A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr ewid 159 przy ulicy Zamostowej w m. Olecko, obręb ewid. Olecko 1 - zmiana
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Wyjaśnienie treści SIWZ - Budowa drogi gminnej Nr 141029N w m. Lipkowo, Gmina Olecko
» Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do szkół
» P r o t o k ó ł Nr BRM.0002.6.2020 XXV Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 17 kwietnia 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
 • AKTUALNOŚCI
 • Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym

  Olecko, dnia 27 czerwca 2018 r.
  Gmina Olecko
  ul. Plac Wolności 3
  19-400 Olecko
  tel. 87 520-21-68,
  e-mail [email protected]
  faks: 87 520 25 58

  Nr sprawy: GKO.271.3.2018
  Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko na potrzeby podniesienia jej efektywności w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
  Niniejszym, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1834), Burmistrz Olecka informuje o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko na potrzeby podniesienia jej efektywności w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i dostaw w zakresie modernizacji, rozbudowy oraz uporządkowania i konserwacji istniejącej oraz rozbudowanej sieci oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie Gminy Olecko. Oczekiwaniem zamawiającego jest wybór wykonawcy, który zaprojektuje, w tym uzyska niezbędne do realizacji inwestycji uzgodnienia, pozwolenia, decyzje oraz sfinansuje i wykona przedmiot zamówienia, a ponadto w okresie obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym pełnić będzie rolę zarządcy całej infrastruktury oświetleniowej (w zakresie zarówno zarządzania zużyciem energii elektrycznej, jak i utrzymania technicznego infrastruktury), zaś po jej zakończeniu przekaże sieć w stanie umożliwiającym Zamawiającemu samodzielną eksploatację. Przedsięwzięcie ma na celu osiągniecie przez zamawiającego oszczędności w ramach kosztów zużycia energii elektrycznej, modernizację i unowocześnienie oświetlenia ulicznego oraz redukcję emisji CO2. Przedsięwzięcie obejmuje modernizację istniejącej infrastruktury oświetleniowej oraz budowę nowej energooszczędnej infrastruktury oświetleniowej. Utrzymanie całej infrastruktury oświetleniowej opierać się powinno na zastosowaniu inteligentnego, bezprzewodowego systemu sterowania oświetleniem ulic. Z wybranym w wyniku dialogu konkurencyjnego wykonawcą zawarta zostanie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1834). Wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie okresowa płatność podmiotu publicznego za wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i dostaw, a także okresowe płatności za zarządzanie oraz serwis i konserwację infrastruktury oświetleniowej w postaci tzw. opłaty za dostępność. Wynagrodzenie partnera prywatnego będzie zależne od faktycznego poziomu oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Podmiot publiczny oczekuje, że środki pieniężne na wynagrodzenie partnera prywatnego będą pochodzić w całości lub w większości z oszczędności wygenerowanych w wyniku przeprowadzonej modernizacji oświetlenia. Podmiot publiczny dopuszcza możliwość częściowej wcześniejszej spłaty wynagrodzenia partnera prywatnego. Podmiot publiczny oczekuje udzielenia przez partnera prywatnego gwarancji oszczędności w zużyciu energii elektrycznej dla objętego przedsięwzięciem oświetlenia ulicznego na cały okres trwania umowy.
  W dniu 27 czerwca 2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 579930-N-2018 oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia publiczne, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Olecko, opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, dotyczące niniejszego przedsięwzięcia.


  Data wprowadzenia: 2018-06-28 1229
  Data upublicznienia: 2018-06-28
  Art. czytany: 696 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marta Witkowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet