A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Druki do pobrania » Honorowy patronat Burmistrza Olecka
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr ewid 159 przy ulicy Zamostowej w m. Olecko, obręb ewid. Olecko 1 - zmiana
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Wyjaśnienie treści SIWZ - Budowa drogi gminnej Nr 141029N w m. Lipkowo, Gmina Olecko
» Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do szkół
» P r o t o k ó ł Nr BRM.0002.6.2020 XXV Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 17 kwietnia 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
Ilość wiadomości z działu 'Honorowy patronat Burmistrza Olecka': 1
Honorowy patronat Burmistrza Olecka

Sprawę załatwia Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dokumenty od wnioskodawcy

O Patronat Honorowy Burmistrza Olecka może ubiegać się każdy kto organizuje wydarzenie, które posiada zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, wojewódzkie lub powiatowe.
W szczególnych przypadkach Burmistrz Olecka zastrzega sobie prawo przyznania Patronatu Honorowego Wydarzeniom o zasięgu gminnym, których realizacja przyczyni się w znaczący sposób do promocji Gminy.
Złożenie prośby o objęcie Patronatem Honorowym Burmistrza nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem Patronatu. Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź
o przyznaniu bądź odmowie objęcia Patronatem Honorowym Burmistrza Olecka.


Tryb postępowania

Organizatorzy proszeni są o wypełnienie wniosku o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Olecka, nie później niż 30 dni przed dniem organizacji wydarzenia. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Olecku.

Wniosek może być przesłany pocztą na adres: Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3, 19 – 400 Olecko lub złożony w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olecku, pokój nr 12.

Forma załatwienia

Organizator wydarzenia otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu bądź odmowie objęcia Patronatem Honorowym Burmistrza Olecka.

Terminy załatwienia sprawy:

Termin rozpatrzenia wniosku – do 30 dni

Podstawa prawna działania:

Zarządzenia Nr ORN.0050.58.2015 Burmistrza Olecka z dnia 27 marca 2015 r.
Załącznik - wniosek o przyznanie honorowym patronatu Burmistrza Olecka


Data wprowadzenia: 2018-11-29 0857
Data upublicznienia:
Art. czytany: 1126 razy

» Wniosek o przyznanie honorowym patronatu Burmistrza Olecka *.doc - rozmiar: 19036 bajtów
Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
» Wniosek o przyznanie honorowym patronatu Burmistrza Olecka *.pdf - rozmiar: 185771 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J. Kunicki
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Dowody osobiste
Podatki
Budownictwo
Ewidencja Ludności
Dzierżawa, użyczenie
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Podziały nieruchomości
Stypendium szkolne
Honorowy patronat Burmistrza Olecka
Działalność gospodarcza
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Dodatki mieszkaniowe
Wnioski o zajęcia pasa drogowego
Ochrona środowiska
Przydział / zamiana mieszkań
Sprzedaż lokali mieszkalnych
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
Udostępnianie informacji publicznej
Pomieszczenia gospodarcze/garaże
Zezwolenie na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi gminnej
Urząd Stanu Cywilnego
Licencje-promesy- na transport taksówką
Numeracja nieruchomości
Fundusz sołecki
Dodatki energetyczne
Odpady komunalne
Odpracowywanie zaległości czynszowych
Imprezy masowe
Zgromadzenia publicze
PALIWO: zwrot podatku akcyzowego
Nazewnictwo
Wniosek do projektu uchwały budżetowej
Monitoring wizyjny
Kolportaż materiałów promocyjnych
Oświadczenie majątkowe
Podkat. Archiwalne:
Numeracja nieruchomości
Wniosek Sołectwa do budżetu gminy
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie
Ewidencja obiektów świadczących usługi inne niż hotelarskie
Materiały pirotechniczne
Zbiórki publiczne
Szkody łowieckie
Ostat. 10 wiadomości:

» Honorowy patronat Burmistrza Olecka
System BIP Inet