A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Postępowanie środowiskowe » Gorzelnia w Lenartach
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Deklaracja dostępności
» Ogłoszenie o naborze na stanowisko Portier na polu namiotowym w MOSiR Olecko w sezonie 2021
» Zarządzenie Nr ORN.0050.20.2021 z 22 lutego 2021 r. Burmistrza Olecka w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Olecko za IV kwartał 2020 r. ...
» Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
» Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI- stan na koniec IV kwartału
Ilość wiadomości z działu 'Gorzelnia w Lenartach': 16
1  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w załączniku
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w załączniku...
2021-02-09 1312 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
2  zapytanie o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
zapytanie o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w załączniku....
2020-09-25 0851 Czytano:191 razy » Przeczytaj artykuł
3  obwieszczenie
obwieszczenie w załączniku....
2020-09-25 0849 Czytano:165 razy » Przeczytaj artykuł
4  aneks do karty informacyjnej przedsięwzięcia
aneks do karty informacyjnej przedsięwzięcia w załączniku....
2020-09-25 0848 Czytano:182 razy » Przeczytaj artykuł
5  wniosek o zmianę decyzji
wniosek o zmianę decyzji w załączniku....
2020-09-25 0847 Czytano:169 razy » Przeczytaj artykuł
6  obwieszczenie o wydanej decyzji
w załączniku...
2017-11-15 1232 Czytano:1269 razy » Przeczytaj artykuł
7  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w załączniku....
2017-11-15 1231 Czytano:1258 razy » Przeczytaj artykuł
8  obwieszczenie
obwieszczenie informujące strony postępowania o wydanej opinii RDOŚ w Olsztynie oraz o możliwoś...
2017-10-26 1324 Czytano:1301 razy » Przeczytaj artykuł
9  postanowienie
postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny ooś w załączniku....
2017-10-26 1322 Czytano:1276 razy » Przeczytaj artykuł
10  opinia o braku potrzeby przeprowadzania oceny ooś- RDOŚ
w załączniku...
2017-10-19 1133 Czytano:1454 razy » Przeczytaj artykuł
11  uzupełnienie KIP
w załączniku...
2017-09-27 1230 Czytano:1295 razy » Przeczytaj artykuł
12  wezwanie do uzupełnienia KIP- RDOŚ
w załączniku...
2017-08-16 1002 Czytano:1791 razy » Przeczytaj artykuł
13  opinie o konieczności przeprowadzenie oceny ooś
w załączniku...
2017-07-27 0947 Czytano:1316 razy » Przeczytaj artykuł
14  zapytanie o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
w załączniku...
2017-07-27 0945 Czytano:1330 razy » Przeczytaj artykuł
15  karta informacyjna przedsięwzięcia
w załączniku...
2017-07-27 0923 Czytano:1277 razy » Przeczytaj artykuł
16  wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
w załączniku...
2017-07-27 0831 Czytano:1001 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Elektrownia słoneczna
Ferma Hodowlana Norek w Kukowie
Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej w Imionkach
Rozbudowa Fermy Trzody Chlewnej w Kukowie
Budowa budynku inwentarskiego- tuczarni w Olszewie
Gorzelnia w Lenartach
Produkcja mieszanki z kruszywa łamanego z domieszką materiałów z recyklingu
Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Rosochackie
Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Kukowo
Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża Łęgowo IX
Budowa budynku inwenatrskiego o obsadzie 44DJP w m. Borawskie.
Wydobywanie kopaliny ze złoża Sedranki III
Budowa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 1000 kW
Budowa urządzeń do przesyłania gorącej wody
Budowa Elektrowni Słonecznej w miejscowości Lesk
Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Łęgowo VIII
Przebudowa drogi powiatowej nr 1812 N w Gordejkach
Budowa zakładu przetwarzania odpadów poprodukcyjnych z laminatów
Budowa instalacji fotowoltaicznej Rosochackie o mocy do 1 MW, gm. Olecko
Wydobywanie i wstępna obróbka kruszywa ze złoża piasku ze żwirem w Olecku
Elektrownia Słoneczna o mocy do 3 MW
Budowa hali produkcyjnej
Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego w Świdrach
Budowa elektrowni słonecznej w Kukowie
Budowa elektrowni słonecznej w Borawskich
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Lenartach
Modernizacja sieci cieplnych w Olecku
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Babkach Oleckich
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Kukowie
Rozbudowa drogi krajowej nr nr na odcinku Olecko-Gąski
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Lenartach
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Olecku
Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Lesk
Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Jaśki
Przebudowa drogi gminnej Gąski- Świdry- Dzięgiele
Wprowadzenie na rynek nowej gamy produktów dla branży jachtowej
Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża Łęgowo VII
Zalesianie części dziłki
Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża Sedranki IV
Rozbudowa drogi krajowej nr 65 Gąski-Ełk
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Olecku- obręb Lesk
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4, dz. nr 1413, obr. Olecko 2
Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Ełk - Olecko
Zmiana funkcji budynku na inwentarsko-magazynowy, dz. nr 69/1, Sedranki
Farma fotowoltaiczna w miejscowości Zatyki
Instalacja paneli fotowoltaicznych z infrastrukturą, w miejscowości Możne
Budowa obwodnicy Gąsek
Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1 MW, dz. nr 148, obr. Babki Oleckie
Budowa elektrowni słonecznej w obrębie Lesk
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w m. Możne
Budowa linii kolejowej Rail Baltica
Budowa instalacji fotowltaicznej w Kukowie na działce nr 260
Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Ełk-Olecko
Budowa 4 budynków mieszkalnych w miejscowości Ślepie
Odkrywkowa eksploatacja złoża piasku ze żwirem Łęgowo X
Ostat. 10 wiadomości:

» Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w załączniku
» zapytanie o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
» obwieszczenie
» aneks do karty informacyjnej przedsięwzięcia
» wniosek o zmianę decyzji
» obwieszczenie o wydanej decyzji
» decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
» obwieszczenie
» postanowienie
» opinia o braku potrzeby przeprowadzania oceny ooś- RDOŚ
System BIP Inet