A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr ewid 159 przy ulicy Zamostowej w m. Olecko, obręb ewid. Olecko 1 - zmiana
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Wyjaśnienie treści SIWZ - Budowa drogi gminnej Nr 141029N w m. Lipkowo, Gmina Olecko
» Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do szkół
» P r o t o k ó ł Nr BRM.0002.6.2020 XXV Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 17 kwietnia 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
 • AKTUALNOŚCI
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY OLECKIEGO

  o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

  OBWIESZCZENIE
  STAROSTY OLECKIEGO
  z dnia 21-02-2018 r.
  o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
  Działając na podstawie art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
  z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
  zawiadamiam
  iż na wniosek z dnia 19-12-2017 r. Gminy Olecko, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3 zostało wydane zezwolenie nr 3 znak: AB.673.4.2017 na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej
  Nr 141028N dł. 1,497 km oraz odcinka drogi gminnej 141038N od km 0+000 do km 0+286
  w miejscowości Możne, gm. Olecko”.

  Projektowana inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

  Obręb Możne, gm. Olecko, pow. Olecki:
  24/5 (24/7; 24/6); 51; 93; 200; 11; 80; 1/7 (1/17; 1/16; 1/18); 22/4 (22/14; 22/13); 23/3 (23/8; 23/7); 27 (27/2; 27/3; 27/1); 33/2 (33/6; 33/5); 33/1 (33/4; 33/3); 34/3 (34/7; 34/6); 34/5 (34/11; 34/10); 34/4 (34/9; 34/8); 35/2 (35/6; 35/5); 35/1 (35/4; 35/3); 36 (36/2; 36/1); 37 (37/2; 37/1); 38 (38/2; 38/1); 39 (39/2; 39/1); 40 (40/2; 40/1); 41/1 (41/4; 41/3); 41/2 (41/6; 41/5); 42 (42/2; 42/1); 81/4 (81/8; 81/7); 81/2 (81/6; 81/5); 203/7 (203/12; 203/11); 203/8 (203/14; 203/13); 1/14 (1/24; 1/23); 1/15 (1/26; 1/27; 1/25); 1/12 (1/20; 1/19); 1/13 (1/22; 1/21); 3/8 (3/30; 3/29); 6/1 (6/7; 6/6); 7/1 (7/12; 7/11); 8/2 (8/6; 8/5); 8/1 (8/4; 8/3); 9/6 (9/12; 9/11); 9/3 (9/8; 9/7); 9/4 (9/10; 9/9); 10 (10/2; 10/1); 12/3 (12/7; 12/6); 12/4 (12/9; 12/8); 12/5 (12/11; 12/10); 13/2 (13/4; 13/3); 201 (201/2; 201/1).
  Czasowe zajęcie terenu:
  - obręb Możne, gm. Olecko: 15; 199/3; 199/4.
  (przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem zaznaczono nowe numery działek przeznaczone pod przedmiotową inwestycję lub czasowe zajęcie terenu)

  Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Oleckiego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.
  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
  do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
  i prawomocna.
  Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Zezwolenie wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Olecku ulica Kolejowa 32, Wydział Architektury i Budownictwa, pok. Nr 37.
  Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.).


  Starosta Olecki
  Data wprowadzenia: 2018-02-22 1239
  Data upublicznienia: 2018-02-22
  Art. czytany: 987 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Tomasz Kowalczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet