A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał i stanowisk » VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018 » Projekty uchwał na XXIX Sesję RM
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego
» Wioletta Biszewska
» Iwona Kubiak
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – 23 października 2020 r.
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na XXIX Sesję RM': 15
1  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Olecku na rok 2017
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-02-14 1429 Czytano:1245 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2017
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-02-14 1428 Czytano:1153 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-02-14 1427 Czytano:1285 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-02-14 1426 Czytano:1344 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Jaśki I'
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-02-14 1424 Czytano:1098 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizację projektu pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020”
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-02-14 1424 Czytano:1176 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie procesu rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-02-14 1423 Czytano:1104 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olecko...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-02-14 1421 Czytano:1129 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Olecko: przedszkolu...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-02-14 1419 Czytano:1110 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-02-14 1418 Czytano:1156 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-02-14 1417 Czytano:839 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej Mazury w Olecku
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-02-14 1415 Czytano:773 razy » Przeczytaj artykuł
13  Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza i ochrony wód, ze środków budżetu...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-02-14 1414 Czytano:791 razy » Przeczytaj artykuł
14  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na Jata 2017 -2024
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-02-14 1412 Czytano:757 razy » Przeczytaj artykuł
15  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
Treść projektu uchwały w załączniku...
2017-02-14 1411 Czytano:820 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na I Sesję RM
Projekty uchwał na II Sesję RM
Projekty uchwał na III Sesję RM
Projekty uchwał na IV Sesję RM
Projekty uchwał na V Sesję RM
Projekty uchwał na VI Sesję RM
Projekty uchwał na VII Sesję RM
Projekty uchwał na VIII Sesję RM
Projekty uchwał na IX Sesję RM
Projekty uchwał na X Sesję RM
Projekty uchwał na XI Sesję RM
Projekty uchwał na XII Sesję RM
Projekty uchwał na XIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIV Sesję RM
Projekty uchwał na XV Sesję RM
Projekty uchwał na XVI Sesję RM
Projekty uchwał na XVII Sesję RM
Projekty uchwał na XVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XX Sesję RM
Projekty uchwał na XXI Sesję RM
Projekty uchwał na XXII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXIV Sesję RM
Projekty uchwał na XXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXVI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXVIII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XXX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVI Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XL Sesję RM
Projekty uchwał na XLI Sesję RM
Projekty uchwał na XLII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIV Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XLV Sesję RM
Projekty uchwał na XLVI Sesję RM
Projekty uchwał na XLVII Sesję RM
Projekty uchwał na XLVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIX Sesję RM
Projekty uchwał na L Sesję RM
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Olecku na rok 2017
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2017
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
» Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Jaśki I'
» Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizację projektu pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020”
» Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie procesu rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych...
» Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olecko...
» Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Olecko: przedszkolu...
» Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
System BIP Inet