A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Postępowanie środowiskowe » Ferma Hodowlana Norek w Kukowie
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2021 r.
» Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury w 2021 r.
» Deklaracja dostępności
» Ogłoszenie o naborze na stanowisko Portier na polu namiotowym w MOSiR Olecko w sezonie 2021
» Zarządzenie Nr ORN.0050.20.2021 z 22 lutego 2021 r. Burmistrza Olecka w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Olecko za IV kwartał 2020 r. ...
Ilość wiadomości z działu 'Ferma Hodowlana Norek w Kukowie': 23
1  obwieszczenie o wydanej decyzji
obwieszczenie o wydanej decyzji w załączniku....
2018-12-20 1327 Czytano:907 razy » Przeczytaj artykuł
2  decyzja
w załączniku decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań....
2018-12-20 1326 Czytano:1048 razy » Przeczytaj artykuł
3  obwieszczenie- podanie do publicznej wiadomości
obwieszczenie- podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania uwag w załąc...
2018-10-04 1337 Czytano:1093 razy » Przeczytaj artykuł
4  opinia inspektora sanitarnego w Olecku
opinia inspektora sanitarnego w Olecku w załączniku....
2018-10-04 0911 Czytano:951 razy » Przeczytaj artykuł
5  postanowienie RDOŚ w Olsztynie uzgadniające realizację przedsięwzięcia
Postanowieniem z dnia 30.11.2017r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie uzgodnił rea...
2017-12-08 0930 Czytano:1300 razy » Przeczytaj artykuł
6  uzupełnienie raportu ooś- RDOŚ
w załączniku uzupełniony raport ooś wraz z mapami hałasu ...
2017-11-03 0840 Czytano:1341 razy » Przeczytaj artykuł
7  zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy- RDOŚ
w załączniku...
2017-10-18 0856 Czytano:1682 razy » Przeczytaj artykuł
8  wezwanie RDOŚ do uzupełnienia raportu ooś
w załączniku...
2017-09-11 1445 Czytano:1418 razy » Przeczytaj artykuł
9  zawiadomienie o nowym terminie rozpatrzenia wniosku- RDOŚ
w załączniku...
2017-07-21 1250 Czytano:1356 razy » Przeczytaj artykuł
10  wezwanie PPIS do uzupełnienia raportu ooś
w załączniku...
2017-07-13 1310 Czytano:1277 razy » Przeczytaj artykuł
11  pismo do RDOŚ o uzgodnienie i do PPIS o wydanie opinii
w załączniku...
2017-06-16 1031 Czytano:1325 razy » Przeczytaj artykuł
12  obwieszczenie- podanie do publicznej wiadomości
w załączniku...
2017-06-16 1026 Czytano:1237 razy » Przeczytaj artykuł
13  uzupełnienie raportu ooś
w załączniku...
2017-06-09 1328 Czytano:1265 razy » Przeczytaj artykuł
14  wezwanie do uzupełnienia raportu ooś
w załączniku...
2017-04-13 0925 Czytano:1838 razy » Przeczytaj artykuł
15  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
W załączniku...
2017-04-11 0840 Czytano:1159 razy » Przeczytaj artykuł
16  podjęcie zawieszonego postępowania
w załączniku...
2017-04-10 1240 Czytano:1052 razy » Przeczytaj artykuł
17  zawieszenie postępowania
w załączniku...
2017-04-10 1239 Czytano:1017 razy » Przeczytaj artykuł
18  Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
w załączniku...
2017-04-10 1237 Czytano:1035 razy » Przeczytaj artykuł
19  opinia RDOŚ
w załączniku...
2017-04-10 1235 Czytano:1043 razy » Przeczytaj artykuł
20  opinia sanitarna
w załączniku...
2017-04-10 1234 Czytano:1018 razy » Przeczytaj artykuł
21  zapytanie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
w załączniku...
2017-04-10 1232 Czytano:957 razy » Przeczytaj artykuł
22  wniosek oraz karta informacyjna przedsięwzięcia
w załączniku...
2017-04-10 1224 Czytano:1029 razy » Przeczytaj artykuł
23  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na rozbudowie istniejącej Fermy Hodowlanej Norek w Kukowie
Rozbudowa istniejącej Fermy Hodowlanej Norek prowadzonej w systemie otwartym, zlokalizowanej w miej...
2017-04-10 1223 Czytano:1073 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Elektrownia słoneczna
Ferma Hodowlana Norek w Kukowie
Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej w Imionkach
Rozbudowa Fermy Trzody Chlewnej w Kukowie
Budowa budynku inwentarskiego- tuczarni w Olszewie
Gorzelnia w Lenartach
Produkcja mieszanki z kruszywa łamanego z domieszką materiałów z recyklingu
Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Rosochackie
Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Kukowo
Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża Łęgowo IX
Budowa budynku inwenatrskiego o obsadzie 44DJP w m. Borawskie.
Wydobywanie kopaliny ze złoża Sedranki III
Budowa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 1000 kW
Budowa urządzeń do przesyłania gorącej wody
Budowa Elektrowni Słonecznej w miejscowości Lesk
Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Łęgowo VIII
Przebudowa drogi powiatowej nr 1812 N w Gordejkach
Budowa zakładu przetwarzania odpadów poprodukcyjnych z laminatów
Budowa instalacji fotowoltaicznej Rosochackie o mocy do 1 MW, gm. Olecko
Wydobywanie i wstępna obróbka kruszywa ze złoża piasku ze żwirem w Olecku
Elektrownia Słoneczna o mocy do 3 MW
Budowa hali produkcyjnej
Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego w Świdrach
Budowa elektrowni słonecznej w Kukowie
Budowa elektrowni słonecznej w Borawskich
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Lenartach
Modernizacja sieci cieplnych w Olecku
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Babkach Oleckich
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Kukowie
Rozbudowa drogi krajowej nr nr na odcinku Olecko-Gąski
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Lenartach
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Olecku
Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Lesk
Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Jaśki
Przebudowa drogi gminnej Gąski- Świdry- Dzięgiele
Wprowadzenie na rynek nowej gamy produktów dla branży jachtowej
Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża Łęgowo VII
Zalesianie części dziłki
Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża Sedranki IV
Rozbudowa drogi krajowej nr 65 Gąski-Ełk
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Olecku- obręb Lesk
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4, dz. nr 1413, obr. Olecko 2
Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Ełk - Olecko
Zmiana funkcji budynku na inwentarsko-magazynowy, dz. nr 69/1, Sedranki
Farma fotowoltaiczna w miejscowości Zatyki
Instalacja paneli fotowoltaicznych z infrastrukturą, w miejscowości Możne
Budowa obwodnicy Gąsek
Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1 MW, dz. nr 148, obr. Babki Oleckie
Budowa elektrowni słonecznej w obrębie Lesk
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w m. Możne
Budowa linii kolejowej Rail Baltica
Budowa instalacji fotowltaicznej w Kukowie na działce nr 260
Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Ełk-Olecko
Budowa 4 budynków mieszkalnych w miejscowości Ślepie
Odkrywkowa eksploatacja złoża piasku ze żwirem Łęgowo X
Ostat. 10 wiadomości:

» obwieszczenie o wydanej decyzji
» decyzja
» obwieszczenie- podanie do publicznej wiadomości
» opinia inspektora sanitarnego w Olecku
» postanowienie RDOŚ w Olsztynie uzgadniające realizację przedsięwzięcia
» uzupełnienie raportu ooś- RDOŚ
» zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy- RDOŚ
» wezwanie RDOŚ do uzupełnienia raportu ooś
» zawiadomienie o nowym terminie rozpatrzenia wniosku- RDOŚ
» wezwanie PPIS do uzupełnienia raportu ooś
System BIP Inet