A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał i stanowisk » VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018 » Projekty uchwał na XXXIX Sesję RM
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego
» Wioletta Biszewska
» Iwona Kubiak
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – 23 października 2020 r.
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na XXXIX Sesję RM': 19
1  Stanowisko w sprawie uruchomienia Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020
Treść stanowiska w załączniku...
2017-11-14 1401 Czytano:1181 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie ustanowienia hejnału gminy Olecko
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1400 Czytano:1066 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 r. gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1359 Czytano:1083 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1358 Czytano:1053 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały w sprawie wskazania radnego Rady Miejskiej w Olecku do Oleckiej Rady Młodzieżowej
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1357 Czytano:1046 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Jaśki I”
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1356 Czytano:1052 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olecko
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1356 Czytano:988 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Olecko
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1355 Czytano:1029 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1354 Czytano:1002 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1353 Czytano:1019 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1352 Czytano:727 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1351 Czytano:764 razy » Przeczytaj artykuł
13  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Olecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1350 Czytano:707 razy » Przeczytaj artykuł
14  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Babkach Oleckich w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Babkach Oleckich
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1349 Czytano:809 razy » Przeczytaj artykuł
15  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Judzikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Judzikach
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1347 Czytano:680 razy » Przeczytaj artykuł
16  Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1346 Czytano:721 razy » Przeczytaj artykuł
17  Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Kijewie
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1345 Czytano:694 razy » Przeczytaj artykuł
18  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2017 - 2024
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1344 Czytano:671 razy » Przeczytaj artykuł
19  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-11-14 1343 Czytano:724 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na I Sesję RM
Projekty uchwał na II Sesję RM
Projekty uchwał na III Sesję RM
Projekty uchwał na IV Sesję RM
Projekty uchwał na V Sesję RM
Projekty uchwał na VI Sesję RM
Projekty uchwał na VII Sesję RM
Projekty uchwał na VIII Sesję RM
Projekty uchwał na IX Sesję RM
Projekty uchwał na X Sesję RM
Projekty uchwał na XI Sesję RM
Projekty uchwał na XII Sesję RM
Projekty uchwał na XIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIV Sesję RM
Projekty uchwał na XV Sesję RM
Projekty uchwał na XVI Sesję RM
Projekty uchwał na XVII Sesję RM
Projekty uchwał na XVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XX Sesję RM
Projekty uchwał na XXI Sesję RM
Projekty uchwał na XXII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXIV Sesję RM
Projekty uchwał na XXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXVI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXVIII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XXX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVI Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XL Sesję RM
Projekty uchwał na XLI Sesję RM
Projekty uchwał na XLII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIV Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XLV Sesję RM
Projekty uchwał na XLVI Sesję RM
Projekty uchwał na XLVII Sesję RM
Projekty uchwał na XLVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIX Sesję RM
Projekty uchwał na L Sesję RM
Ostat. 10 wiadomości:

» Stanowisko w sprawie uruchomienia Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020
» Projekt uchwały w sprawie ustanowienia hejnału gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 r. gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność...
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku
» Projekt uchwały w sprawie wskazania radnego Rady Miejskiej w Olecku do Oleckiej Rady Młodzieżowej
» Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Jaśki I”
» Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...
» Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1...
System BIP Inet