust. 2 SIWZ.


  Burmistrz Olecka


  A/a  Data wprowadzenia: 2019-09-12 1329
  Data upublicznienia: 2019-09-12
  Art. czytany: 736 razy

  » Informacja z otwarcia ofert - rozmiar: 730836 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet