A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Postępowanie środowiskowe
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Raporty o stanie gminy
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2021 r.
» Protokół z konsultacji społecznych projektu programu współpracy gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.
» Ocena jakości wody wodociągu Lenarty
» Obwieszczenie z dnia 20 października 2021 r.
» Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
Ilość wiadomości z działu 'Postępowanie środowiskowe': 0
Dostępne kategorie
» Elektrownia słoneczna
» Ferma Hodowlana Norek w Kukowie
» Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej w Imionkach
» Rozbudowa Fermy Trzody Chlewnej w Kukowie
» Budowa budynku inwentarskiego- tuczarni w Olszewie
» Gorzelnia w Lenartach
» Produkcja mieszanki z kruszywa łamanego z domieszką materiałów z recyklingu
» Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Rosochackie
» Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Kukowo
» Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża Łęgowo IX
» Budowa budynku inwenatrskiego o obsadzie 44DJP w m. Borawskie.
» Wydobywanie kopaliny ze złoża Sedranki III
» Budowa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 1000 kW
» Budowa urządzeń do przesyłania gorącej wody
» Budowa Elektrowni Słonecznej w miejscowości Lesk
» Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Łęgowo VIII
» Przebudowa drogi powiatowej nr 1812 N w Gordejkach
» Budowa zakładu przetwarzania odpadów poprodukcyjnych z laminatów
» Budowa instalacji fotowoltaicznej Rosochackie o mocy do 1 MW, gm. Olecko
» Wydobywanie i wstępna obróbka kruszywa ze złoża piasku ze żwirem w Olecku
» Elektrownia Słoneczna o mocy do 3 MW
» Budowa hali produkcyjnej
» Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego w Świdrach
» Budowa elektrowni słonecznej w Kukowie
» Budowa elektrowni słonecznej w Borawskich
» Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Lenartach
» Modernizacja sieci cieplnych w Olecku
» Budowa instalacji fotowoltaicznej w Babkach Oleckich
» Budowa instalacji fotowoltaicznej w Kukowie
» Rozbudowa drogi krajowej nr nr na odcinku Olecko-Gąski
» Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Lenartach
» Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Olecku
» Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Lesk
» Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Jaśki
» Przebudowa drogi gminnej Gąski- Świdry- Dzięgiele
» Wprowadzenie na rynek nowej gamy produktów dla branży jachtowej
» Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża Łęgowo VII
» Zalesianie części dziłki
» Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża Sedranki IV
» Rozbudowa drogi krajowej nr 65 Gąski-Ełk
» Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Olecku- obręb Lesk
» Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4, dz. nr 1413, obr. Olecko 2
» Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Ełk - Olecko
» Zmiana funkcji budynku na inwentarsko-magazynowy, dz. nr 69/1, Sedranki
» Farma fotowoltaiczna w miejscowości Zatyki
» Instalacja paneli fotowoltaicznych z infrastrukturą, w miejscowości Możne
» Budowa obwodnicy Gąsek
» Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1 MW, dz. nr 148, obr. Babki Oleckie
» Budowa elektrowni słonecznej w obrębie Lesk
» Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w m. Możne
» Budowa linii kolejowej Rail Baltica
» Budowa instalacji fotowltaicznej w Kukowie na działce nr 260
» Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Ełk-Olecko
» Budowa 4 budynków mieszkalnych w miejscowości Ślepie
» Odkrywkowa eksploatacja złoża piasku ze żwirem Łęgowo X
» Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 250 MW i wysokości 3 metrów
» Instalacja do przetwarzania odpadów w miejscowości Plewki
» Budowa instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Babki Oleckie
» Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr 251/2 obręb Jaśki
» Budowa kanalizacji sanitarnej Skowronki-Olecko
» Budowa farmy fotowoltaicznej PV Olecko o mocy do 100 MW
» Budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie Duły, Jaśki
» Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 26 MW obręb Doliwy, Gordejki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 141013N
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Elektrownia słoneczna
Ferma Hodowlana Norek w Kukowie
Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej w Imionkach
Rozbudowa Fermy Trzody Chlewnej w Kukowie
Budowa budynku inwentarskiego- tuczarni w Olszewie
Gorzelnia w Lenartach
Produkcja mieszanki z kruszywa łamanego z domieszką materiałów z recyklingu
Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Rosochackie
Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) w miejscowości Kukowo
Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża Łęgowo IX
Budowa budynku inwenatrskiego o obsadzie 44DJP w m. Borawskie.
Wydobywanie kopaliny ze złoża Sedranki III
Budowa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 1000 kW
Budowa urządzeń do przesyłania gorącej wody
Budowa Elektrowni Słonecznej w miejscowości Lesk
Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Łęgowo VIII
Przebudowa drogi powiatowej nr 1812 N w Gordejkach
Budowa zakładu przetwarzania odpadów poprodukcyjnych z laminatów
Budowa instalacji fotowoltaicznej Rosochackie o mocy do 1 MW, gm. Olecko
Wydobywanie i wstępna obróbka kruszywa ze złoża piasku ze żwirem w Olecku
Elektrownia Słoneczna o mocy do 3 MW
Budowa hali produkcyjnej
Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego w Świdrach
Budowa elektrowni słonecznej w Kukowie
Budowa elektrowni słonecznej w Borawskich
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Lenartach
Modernizacja sieci cieplnych w Olecku
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Babkach Oleckich
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Kukowie
Rozbudowa drogi krajowej nr nr na odcinku Olecko-Gąski
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Lenartach
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Olecku
Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Lesk
Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Jaśki
Przebudowa drogi gminnej Gąski- Świdry- Dzięgiele
Wprowadzenie na rynek nowej gamy produktów dla branży jachtowej
Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża Łęgowo VII
Zalesianie części dziłki
Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża Sedranki IV
Rozbudowa drogi krajowej nr 65 Gąski-Ełk
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Olecku- obręb Lesk
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4, dz. nr 1413, obr. Olecko 2
Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Ełk - Olecko
Zmiana funkcji budynku na inwentarsko-magazynowy, dz. nr 69/1, Sedranki
Farma fotowoltaiczna w miejscowości Zatyki
Instalacja paneli fotowoltaicznych z infrastrukturą, w miejscowości Możne
Budowa obwodnicy Gąsek
Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1 MW, dz. nr 148, obr. Babki Oleckie
Budowa elektrowni słonecznej w obrębie Lesk
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w m. Możne
Budowa linii kolejowej Rail Baltica
Budowa instalacji fotowltaicznej w Kukowie na działce nr 260
Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Ełk-Olecko
Budowa 4 budynków mieszkalnych w miejscowości Ślepie
Odkrywkowa eksploatacja złoża piasku ze żwirem Łęgowo X
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 250 MW i wysokości 3 metrów
Instalacja do przetwarzania odpadów w miejscowości Plewki
Budowa instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Babki Oleckie
Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr 251/2 obręb Jaśki
Budowa kanalizacji sanitarnej Skowronki-Olecko
Budowa farmy fotowoltaicznej PV Olecko o mocy do 100 MW
Budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie Duły, Jaśki
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 26 MW obręb Doliwy, Gordejki
Przebudowa drogi gminnej Nr 141013N
System BIP Inet