A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Postępowanie środowiskowe » Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Rosochackie
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2021 r.
» Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury w 2021 r.
» Deklaracja dostępności
» Ogłoszenie o naborze na stanowisko Portier na polu namiotowym w MOSiR Olecko w sezonie 2021
» Zarządzenie Nr ORN.0050.20.2021 z 22 lutego 2021 r. Burmistrza Olecka w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Olecko za IV kwartał 2020 r. ...
Ilość wiadomości z działu 'Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Rosochackie': 19
1  Decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań
Decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań w załączniku. ...
2020-10-26 1100 Czytano:174 razy » Przeczytaj artykuł
2  obieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Obwieszczenie o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzji o uchyleniu decy...
2020-08-26 0929 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
3  odwołanie od decyzji
odwołanie od decyzji w załączniku....
2019-04-16 1124 Czytano:886 razy » Przeczytaj artykuł
4  obwieszczenie o wydanej decyzji
obwieszczenie o wydanej decyzji w załączniku....
2019-03-19 1410 Czytano:953 razy » Przeczytaj artykuł
5  decyzja
decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań w załączniku....
2019-03-19 1409 Czytano:918 razy » Przeczytaj artykuł
6  zawiadomienie- PPIS
zawiadomienie inspektora sanitarnego w Olecku o nowym terminie rozpatrzenia wniosku- w załączniku....
2019-01-17 1110 Czytano:860 razy » Przeczytaj artykuł
7  uzupełnienie raportu ooś
uzupełnienie raportu ooś w załączniku....
2019-01-17 1044 Czytano:939 razy » Przeczytaj artykuł
8  wezwanie do uzupełnienia raportu ooś
wezwanie do uzupełnienia raportu ooś w załączniku....
2018-11-16 1129 Czytano:1080 razy » Przeczytaj artykuł
9  opinie i uzgodnienia
w załączniku opinie i uzgodnienia dla inwestycji....
2018-10-29 0951 Czytano:978 razy » Przeczytaj artykuł
10  podanie do publicznej wiadomości
podanie do publicznej wiadomości w załączniku....
2018-10-03 1251 Czytano:968 razy » Przeczytaj artykuł
11  wniosek do instytucji opiniujących i uzgadniających
wniosek do instytucji opiniujących i uzgadniających w załączniku....
2018-10-03 1250 Czytano:951 razy » Przeczytaj artykuł
12  podjęcie zawieszonego postępowania
postanowienie- podjęcie zawieszonego postępowania w załączniku....
2018-10-02 1106 Czytano:983 razy » Przeczytaj artykuł
13  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
raport ooś w załączniku....
2018-10-02 1102 Czytano:918 razy » Przeczytaj artykuł
14  postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu ooś
w załączniku postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu ooś....
2018-04-17 0948 Czytano:949 razy » Przeczytaj artykuł
15  postanowienie o konieczności przerprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
postanowienie Burmistrza Olecka o konieczności przerprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko...
2018-03-23 1138 Czytano:1055 razy » Przeczytaj artykuł
16  opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
opinie w załączniku....
2018-01-24 1301 Czytano:1068 razy » Przeczytaj artykuł
17  zapytanie o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Zapytanie o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrekt...
2018-01-10 1106 Czytano:1114 razy » Przeczytaj artykuł
18  karta informacyjna przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcia polega na budowie obiektu inwentarskiego- kurnika na działce o nr geod....
2017-12-07 0937 Czytano:1098 razy » Przeczytaj artykuł
19  wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wniosek w załączniku...
2017-12-07 0931 Czytano:1030 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Elektrownia słoneczna
Ferma Hodowlana Norek w Kukowie
Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej w Imionkach
Rozbudowa Fermy Trzody Chlewnej w Kukowie
Budowa budynku inwentarskiego- tuczarni w Olszewie
Gorzelnia w Lenartach
Produkcja mieszanki z kruszywa łamanego z domieszką materiałów z recyklingu
Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Rosochackie
Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Kukowo
Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża Łęgowo IX
Budowa budynku inwenatrskiego o obsadzie 44DJP w m. Borawskie.
Wydobywanie kopaliny ze złoża Sedranki III
Budowa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 1000 kW
Budowa urządzeń do przesyłania gorącej wody
Budowa Elektrowni Słonecznej w miejscowości Lesk
Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Łęgowo VIII
Przebudowa drogi powiatowej nr 1812 N w Gordejkach
Budowa zakładu przetwarzania odpadów poprodukcyjnych z laminatów
Budowa instalacji fotowoltaicznej Rosochackie o mocy do 1 MW, gm. Olecko
Wydobywanie i wstępna obróbka kruszywa ze złoża piasku ze żwirem w Olecku
Elektrownia Słoneczna o mocy do 3 MW
Budowa hali produkcyjnej
Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego w Świdrach
Budowa elektrowni słonecznej w Kukowie
Budowa elektrowni słonecznej w Borawskich
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Lenartach
Modernizacja sieci cieplnych w Olecku
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Babkach Oleckich
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Kukowie
Rozbudowa drogi krajowej nr nr na odcinku Olecko-Gąski
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Lenartach
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Olecku
Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Lesk
Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Jaśki
Przebudowa drogi gminnej Gąski- Świdry- Dzięgiele
Wprowadzenie na rynek nowej gamy produktów dla branży jachtowej
Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża Łęgowo VII
Zalesianie części dziłki
Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża Sedranki IV
Rozbudowa drogi krajowej nr 65 Gąski-Ełk
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Olecku- obręb Lesk
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4, dz. nr 1413, obr. Olecko 2
Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Ełk - Olecko
Zmiana funkcji budynku na inwentarsko-magazynowy, dz. nr 69/1, Sedranki
Farma fotowoltaiczna w miejscowości Zatyki
Instalacja paneli fotowoltaicznych z infrastrukturą, w miejscowości Możne
Budowa obwodnicy Gąsek
Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1 MW, dz. nr 148, obr. Babki Oleckie
Budowa elektrowni słonecznej w obrębie Lesk
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w m. Możne
Budowa linii kolejowej Rail Baltica
Budowa instalacji fotowltaicznej w Kukowie na działce nr 260
Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Ełk-Olecko
Budowa 4 budynków mieszkalnych w miejscowości Ślepie
Odkrywkowa eksploatacja złoża piasku ze żwirem Łęgowo X
Ostat. 10 wiadomości:

» Decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań
» obieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
» odwołanie od decyzji
» obwieszczenie o wydanej decyzji
» decyzja
» zawiadomienie- PPIS
» uzupełnienie raportu ooś
» wezwanie do uzupełnienia raportu ooś
» opinie i uzgodnienia
» podanie do publicznej wiadomości
System BIP Inet