A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Postępowanie środowiskowe » Wydobywanie i wstępna obróbka kruszywa ze złoża piasku ze żwirem w Olecku
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Deklaracja dostępności
» Ogłoszenie o naborze na stanowisko Portier na polu namiotowym w MOSiR Olecko w sezonie 2021
» Zarządzenie Nr ORN.0050.20.2021 z 22 lutego 2021 r. Burmistrza Olecka w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Olecko za IV kwartał 2020 r. ...
» Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
» Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI- stan na koniec IV kwartału
Ilość wiadomości z działu 'Wydobywanie i wstępna obróbka kruszywa ze złoża piasku ze żwirem w Olecku': 14
1  decyzja
decyzja w sprawie wznowienia postępowania....
2020-10-13 1252 Czytano:314 razy » Przeczytaj artykuł
2  decyzja SKO
decyzja SKO w załączniku....
2020-04-16 0906 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
3  odwołanie
odwołanie w załączniku....
2020-04-16 0854 Czytano:426 razy » Przeczytaj artykuł
4  Postanowienie SKO
Postanowienie SKO w załączniku. ...
2019-12-05 0850 Czytano:667 razy » Przeczytaj artykuł
5  odwołanie
odwołanie w załączniku. ...
2019-12-05 0848 Czytano:600 razy » Przeczytaj artykuł
6  obwieszczenie o wydanej decyzji
obwieszczenie o wydanej decyzji w załączniku....
2019-08-07 1241 Czytano:789 razy » Przeczytaj artykuł
7  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w załączniku....
2019-08-07 1241 Czytano:817 razy » Przeczytaj artykuł
8  postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny ooś.
postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny ooś w załączniku....
2019-07-19 1140 Czytano:782 razy » Przeczytaj artykuł
9  uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia
uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia w załączniku....
2019-05-31 1009 Czytano:894 razy » Przeczytaj artykuł
10  wezwanie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia
wezwanie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w załączniku....
2019-05-14 1351 Czytano:891 razy » Przeczytaj artykuł
11  opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś w załączniku....
2019-04-19 0834 Czytano:924 razy » Przeczytaj artykuł
12  zawiadomienie o terminie rozpatrzenia sprawy
zawiadomienie o terminie rozpatrzenia sprawy w załączniku....
2019-04-16 1401 Czytano:765 razy » Przeczytaj artykuł
13  karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami
karta informacyjna przedsięwzięcia w załączniku...
2019-03-28 1200 Czytano:759 razy » Przeczytaj artykuł
14  wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w załączniku...
2019-03-28 1159 Czytano:794 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Elektrownia słoneczna
Ferma Hodowlana Norek w Kukowie
Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej w Imionkach
Rozbudowa Fermy Trzody Chlewnej w Kukowie
Budowa budynku inwentarskiego- tuczarni w Olszewie
Gorzelnia w Lenartach
Produkcja mieszanki z kruszywa łamanego z domieszką materiałów z recyklingu
Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Rosochackie
Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Kukowo
Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża Łęgowo IX
Budowa budynku inwenatrskiego o obsadzie 44DJP w m. Borawskie.
Wydobywanie kopaliny ze złoża Sedranki III
Budowa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 1000 kW
Budowa urządzeń do przesyłania gorącej wody
Budowa Elektrowni Słonecznej w miejscowości Lesk
Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Łęgowo VIII
Przebudowa drogi powiatowej nr 1812 N w Gordejkach
Budowa zakładu przetwarzania odpadów poprodukcyjnych z laminatów
Budowa instalacji fotowoltaicznej Rosochackie o mocy do 1 MW, gm. Olecko
Wydobywanie i wstępna obróbka kruszywa ze złoża piasku ze żwirem w Olecku
Elektrownia Słoneczna o mocy do 3 MW
Budowa hali produkcyjnej
Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego w Świdrach
Budowa elektrowni słonecznej w Kukowie
Budowa elektrowni słonecznej w Borawskich
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Lenartach
Modernizacja sieci cieplnych w Olecku
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Babkach Oleckich
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Kukowie
Rozbudowa drogi krajowej nr nr na odcinku Olecko-Gąski
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Lenartach
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Olecku
Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Lesk
Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Jaśki
Przebudowa drogi gminnej Gąski- Świdry- Dzięgiele
Wprowadzenie na rynek nowej gamy produktów dla branży jachtowej
Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża Łęgowo VII
Zalesianie części dziłki
Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża Sedranki IV
Rozbudowa drogi krajowej nr 65 Gąski-Ełk
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Olecku- obręb Lesk
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4, dz. nr 1413, obr. Olecko 2
Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Ełk - Olecko
Zmiana funkcji budynku na inwentarsko-magazynowy, dz. nr 69/1, Sedranki
Farma fotowoltaiczna w miejscowości Zatyki
Instalacja paneli fotowoltaicznych z infrastrukturą, w miejscowości Możne
Budowa obwodnicy Gąsek
Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1 MW, dz. nr 148, obr. Babki Oleckie
Budowa elektrowni słonecznej w obrębie Lesk
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w m. Możne
Budowa linii kolejowej Rail Baltica
Budowa instalacji fotowltaicznej w Kukowie na działce nr 260
Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Ełk-Olecko
Budowa 4 budynków mieszkalnych w miejscowości Ślepie
Odkrywkowa eksploatacja złoża piasku ze żwirem Łęgowo X
Ostat. 10 wiadomości:

» decyzja
» decyzja SKO
» odwołanie
» Postanowienie SKO
» odwołanie
» obwieszczenie o wydanej decyzji
» decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
» postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny ooś.
» uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia
» wezwanie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia
System BIP Inet