A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Wnioski, interpelacje, oświadczenia i stanowiska radnych » 2017 - Wnioski i interpelacje radnych
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
» Informacja z otwarcia ofert - Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej Boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku.
» Modernizacja istniejących sieci cieplnych oraz budowa nowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w m. Olecko
» Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na nieruchomości dz. nr ewid. 507/12 położonej w m. Lenarty
» Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na nieruchomości dz. nr ewid. 507/12 położonej w m. Lenarty
Ilość wiadomości z działu '2017 - Wnioski i interpelacje radnych': 545
1  545. Wiesław Zalewski - 20.12.2017 r.
Zgłosił wniosek o podjęcie działań zmierzających do poprawy centralnego ogrzewania sali gimnas...
2017-12-21 1254 Czytano:773 razy » Przeczytaj artykuł
2  544. Krzysztof Kempisty - 20.12.2017 r.
Prosił o przekazanie Panu Andrzejowi Falęckiemu – Prezesowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunal...
2017-12-21 1253 Czytano:787 razy » Przeczytaj artykuł
3  543. Jarosław Bagieński - 19.12.2017 r.
W imieniu mieszkańców zgłosił, że na ul. Zieloną 1 nie dojeżdża piaskarka. ...
2017-12-21 1253 Czytano:700 razy » Przeczytaj artykuł
4  542. Robert Smyk - 19.12.2017 r.
Zgłosił wniosek, aby nalepić odblaski na poręczy przy nowym przejściu dla pieszych na ul. Wojsk...
2017-12-21 1252 Czytano:752 razy » Przeczytaj artykuł
5  541. Anna Kaczor - 19.12.2017 r.
Zgłosiła, że na pływalni są zepsute suszarki. Ponadto, w czasie zawodów np. halowej piłki no...
2017-12-21 1251 Czytano:725 razy » Przeczytaj artykuł
6  540. Anna Kaczor - 19.12.2017 r.
Prosiła, aby przy okazji modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście malować przejścia dla pie...
2017-12-21 1251 Czytano:689 razy » Przeczytaj artykuł
7  539. Radny Wojciech Leonarczyk - 19.12.2017 r.
W związku z budową centrum handlowego przy Alei Zwycięstwa prosił, by dopilnować, aby nie dosz...
2017-12-21 1250 Czytano:656 razy » Przeczytaj artykuł
8   538. Radny Wojciech Leonarczyk - 19.12.2017 r.
Zgłosił, że nowe przejście dla pieszych przy Placu Wolności wytarło się.


Odpowiedź w pr...
2017-12-21 1249 Czytano:597 razy » Przeczytaj artykuł
9  537. Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa - 19.12.2017 r.
Komisja przy 2 głosach za, 3 głosach wstrzymujących i 1 głosie przeciw przyjęła wniosek, aby ...
2017-12-21 1249 Czytano:654 razy » Przeczytaj artykuł
10  536. Kazimierz Edward Toczyłowski - 19.12.2017 r.
Prosi o wyjaśnienie, dlaczego środki przeznaczone na salę sensoryczną w Szkole Podstawowej Nr 4 ...
2017-12-21 1248 Czytano:646 razy » Przeczytaj artykuł
11  535. Wioletta Dorota Żukowska - 5.12.2017 r.
Zgłosiła wniosek, o doświetlenie przejść dla pieszych w mieście....
2017-12-20 1204 Czytano:594 razy » Przeczytaj artykuł
12  534. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 24.11.2017 r.
Członkowie Komisji widzą konieczność i wnioskują o opracowanie przez Burmistrza Olecka Wielolet...
2017-11-29 0949 Czytano:973 razy » Przeczytaj artykuł
13  533. Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 24.11.2017 r.
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek, aby rozważyć przeznaczenie środków z Gminnego Program...
2017-11-29 0948 Czytano:844 razy » Przeczytaj artykuł
14  532. Jarosław Bagieński - 24.11.2017 r.
W imieniu młodzieży jeżdżącej rowerami, w tym młodzieży szkolnej SP Nr 4 w Olecku, która zbi...
2017-11-29 0947 Czytano:553 razy » Przeczytaj artykuł
15  531. Jarosław Bagieński - 24.11.2017 r.
Poinformował, że powstała nieformalna grupa osób, które chciałyby odbudować na cmentarzu pomn...
2017-11-29 0947 Czytano:564 razy » Przeczytaj artykuł
16  530. Maria Wanda Dzienisiewicz - 24.11.2017 r.
Zgłosiła, aby Komisje Rady Miejskiej na swoich posiedzeniach omówiły wniosek o wprowadzenie tran...
2017-11-29 0946 Czytano:747 razy » Przeczytaj artykuł
17  529. Maria Wanda Dzienisiewicz - 24.11.2017 r.
Zwróciła uwagę, że historia Olecka wciąż nie jest udostępniania w przestrzeni miasta i gminy....
2017-11-29 0946 Czytano:681 razy » Przeczytaj artykuł
18  528. Maria Wanda Dzienisiewicz - 24.11.2017 r.
Nawiązała do wcześniejszego wniosku w sprawie biuletynu informacyjnego Z oleckiego ratusza. Pan B...
2017-11-29 0945 Czytano:622 razy » Przeczytaj artykuł
19  527. Maria Wanda Dzienisiewicz - 24.11.2017 r.
Zapytała, czy w planowanych modernizacjach i remontach zaplanowanych na 2018 rok ujęte zostały ś...
2017-11-29 0945 Czytano:601 razy » Przeczytaj artykuł
20  526. Wioletta Dorota Żukowska - 24.11.2017 r.
Zgłosiła wniosek dotyczący świetlic wiejskich o umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji ...
2017-11-29 0944 Czytano:569 razy » Przeczytaj artykuł
21  525. Wioletta Dorota Żukowska - 24.11.2017 r.
W związku ze złożonym wnioskiem do budżetu, który został przekazany do PWiK, o przyłącze do ...
2017-11-29 0944 Czytano:523 razy » Przeczytaj artykuł
22  524. Wioletta Dorota Żukowska - 24.11.2017 r.
Zapytała, jakie są wpływy do gminy z wynajmu świetlic wiejskich....
2017-11-29 0943 Czytano:493 razy » Przeczytaj artykuł
23  523. Wojciech Leonarczyk - 24.11.2017 r.
Pamiętając o rzeczywistym wymiarze świąt Bożego Narodzenia prosił o powrót tradycji i zaprosz...
2017-11-29 0943 Czytano:562 razy » Przeczytaj artykuł
24  522. Wojciech Leonarczyk - 24.11.2017 r.
Słuchając wniosku na temat urządzenia ławeczki Panasewicza za 100 tys. zł pomyślał, że może...
2017-11-29 0942 Czytano:545 razy » Przeczytaj artykuł
25  521. Wojciech Leonarczyk - 24.11.2017 r.
Zgłosił wniosek długofalowy o rozważenie doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta ...
2017-11-29 0942 Czytano:517 razy » Przeczytaj artykuł
26  520. Wojciech Leonarczyk - 24.11.2017 r.
Zapytał, kto jest administratorem mostu nad Legą na ul. Nocznickiego oraz nabrzeża rzeki w tej ok...
2017-11-29 0941 Czytano:511 razy » Przeczytaj artykuł
27  519. Wojciech Leonarczyk - 24.11.2017 r.
Na ostatniej komisji Pan Burmistrz mówił, że stopniowo kończą się grunty pod zabudowę mieszka...
2017-11-29 0941 Czytano:526 razy » Przeczytaj artykuł
28  518. Maciej Juchniewicz - 24.11.2017 r.
Podjęcie działań zmierzających do przejęcia przez Gminę Olecko ulicy Wojska Polskiego. Dotychc...
2017-11-29 0940 Czytano:555 razy » Przeczytaj artykuł
29  517. Maciej Juchniewicz - 24.11.2017 r.
Wnioskował o montaż wiaty przystankowej na Dworcu w pobliżu kasy PKS w miejscu po zlikwidowanym s...
2017-11-29 0940 Czytano:523 razy » Przeczytaj artykuł
30  516. Maciej Juchniewicz - 24.11.2017 r.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił kolejne dwa konkursy wniosków o ...
2017-11-29 0939 Czytano:605 razy » Przeczytaj artykuł
31  515. Maciej Juchniewicz - 24.11.2017 r.
Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zaj...
2017-11-29 0939 Czytano:716 razy » Przeczytaj artykuł
32  514. Maciej Juchniewicz - 24.11.2017 r.
„Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produ...
2017-11-29 0939 Czytano:714 razy » Przeczytaj artykuł
33  513. Anna Kaczor - 24.11.2017 r.
W związku z planowaną przebudową oświetlenia zgłosiła wniosek o ustawienie dodatkowej lampy pr...
2017-11-29 0936 Czytano:505 razy » Przeczytaj artykuł
34  512. Grzegorz Wróblewski - 22.11.2017 r.
Zgłosił wniosek o naprawy dróg - podsypanie ich w celu wzmocnienia (Dąbrowskie, Dąbrowskie-Bora...
2017-11-28 0932 Czytano:700 razy » Przeczytaj artykuł
35  511. Wioletta Dorota Żukowska - 22.11.2017 r.
Zgłosiła wniosek o bieżące remonty dróg, wyżwirowanie drogi Lesk-Kukowo oraz drogi w Judzikach...
2017-11-28 0931 Czytano:577 razy » Przeczytaj artykuł
36  510. Maria Wanda Dzienisiewicz - 22.11.2017 r.
Wprowadzenie do Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi i Zapobieganiu Bezdomności Zwierząt na...
2017-11-28 0931 Czytano:568 razy » Przeczytaj artykuł
37  509. Maria Wanda Dzienisiewicz - 22.11.2017 r.
Oznakowanie przejścia dla pieszych farbą fluorescencyjną bądź umocowaniem taśm odblaskowych, w...
2017-11-28 0930 Czytano:583 razy » Przeczytaj artykuł
38  508. Maria Wanda Dzienisiewicz - 22.11.2017 r.
Zwrócenie się z prośbą do powiatu oleckiego o wsparcie finansowe dla Zespołu Szkół Techniczny...
2017-11-28 0930 Czytano:591 razy » Przeczytaj artykuł
39  507. Wojciech Leonarczyk - 21.11.2017 r.
Zapytał, czy byłaby możliwość odsłuchania hejnału Gminy Olecko zamieszczonego na miejskiej st...
2017-11-28 0929 Czytano:522 razy » Przeczytaj artykuł
40  506. Maciej Juchniewicz - 21.11.2017 r.
Zapytał, czy zostanie wykonany plac zabaw dla dzieci przy ul. 11 Listopada, wnioskowany przez miesz...
2017-11-28 0929 Czytano:541 razy » Przeczytaj artykuł
41  505. Maciej Juchniewicz - 21.11.2017 r.
W związku z planowaną przebudową DK 65 zwrócić się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au...
2017-11-28 0928 Czytano:467 razy » Przeczytaj artykuł
42  504. Maciej Juchniewicz - 21.11.2017 r.
Zgłosił, aby w załączniku Nr 3 do projektu budżetu na 2018 r. w zadaniu drugim poprawić nazw...
2017-11-28 0928 Czytano:771 razy » Przeczytaj artykuł
43  503. Maciej Juchniewicz - 21.11.2017 r.
Zgłosił wniosek, aby wypełnić obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa nad wodami i ustawić wiat...
2017-11-28 0927 Czytano:538 razy » Przeczytaj artykuł
44  502. Maciej Juchniewicz - 21.11.2017 r.
Wnioskował, aby w przypadku braku środków zewnętrznych na remont amfiteatru i budynku AGT rozpoc...
2017-11-28 0927 Czytano:549 razy » Przeczytaj artykuł
45  501. Maciej Juchniewicz - 21.11.2017 r.
Prosił, aby w ramach modernizacji oświetlenia uwzględnić szczególnie teren miejski – podał p...
2017-11-28 0927 Czytano:490 razy » Przeczytaj artykuł
46  500. Maciej Juchniewicz - 21.11.2017 r.
Zapytał, czy planowana budowa szaletu przy Alei 450-lecia Olecka uwzględnia potrzeby osób niepeł...
2017-11-28 0926 Czytano:540 razy » Przeczytaj artykuł
47  499. Maciej Juchniewicz - 21.11.2017 r.
Zgłosił wniosek o podjęcie Stanowiska Rady Miejskiej w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic...
2017-11-28 0926 Czytano:537 razy » Przeczytaj artykuł
48  498. Maciej Juchniewicz - 21.11.2017 r.
Zgłosił wniosek, aby w projekcie budżetu gminy na 2018 rok zmniejszyć do 15 000,00 zł środki n...
2017-11-28 0926 Czytano:546 razy » Przeczytaj artykuł
49  497. Maciej Juchniewicz - 21.11.2017 r.
Apelował do Burmistrza, aby projekt boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 2 w Olecku zakładał wielo-...
2017-11-28 0925 Czytano:590 razy » Przeczytaj artykuł
50  496. Kazimierz Edward Toczyłowski - 21.11.2017 r.
Zgłosił wniosek, aby dyrektorzy zadbali o nauczycieli, którzy bardzo dobrze pracują, mają duże...
2017-11-28 0924 Czytano:470 razy » Przeczytaj artykuł
51  495. Kazimierz Edward Toczyłowski - 21.11.2017 r.
Prosił, aby w sytuacji gdy zabraknie nauczyciela w klasie, nie kierować uczniów do bibliotek szko...
2017-11-28 0924 Czytano:531 razy » Przeczytaj artykuł
52  494. Kazimierz Edward Toczyłowski - 21.11.2017 r.
Prosił o sprawdzenie, czy środki przeznaczane na uczniów niepełnosprawnych faktycznie do nich tr...
2017-11-28 0923 Czytano:516 razy » Przeczytaj artykuł
53  493. Kazimierz Edward Toczyłowski - 21.11.2017 r.
W szkołach należy rozwiązać problem przeciążonych tornistrów....
2017-11-28 0923 Czytano:467 razy » Przeczytaj artykuł
54  492. Wojciech Rejterada - 21.11.2017 r.
Zgłosił, że docierają do niego sygnały na temat braku środków czystości w szkołach. Prosił...
2017-11-28 0923 Czytano:504 razy » Przeczytaj artykuł
55  491. Anna Kaczor - 13.11.2017 r.
Na wiewiórczej ścieżce przy nowym domu na ulicy Norwida drzewa zostały przycięte jeszcze bardzi...
2017-11-22 0819 Czytano:592 razy » Przeczytaj artykuł
56  490. Wioletta Dorota Żukowska - 7.11.2017 r.
Zgłosiła wniosek o naprawę drogi w Kukowie, po której jeździ autobus szkolny....
2017-11-09 0900 Czytano:619 razy » Przeczytaj artykuł
57  489. Anna Kaczor - 7.11.2017 r.
Zgłosiła, aby ponownie załatać dziurę na drodze przy wyjeździe z Kauflandu na ul. Wojska Polsk...
2017-11-09 0859 Czytano:694 razy » Przeczytaj artykuł
58  488. Anna Kaczor - 7.11.2017 r.
Prosiła o udzielenie odpowiedzi, czy gmina wydała pozwolenie na przycinkę gałęzi na drzewach pr...
2017-11-09 0859 Czytano:526 razy » Przeczytaj artykuł
59  487. Anna Kaczor - 7.11.2017 r.
Na prośbę mieszkanki zgłosiła, iż przy ul. Konopnickiej nie świeci latarnia.

Odpowiedź:
L...
2017-11-09 0859 Czytano:516 razy » Przeczytaj artykuł
60  486. Jarosław Bagieński - 7.11.2017 r.
Prosił o wyżwirowanie drogi wjazdowej do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku od strony ul. Armi...
2017-11-09 0858 Czytano:617 razy » Przeczytaj artykuł
61  485. Jarosław Bagieński - 7.11.2017 r.
W związku z postawieniem nowych wiat przystankowych prosił o umieszczenie na nich naklejek z infor...
2017-11-09 0858 Czytano:604 razy » Przeczytaj artykuł
62  484. Komisja Rewizyjna - 27.10.2017 r.
Przeanalizować możliwość zatrudniania w czasie akcji zimowej na umowę-zlecenie lub umowę o dzi...
2017-11-03 1251 Czytano:784 razy » Przeczytaj artykuł
63  483. Komisja Rewizyjna - 27.10.2017 r.
Zawierać umowę na oczyszczanie i odśnieżanie miasta na możliwie najdłuższy okres w cyklu obej...
2017-11-03 1250 Czytano:745 razy » Przeczytaj artykuł
64  482. Klub Radnych OKO - 27.10.2017 r.
Sprawdzenie możliwości przywrócenia pasażerskiego połączenia kolejowego do Olecka.

Odpowied...
2017-11-03 1250 Czytano:773 razy » Przeczytaj artykuł
65  481. Klub Radnych OKO - 27.10.2017 r.
Uwzględnienie w rocznym programie współpracy na 2018 rok priorytetowego zadania związanego z obc...
2017-11-03 1249 Czytano:828 razy » Przeczytaj artykuł
66  480. Klub Radnych OKO - 27.10.2017 r.
Rozpoczęcie prac nad rewitalizacją boiska i budynku sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olec...
2017-11-03 1249 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
67  479. Maciej Juchniewicz - 27.10.2017 r.
Poinformował, że oprócz zalewania piwnicy Państwa U. codziennie obserwuje, że pas terenu międz...
2017-11-03 1248 Czytano:1074 razy » Przeczytaj artykuł
68  478. Maciej Juchniewicz - 27.10.2017 r.
W związku z drugą już negatywną odpowiedzią Burmistrza na wniosek Państwa U. i innych mieszka...
2017-11-03 1247 Czytano:594 razy » Przeczytaj artykuł
69  477. Maciej Juchniewicz - 27.10.2017 r.
Na podstawie uwag Pana Zbigniewa Sienkiewicza – członka Zespołu do spraw inwestycji uciążliwyc...
2017-11-03 1247 Czytano:666 razy » Przeczytaj artykuł
70  476. Maciej Juchniewicz - 27.10.2017 r.
Poinformował, że choć jest za konsultacjami społecznymi, to rozwiązania przyjęte w tej uchwale...
2017-11-03 1246 Czytano:585 razy » Przeczytaj artykuł
71  475. Maciej Juchniewicz - 27.10.2017 r.
Zapytał, na jakim etapie jest inicjatywa samorządów z naszego województwa dotycząca lepszego do...
2017-11-03 1246 Czytano:554 razy » Przeczytaj artykuł
72  474. Maciej Juchniewicz - 27.10.2017 r.
Zapytał, na co konkretnie zostały wydane pieniądze w wysokości 300 000 zł zapisane w budżecie ...
2017-11-03 1245 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
73  473. Maciej Juchniewicz - 27.10.2017 r.
Zapytał, z jakiego powodu była rozpatrywana przez Regionalną Izbę Obrachunkową uchwała Rady Mi...
2017-11-03 1245 Czytano:549 razy » Przeczytaj artykuł
74  472. Wojciech Leonarczyk - 27.10.2017 r.
Prosił o wyczyszczenie toalet na cmentarzach przed świętem Wszystkich Świętych....
2017-11-03 1244 Czytano:569 razy » Przeczytaj artykuł
75  471. Wojciech Leonarczyk - 27.10.2017 r.
Wnioskował, by zwrócić się do zarządcy drogi – ul. Partyzantów o poprawę progu zwalniające...
2017-11-03 1244 Czytano:499 razy » Przeczytaj artykuł
76  470. Wojciech Leonarczyk - 27.10.2017 r.
Nawiązując do wniosku Radnej Marii Dzienisiewicz w sprawie sesji, na których rzeczywiście w osta...
2017-11-03 1244 Czytano:623 razy » Przeczytaj artykuł
77  469. Wojciech Leonarczyk - 27.10.2017 r.
Prosił, by przy okazji odnowienia placu zabaw dla dzieci na Placu Wolności wyremontować również...
2017-11-03 1243 Czytano:539 razy » Przeczytaj artykuł
78  468. Wojciech Leonarczyk - 27.10.2017 r.
Ponowił wniosek, by przed zimą zadbać o bezpieczeństwo pieszych i ustawić przy przejściach dla...
2017-11-03 1243 Czytano:559 razy » Przeczytaj artykuł
79  467. Wojciech Leonarczyk - 27.10.2017 r.
Zgłosił wniosek o opracowanie planu stawiania wiat przy przystankach i sukcesywną jego realizacj...
2017-11-03 1243 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
80  466. Wojciech Leonarczyk - 27.10.2017 r.
Zapytał o celowość zwożenia gruzu na działkę przy ul. 11 Listopada, gdzie ma powstać ciepłow...
2017-11-03 1242 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
81  465. Wojciech Leonarczyk - 27.10.2017 r.
Zapytał, kiedy zostanie zamontowane oświetlenie na nowopowstałym skwerze przy ul. Kościuszki.

...
2017-11-03 1242 Czytano:693 razy » Przeczytaj artykuł
82  464. Wojciech Leonarczyk - 27.10.2017 r.
W świetle przygotowywanego projektu budżetu zapytał, czy podejmowano rozmowy ze Starostą Oleckim...
2017-11-03 1242 Czytano:526 razy » Przeczytaj artykuł
83  463. Wojciech Rejterada - 27.10.2017 r.
Złożył wniosek o gradację w przyznawanych kwotach stypendiów. Zawodnicy, którzy zdobyli najwy...
2017-11-03 1241 Czytano:463 razy » Przeczytaj artykuł
84  462. Maria Wanda Dzienisiewicz - 27.10.2017 r.
Zapytała, na jakim etapie znajdują się ustalenia odnośnie budowy nowej siedziby Komendy Powiatow...
2017-11-03 1240 Czytano:467 razy » Przeczytaj artykuł
85  461. Maria Wanda Dzienisiewicz - 27.10.2017 r.
Ponownie zgłosiła problem braku odblasków u pieszych i rowerzystów. Prosiła, aby szkoły i poli...
2017-11-03 1240 Czytano:513 razy » Przeczytaj artykuł
86  460. Maria Wanda Dzienisiewicz - 27.10.2017 r.
Wnioskowała, aby w biuletynie informacyjnym Z oleckiego ratusza znalazło się miejsce na informacj...
2017-11-03 1240 Czytano:514 razy » Przeczytaj artykuł
87  459. Maria Wanda Dzienisiewicz - 27.10.2017 r.
Należy przyjąć zasadę odnośnie wydawania warunków zabudowy dla budynków z funkcją mieszkalno...
2017-11-03 1236 Czytano:443 razy » Przeczytaj artykuł
88  458. Maria Wanda Dzienisiewicz - 27.10.2017 r.
Dołączyła się do wcześniej poruszanego przez Radną Annę Kaczor tematu o barierach komunikacyj...
2017-11-03 1236 Czytano:483 razy » Przeczytaj artykuł
89  457. Maria Wanda Dzienisiewicz - 27.10.2017 r.
Poinformowała, że Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki na posiedzeniu z udziałem Prezesa PGK...
2017-11-03 1235 Czytano:526 razy » Przeczytaj artykuł
90  456. Henryk Markowski - 25.10.2017 r.
Zgłosił wniosek o ustawienie znaku „droga z pierwszeństwem przejazdu” na drodze gminnej prowa...
2017-10-30 1011 Czytano:722 razy » Przeczytaj artykuł
91  455. Zbigniew Jan Aksienionek - 25.10.2017 r.
Zgłosił wniosek o rozważenie ustawienia pojemników na odpady przy drogach na terenie gminy wzore...
2017-10-30 1010 Czytano:697 razy » Przeczytaj artykuł
92  454. Maria Wanda Dzienisiewicz - 25.10.2017 r.
W związku z tym, iż rozwija się działalność uzdrowiska w Olecku, zgłosiła wniosek o zagospod...
2017-10-30 1009 Czytano:653 razy » Przeczytaj artykuł
93  453. Maria Wanda Dzienisiewicz - 25.10.2017 r.
Wnioskowała, aby konsekwentnie przestrzegać zasady, by zakłady z usługami uciążliwymi nie pows...
2017-10-30 1009 Czytano:590 razy » Przeczytaj artykuł
94  452. Wojciech Leonarczyk - 24.10.2017 r.
Ponowił wniosek o wykonanie mini ronda dwupasmowego lub ronda turbinowego na skrzyżowaniu ul. Sło...
2017-10-30 1007 Czytano:540 razy » Przeczytaj artykuł
95  451. Wojciech Leonarczyk - 24.10.2017 r.
Zapytał, czy zostanie coś zrobione w sprawie próby wykonania miejsca postojowego dla samochodów ...
2017-10-30 1007 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
96  450. Jarosław Bagieński - 24.10.2017 r.
W ramach zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Składowej, na prośbę mieszkańców ulicy, zg...
2017-10-30 1006 Czytano:517 razy » Przeczytaj artykuł
97  449. Leszek Olszewski - 24.10.2017 r.
Zgłosił wniosek, aby ustawić kosz na śmieci na odcinku ulicy Aleja Zwycięstwa między sklepem L...
2017-10-30 1005 Czytano:459 razy » Przeczytaj artykuł
98  448. Ferdynand Grodzicki - 24.10.2017 r.
Poinformował, że pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Judzikach złożyła wniosek o wymianę 11-le...
2017-10-30 1004 Czytano:586 razy » Przeczytaj artykuł
99  447. Maciej Juchniewicz - 24.10.2017 r.
Prosił o odniesienie się do pisma Pani Sylwii Jaskulskiej – Członka Zarządu Województwa Warmi...
2017-10-30 1004 Czytano:435 razy » Przeczytaj artykuł
100  446. Maciej Juchniewicz - 24.10.2017 r.
Odczytał pismo Sądu Okręgowego w Suwałkach dotyczące możliwości rozwiązania konfliktu sąsie...
2017-10-30 1003 Czytano:501 razy » Przeczytaj artykuł
101  445. Maciej Juchniewicz - 24.10.2017 r.
W związku z pismem dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olecku w sprawie sporządzenia projektu tec...
2017-10-30 1003 Czytano:517 razy » Przeczytaj artykuł
102  444. Maciej Juchniewicz - 24.10.2017 r.
Prosił, by kierownicy wydziałów omawiali projekty uchwał w sposób zwięzły, aby komisja miała...
2017-10-30 1003 Czytano:477 razy » Przeczytaj artykuł
103  443. Maciej Juchniewicz- 24.10.2017 r.
Zgłosił uwagę, że materiały do tematów ujętych w porządku posiedzenia komisji powinny być p...
2017-10-30 1002 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
104  442. Wojciech Rejterada - 24.10.2017 r.
Zgłosił, że na głównym parkingu w Lesku nie świeci lampa - prosił o wymianę żarówki.

Od...
2017-10-30 1001 Czytano:449 razy » Przeczytaj artykuł
105  441. Wojciech Rejterada - 24.10.2017 r.
W imieniu mieszkańców Lesku zapytał, czy gmina, może na własny koszt uporządkować teren i uł...
2017-10-30 1001 Czytano:461 razy » Przeczytaj artykuł
106  440. Wojciech Rejterada - 10.10.2017 r.
Zgłosił, że mieszkańcy często wyrażają swoje niezadowolenie wobec Burmistrza, pracowników ur...
2017-10-13 1415 Czytano:952 razy » Przeczytaj artykuł
107  439. Henryk Markowski - 10.10.2017 r.
Prosił, aby zadbać o teren Cmentarza Komunalnego I - teren wymaga utwardzenia oraz remontu ogrodze...
2017-10-13 1414 Czytano:836 razy » Przeczytaj artykuł
108  438. Maciej Juchniewicz - 29.09.2017 r.
Polityka informacyjna Gminy:
- wypracowanie skutecznych kanałów przepływu informacji pomiędzy s...
2017-10-05 1531 Czytano:985 razy » Przeczytaj artykuł
109  437. Maciej Juchniewicz - 29.09.2017 r.
Zespoły dialogu:
- umieszczanie informacji o bieżącej pracy istniejących zespołów dialogu,
-...
2017-10-05 1530 Czytano:711 razy » Przeczytaj artykuł
110  436. Maciej Juchniewicz - 29.09.2017 r.
Organizacje pozarządowe:
 zwiększenie środków na realizację zadań samorządu przez organiz...
2017-10-05 1530 Czytano:827 razy » Przeczytaj artykuł
111  435. Maciej Juchniewicz - 29.09.2017 r.
Konsultacje społeczne:
- nowe regulacje powinny bazować na aktywnych formach konsultacji społecz...
2017-10-05 1529 Czytano:785 razy » Przeczytaj artykuł
112  434. Maciej Juchniewicz - 29.09.2017 r.
Inicjatywa uchwałodawcza:
- zwiększenie promocji mechanizmu inicjatywy uchwałodawczej mieszkańc...
2017-10-05 1527 Czytano:741 razy » Przeczytaj artykuł
113  433. Maciej Juchniewicz - 29.09.2017 r.
Inicjatywa lokalna:
- zwiększenie do 100 000 zł środków na inicjatywę lokalną w roku 2018,
-...
2017-10-05 1527 Czytano:502 razy » Przeczytaj artykuł
114  432. Maciej Juchniewicz - 29.09.2017 r.
Budżet obywatelski:
- możliwość zgłaszania projektów nieinwestycyjnych,
- cały obszar gminy...
2017-10-05 1526 Czytano:549 razy » Przeczytaj artykuł
115  431. Maciej Juchniewicz - 29.09.2017 r.
Budżet gminy:
- zrównanie wymagań dotyczących wniosków składanych do budżetu (Burmistrz, Urz...
2017-10-05 1525 Czytano:541 razy » Przeczytaj artykuł
116  430. Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 29.09.2017 r.
Zasięgnąć opinii sektora pozarządowego co do zasadności powołania Rady Sportu i Rady Działaln...
2017-10-05 1524 Czytano:591 razy » Przeczytaj artykuł
117  429. Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 29.09.2017 r.
Odnośnie planowania przestrzennego stosować tzw. prekonsultacje, czyli działania wykraczające po...
2017-10-05 1523 Czytano:459 razy » Przeczytaj artykuł
118  428. Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 29.09.2017 r.
Przystąpić do opracowania nowej uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gmi...
2017-10-05 1523 Czytano:503 razy » Przeczytaj artykuł
119  427. Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 29.09.2017 r.
Zwiększyć pulę środków na budżet obywatelski do 300 000 zł od 2019 roku, objąć budżetem ob...
2017-10-05 1522 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
120  426. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 29.09.2017 r.
Komisja wnioskuje o przygotowanie spotkania poświęconego zagadnieniu rozwoju społeczno-gospodarcz...
2017-10-05 1522 Czytano:482 razy » Przeczytaj artykuł
121  425. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 29.09.2017 r.
Niezbędne jest wytyczenie przez Burmistrza Olecka priorytetowych kierunków działania i sformułow...
2017-10-05 1521 Czytano:504 razy » Przeczytaj artykuł
122  424. Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 29.09.2017 r.
Przeprowadzić generalny remont Wiewiórczej Ścieżki....
2017-10-05 1519 Czytano:494 razy » Przeczytaj artykuł
123  423. Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 29.09.2017 r.
Zabezpieczyć dodatkowe środki na sprzątanie po imprezach masowych i kulturalnych w mieście.

O...
2017-10-05 1519 Czytano:509 razy » Przeczytaj artykuł
124  422. Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 29.09.2017 r.
Zaplanować dodatkowe środki na zakup wyposażenia i paliwa ratownikom WOPR oraz zapewnić godne wa...
2017-10-05 1518 Czytano:501 razy » Przeczytaj artykuł
125  421. Karol Sobczak - 29.09.2017 r.
Zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Rady na 2018 rok. P...
2017-10-05 1506 Czytano:507 razy » Przeczytaj artykuł
126  420. Wojciech Leonarczyk - 29.09.2017 r.
W odpowiedzi na wniosek w sprawie komunikacji miejskiej otrzymał informację, że w projekcie przys...
2017-10-05 1505 Czytano:540 razy » Przeczytaj artykuł
127  419. Wojciech Leonarczyk - 29.09.2017 r.
W związku z informacją w radio, że pod koniec października prawdopodobnie spadnie śnieg zgłosi...
2017-10-05 1505 Czytano:504 razy » Przeczytaj artykuł
128  418. Wojciech Leonarczyk - 29.09.2017 r.
Wniósł o obniżenie krawężników przy parkingach wokół Placu Wolności....
2017-10-05 1504 Czytano:438 razy » Przeczytaj artykuł
129  417. Wojciech Leonarczyk - 29.09.2017 r.
Zapytał, czy coś ustalono, przedsięwzięto w sprawie przystąpienia gminy do Programu Mieszkanie ...
2017-10-05 1459 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
130  416. Jarosław Bagieński - 29.09.2017 r.
W imieniu dzieci i rodziców zgłosił, że dużo klas ma w tym samym czasie zajęcia wychowania fiz...
2017-10-05 1458 Czytano:556 razy » Przeczytaj artykuł
131  415. Jarosław Bagieński - 29.09.2017 r.
W związku ze zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych prosił o rozważenie możliwości ...
2017-10-05 1458 Czytano:494 razy » Przeczytaj artykuł
132  414. Wioletta Dorota Żukowska - 29.09.2017 r.
Ponowiła wniosek z marca w sprawie spływu wód na drodze powiatowej w Kukowie.
Powoduje to utrud...
2017-10-05 1457 Czytano:497 razy » Przeczytaj artykuł
133  413. Maria Wanda Dzienisiewicz - 29.09.2017 r.
Zgłosiła wniosek o opracowanie Lokalnej polityki ochrony drzew. Zasoby oraz poszerzenie zagospodar...
2017-10-05 1456 Czytano:447 razy » Przeczytaj artykuł
134  412. Maria Wanda Dzienisiewicz - 29.09.2017 r.
W związku z tym, że Pan Burmistrz zaplanował sporządzenie programu zrównoważonego transportu w...
2017-10-05 1456 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
135  411. Maria Wanda Dzienisiewicz - 29.09.2017 r.
Wnioskowała o opracowanie i wdrożenie nowego programu opieki przeciwdziałania populacji bezdomno...
2017-10-05 1455 Czytano:476 razy » Przeczytaj artykuł
136  410. Maria Wanda Dzienisiewicz - 29.09.2017 r.
Ponowiła wniosek o zajęcie się sprawą spalania niebezpiecznego opału w sezonie grzewczym - nazw...
2017-10-05 1455 Czytano:495 razy » Przeczytaj artykuł
137  409. Maria Wanda Dzienisiewicz - 29.09.2017 r.
Korzystając z obecności pani kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej chciałaby przypomni...
2017-10-05 1454 Czytano:542 razy » Przeczytaj artykuł
138  408. Klub Radnych OKO - 29.09.2017 r.
Zwrócił się do Komisji Rady Miejskiej, aby rozważyły zajęcie się w październiku tematem tran...
2017-10-05 1453 Czytano:412 razy » Przeczytaj artykuł
139  407. Klub Radnych OKO - 29.09.2017 r.
Wnioskował, aby zadbać o usunięcie liści przed zimą, co poprawi bezpieczeństwo na drogach.

...
2017-10-05 1452 Czytano:471 razy » Przeczytaj artykuł
140  406. Maciej Juchniewicz - 29.09.2017 r.
Zwrócił się do obecnej na sali Mieszkanki Olecka z wyjaśnieniem, że w ramach
budżetu obywate...
2017-10-05 1452 Czytano:525 razy » Przeczytaj artykuł
141  405. Maciej Juchniewicz - 29.09.2017 r.
Zgłosił wniosek o zakładkę na portalu miejskim z aktualnie realizowanymi projektami, w tym „P...
2017-10-05 1451 Czytano:386 razy » Przeczytaj artykuł
142  404. Maciej Juchniewicz - 29.09.2017 r.
Zgłosił wniosek o umieszczenie oddzielnej zakładki w bocznym menu portalu miejskiego „Spytaj Bu...
2017-10-05 1451 Czytano:426 razy » Przeczytaj artykuł
143  403. Maciej Juchniewicz - 29.09.2017 r.
W związku z odpowiedzią Pana Burmistrza w sprawie upubliczniania ulg i zwolnień podatkowych wnios...
2017-10-05 1450 Czytano:444 razy » Przeczytaj artykuł
144  402. Maciej Juchniewicz - 29.09.2017 r.
Apelował do mieszkańców o poparcie w sondażu jego wniosku o zakaz występów cyrków ze zwierzę...
2017-10-05 1450 Czytano:541 razy » Przeczytaj artykuł
145  401. Maciej Juchniewicz - 29.09.2017 r.
Zgłosił wniosek w zakresie usług opiekuńczych - zastosowanie kryteriów gwarantujących jakość...
2017-10-05 1449 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
146  400. Maciej Juchniewicz - 29.09.2017 r.
Otrzymał odpowiedź Burmistrza w sprawie podwyżek dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo...
2017-10-05 1449 Czytano:466 razy » Przeczytaj artykuł
147  399. Maciej Juchniewicz - 29.09.2017 r.
Wnioskował o zaplanowanie środków budżetowych w roku 2018 na opracowanie lokalnego programu rewi...
2017-10-05 1449 Czytano:401 razy » Przeczytaj artykuł
148  398. Maciej Juchniewicz - 29.09.2017 r.
Zgłosił wniosek dotyczący budżetu obywatelskiego, aby Burmistrz trzy pozostałe projekty ujął ...
2017-10-05 1448 Czytano:454 razy » Przeczytaj artykuł
149  397. Maciej Juchniewicz - 29.09.2017 r.
Prosił o przesłanie na adresy e-mail radnych projektu przebudowy skrzyżowania Olecko-Giżycko-Ja...
2017-10-05 1448 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
150  396. Maciej Juchniewicz - 29.09.2017 r.
Polecił Regionalny Konkurs „Równać Szanse” na projekty młodzieżowe na obszarach do 20 tys. ...
2017-10-05 1447 Czytano:483 razy » Przeczytaj artykuł
151  395. Maciej Juchniewicz - 29.09.2017 r.
Zapytał, czy formuła gazety miejskiej „Z Ratusza” może być rozszerzona o informacje od Radny...
2017-10-05 1447 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
152  394. Maciej Juchniewicz - 29.09.2017 r.
Zapytał o sprawę drogi wewnętrznej w Lesku. Czy mieszkaniec, który zwracał się w tej sprawie d...
2017-10-05 1446 Czytano:495 razy » Przeczytaj artykuł
153  393. Maciej Juchniewicz - 29.09.2017 r.
Zapytał o ul. Słoneczną - jak po skończeniu budowy bloku będzie rozwiązany tam ruch pieszych i...
2017-10-05 1446 Czytano:547 razy » Przeczytaj artykuł
154  392. Maciej Juchniewicz - 29.09.2017 r.
Podziękował za ulgi dla weteranów misji na pływalnię. Zapytał, czy można jeszcze jakieś ulgi...
2017-10-05 1445 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
155  391. Maciej Juchniewicz - 29.09.2017 r.
Zapytał, czy coś wiadomo na temat urządzenia chodnika za skrzyżowaniem Olecko-Giżycko-Jaśki w ...
2017-10-05 1445 Czytano:444 razy » Przeczytaj artykuł
156  390. Henryk Markowski - 27.09.2017 r.
Wnosi o uporządkowanie terenu przed cmentarzem przy ul. Gołdapskiej....
2017-10-03 1117 Czytano:765 razy » Przeczytaj artykuł
157  389. Maria Wanda Dzienisiewicz - 27.09.2017 r.
Prosiła o wycięcie suchostanów przy chodnikach na ul. Gołdapskiej....
2017-10-03 1116 Czytano:674 razy » Przeczytaj artykuł
158  388. Maria Wanda Dzienisiewicz - 27.09.2017 r.
Zgłosiła wniosek o nasadzenie drzew przed Zakładem Produkcyjno-Usługowym ,,PRAWDA” przy ul. Go...
2017-10-03 1116 Czytano:720 razy » Przeczytaj artykuł
159  387. Wiesław Zalewski - 27.09.2017 r.
Zgłosił wniosek, aby podczas sesji Rady Miejskiej uhonorować w jakiś szczególny sposób (list g...
2017-10-03 1115 Czytano:539 razy » Przeczytaj artykuł
160  386. Robert Smyk - 26.09.2017 r.
Stwierdził, że wiele jest ulic do remontu, gdzie brakuje również oświetlenia, np. ul. Łąkowa....
2017-10-03 1115 Czytano:494 razy » Przeczytaj artykuł
161  385. Robert Smyk - 26.09.2017 r.
Zapytał, czy wiadomo coś na temat przekazania przez Starostwo Powiatowe kolejnych ulic – jedną ...
2017-10-03 1114 Czytano:516 razy » Przeczytaj artykuł
162  384. Jarosław Bagieński - 26.09.2017 r.
Zgłosił problem i potrzebę urządzenia zjazdu z ul. Wojska Polskiego do komisu „Auto-Handel”....
2017-10-03 1114 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
163  383. Jarosław Bagieński - 26.09.2017 r.
Podziękował za inwestycję na ul. Składowej. Zapytał, czy w ramach jej realizacji można by wyko...
2017-10-03 1113 Czytano:444 razy » Przeczytaj artykuł
164  382. Wojciech Leonarczyk - 26.09.2017 r.
Prosił o ustawienie ławki na ul. Wojska Polskiego.

Odpowiedź w protokole z posiedzenia komisji...
2017-10-03 1113 Czytano:494 razy » Przeczytaj artykuł
165  381. Wojciech Leonarczyk - 26.09.2017 r.
Prosił, aby przekazać radnym informacje o wynikach opinii dendrologicznej....
2017-10-03 1112 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
166  380. Wojciech Leonarczyk - 26.09.2017 r.
Zgłosił wniosek, aby „zaopiekować się” drzewami wokół Placu Wolności, a w szczególności...
2017-10-03 1112 Czytano:491 razy » Przeczytaj artykuł
167  379. Wojciech Leonarczyk - 26.09.2017 r.
Zgłosił, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olecko zo...
2017-10-03 1111 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
168  378. Leszek Olszewski - 26.09.2017 r.
Przekazał wniosek osób starszych o ustawienie ławek w kierunku nowego cmentarza: na ul. Wiejskiej...
2017-10-03 1111 Czytano:530 razy » Przeczytaj artykuł
169  377. Leszek Olszewski - 26.09.2017 r.
Zapytał, czy Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Olecku otrzyma...
2017-10-03 1111 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
170  376. Maciej Juchniewicz - 22.09.2017 r.
Poddał pod rozwagę usprawnienie pracy Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Ol...
2017-10-03 1110 Czytano:376 razy » Przeczytaj artykuł
171  375. Wiesław Zalewski - 13.09.2017 r.
Poinformował, iż w centrum wsi jest zagospodarowany teren zielony, przy którym jest parking. Zatr...
2017-09-20 1150 Czytano:779 razy » Przeczytaj artykuł
172  374. Wiesław Zalewski - 13.09.2017 r.
Poinformował, że w Gąskach przy zjeździe na drogę w kierunku Zajd po ostatnich dużych opadach ...
2017-09-20 1149 Czytano:634 razy » Przeczytaj artykuł
173  373. Krzysztof Kempisty - 13.09.2017 r.
Odnośnie odpowiedzi na wniosek w sprawie zwiększenia mocy przyłącza energetycznego na Placu Woln...
2017-09-20 1149 Czytano:649 razy » Przeczytaj artykuł
174  372. Krzysztof Kempisty - 13.09.2017 r.
Nawiązując do zgłoszonego wniosku w sprawie tzw. „klawiszujących studzienek” przy ul. Kiepur...
2017-09-20 1148 Czytano:749 razy » Przeczytaj artykuł
175  371. Anna Kaczor - 13.09.2017 r.
Poinformowała, iż przy ul. Orzeszkowej na działce nr 1545 jest działka gminna wyłożona kostką...
2017-09-20 1147 Czytano:620 razy » Przeczytaj artykuł
176  370. Jarosław Bagieński - 13.09.2017 r.
Poinformował, że w Warszawie lub Gdańsku, podczas dni, kiedy rozgrywane są mecze klubów piłkar...
2017-09-20 1147 Czytano:509 razy » Przeczytaj artykuł
177  369. Wojciech Leonarczyk - 25.08.2017 r.
Dołączył się do wniosku Radnej Justyny Cieślukowskiej w sprawie utworzenia przejścia dla piesz...
2017-09-01 1505 Czytano:796 razy » Przeczytaj artykuł
178  368. Wojciech Leonarczyk - 25.08.2017 r.
Odniósł się do odpowiedzi na wniosek z ostatniej sesji w sprawie rozważenia, aby zamiast jednego...
2017-09-01 1505 Czytano:866 razy » Przeczytaj artykuł
179  367. Wojciech Leonarczyk - 25.08.2017 r.
Odnośnie amfiteatru i komunikacji wielokrotnie na sesji padała informacja, iż komunikacja nie jes...
2017-09-01 1504 Czytano:728 razy » Przeczytaj artykuł
180  366. Wojciech Leonarczyk - 25.08.2017 r.
Od 2011 zgłaszał wnioski do budżetu w sprawie rewitalizacji skweru na rogu ul. Kościuszki i Targ...
2017-09-01 1504 Czytano:815 razy » Przeczytaj artykuł
181  365. Wojciech Leonarczyk - 25.08.2017 r.
Zapytał, czy jest monitorowane zagrożenie barszczem Sosnowskiego, jakie działania są podejmowan...
2017-09-01 1504 Czytano:546 razy » Przeczytaj artykuł
182  364. Wojciech Leonarczyk - 25.08.2017 r.
Zapytał, na jakim etapie jest sprawa ewentualnego przystąpienia gminy do programu Mieszkanie Plus....
2017-09-01 1503 Czytano:535 razy » Przeczytaj artykuł
183  363. Wojciech Leonarczyk - 25.08.2017 r.
Odnośnie „witaczy” prosił, aby zwrócić uwagę na „utrwalacze”. Przeglądając zdjęcia n...
2017-09-01 1503 Czytano:636 razy » Przeczytaj artykuł
184  362. Wojciech Leonarczyk - 25.08.2017 r.
Wnosi o wywieszanie flag miasta wokół Placu Wolności oraz na skoczni podczas najbliższych lokaln...
2017-09-01 1503 Czytano:611 razy » Przeczytaj artykuł
185  361. Wojciech Leonarczyk - 25.08.2017 r.
Zapytał, czy wywieszano flagi miasta wokół Placu Wolności podczas lokalnych uroczystości....
2017-09-01 1502 Czytano:703 razy » Przeczytaj artykuł
186  360. Jarosław Bagieński - 25.08.2017 r.
Wrócił do wniosku popartego prawie 300 podpisami mieszkańców w sprawie utworzenia przejścia dla...
2017-09-01 1502 Czytano:536 razy » Przeczytaj artykuł
187  359. Wioletta Dorota Żukowska - 25.08.2017 r.
W związku z wypadkiem samochodowym z udziałem dziecka na trasie Ślepie – Zajdy wnosi o zamontow...
2017-09-01 1501 Czytano:523 razy » Przeczytaj artykuł
188  358. Wioletta Dorota Żukowska - 25.08.2017 r.
Odnośnie budżetu obywatelskiego wnioskuje o uwzględnienie w procedurze terenów wiejskich, by mie...
2017-09-01 1501 Czytano:596 razy » Przeczytaj artykuł
189  357. Wioletta Dorota Żukowska - 25.08.2017 r.
Zapytała o wniosek mieszkańców złożony w sprawie fermy trzody chlewnej w Kukowie odnośnie wzno...
2017-09-01 1500 Czytano:583 razy » Przeczytaj artykuł
190  356. Justyna Cieślukowska - 25.08.2017 r.
Burmistrz wspominał o formach pomocy ofiarom nawałnic. Klub Radnych OKO interesował się tą spra...
2017-09-01 1500 Czytano:595 razy » Przeczytaj artykuł
191  355. Justyna Cieślukowska - 25.08.2017 r.
Zwróciła się z prośbą o utworzenie przejścia dla pieszych na ul. 1 Maja jak najbliżej przedsz...
2017-09-01 1459 Czytano:501 razy » Przeczytaj artykuł
192  354. Anna Kaczor - 25.08.2017 r.
Zgłosiła wniosek o likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w mieście p...
2017-09-01 1459 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
193  353. Maciej Juchniewicz - 25.08.2017 r.
Odnośnie planowanej przebudowy linii 110 kV Olecko-Ełk oznajmił, iż są bardzo złe doświadczen...
2017-09-01 1458 Czytano:628 razy » Przeczytaj artykuł
194  352. Maciej Juchniewicz - 25.08.2017 r.
Wnioskuje o wygospodarowanie w tegorocznym budżecie środków na remonty (zgodnie z wyceną prac: 7...
2017-09-01 1458 Czytano:592 razy » Przeczytaj artykuł
195  351. Maciej Juchniewicz - 25.08.2017 r.
Ustanowienie (w formie zarządzenia Burmistrza) zakazu występów cyrków ze zwierzętami na terenac...
2017-09-01 1458 Czytano:540 razy » Przeczytaj artykuł
196  350. Maciej Juchniewicz - 25.08.2017 r.
Odnośnie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) zgłosił wniosek o uzupełnienie informacji o petyc...
2017-09-01 1457 Czytano:613 razy » Przeczytaj artykuł
197  349. Maciej Juchniewicz - 25.08.2017 r.
Odnośnie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) zgłosił wniosek o umieszczenie informacji o udziel...
2017-09-01 1457 Czytano:572 razy » Przeczytaj artykuł
198  348. Maciej Juchniewicz - 25.08.2017 r.
Zgłosił wniosek o przegląd i odnowienie tablic na cmentarzu ewangelickim, zebranie śmieci i prac...
2017-09-01 1456 Czytano:507 razy » Przeczytaj artykuł
199  347. Maciej Juchniewicz - 25.08.2017 r.
Odnośnie projektu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” wnosi o dokumentowanie i upubliczn...
2017-09-01 1456 Czytano:596 razy » Przeczytaj artykuł
200  346. Maciej Juchniewicz - 25.08.2017 r.
Odnośnie inwestycji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olecku – ciepłownia na bi...
2017-09-01 1456 Czytano:569 razy » Przeczytaj artykuł
201  345. Maciej Juchniewicz - 25.08.2017 r.
Odnośnie projektu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” – obręb ewidencyjny Olecko 1 zap...
2017-09-01 1455 Czytano:638 razy » Przeczytaj artykuł
202  344. Maciej Juchniewicz - 25.08.2017 r.
Odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście I” (ul. Stroma, ul. Partyzantów...
2017-09-01 1455 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
203  343. Maciej Juchniewicz - 25.08.2017 r.
Zapytał o zasady rekrutacji zewnętrznego personelu do realizacji projektów prowadzonych przez mia...
2017-09-01 1455 Czytano:674 razy » Przeczytaj artykuł
204  342. Maciej Juchniewicz - 25.08.2017 r.
Zapytał o aktualny stan spraw ferm w Imionkach (świnie), Kukowie (świnie i norki) oraz o nowy wni...
2017-09-01 1454 Czytano:608 razy » Przeczytaj artykuł
205  341. Maciej Juchniewicz - 25.08.2017 r.
Odnośnie afrykańskiego pomoru świń zapytał, jakie jest zagrożenie dla ludzi i jaki to ma wpł...
2017-09-01 1454 Czytano:691 razy » Przeczytaj artykuł
206  340. Maciej Juchniewicz - 25.08.2017 r.
Zapytał, jakie konsekwencje dla mieszkańców i naszego samorządu ma nowelizacja ustawy o gospoda...
2017-09-01 1454 Czytano:602 razy » Przeczytaj artykuł
207  339. Maciej Juchniewicz - 25.08.2017 r.
Zapytał, jakie konsekwencje dla mieszkańców i naszego samorządu ma nowelizacja prawa wodnego....
2017-09-01 1453 Czytano:612 razy » Przeczytaj artykuł
208  338. Maciej Juchniewicz - 25.08.2017 r.
Zapytał, jaki jest aktualny stan sprawy odnośnie pisma mieszkańców Placu Wolności 19-21 w spraw...
2017-09-01 1453 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
209  337. Maciej Juchniewicz - 25.08.2017 r.
Odnośnie pisma mieszkańca Lesku w sprawie użyczenia płyt drogowych zapytał, jaki jest stan spra...
2017-09-01 1453 Czytano:511 razy » Przeczytaj artykuł
210  336. Maciej Juchniewicz - 25.08.2017 r.
Zapytał, na jakim etapie jest realizacja inwestycji – Park linowy....
2017-09-01 1452 Czytano:490 razy » Przeczytaj artykuł
211  335. Maciej Juchniewicz - 25.08.2017 r.
Zapytał, na jakim etapie jest realizacja inwestycji – Plac zabaw na ulicy Gołdapskiej....
2017-09-01 1452 Czytano:549 razy » Przeczytaj artykuł
212  334. Maciej Juchniewicz - 25.08.2017 r.
Zapytał, na jakim etapie prac jest gmina w sprawie Oleckiej Karty Seniora....
2017-09-01 1451 Czytano:564 razy » Przeczytaj artykuł
213  333. Maciej Juchniewicz - 25.08.2017 r.
Zapytał, na jakim etapie prac jest gmina w sprawie ustanowienia ulg dla weteranów....
2017-09-01 1451 Czytano:526 razy » Przeczytaj artykuł
214  332. Maciej Juchniewicz - 25.08.2017 r.
Zapytał, jakie klasy ostatecznie będą w Szkole Podstawowej w Kijewie....
2017-09-01 1451 Czytano:522 razy » Przeczytaj artykuł
215  331. Maciej Juchniewicz - 25.08.2017 r.
Treść interpelacji w załączniku...
2017-08-30 1239 Czytano:709 razy » Przeczytaj artykuł
216  330. Maciej Juchniewicz - 25.08.2017 r.
Treść wniosku w załączniku...
2017-08-30 1238 Czytano:613 razy » Przeczytaj artykuł
217  329. Maciej Juchniewicz - 25.08.2017 r.
Z informacji, które do niego dotarły wynika, że Powiat Olecki wystawił na sprzedaż działkę s...
2017-08-30 1238 Czytano:609 razy » Przeczytaj artykuł
218  328. Maria Wanda Dzienisiewicz - 23.08.2017 r.
Zgłosiła wniosek o naprawienie tabliczek kierunkowych na ul. Orzeszkowej od strony ul Kościuszki...
2017-08-30 1236 Czytano:610 razy » Przeczytaj artykuł
219  327. Maria Wanda Dzienisiewicz - 23.08.2017 r.
Zapytała, czy w zakresie przygotowywanego projektu modernizacji Teatru AGT zaplanowano remont wjazd...
2017-08-30 1236 Czytano:586 razy » Przeczytaj artykuł
220  326. Maria Wanda Dzienisiewicz - 23.08.2017 r.
Prosiła, by wyjaśnić sprawę dotacji na wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany przez TPD. N...
2017-08-30 1236 Czytano:580 razy » Przeczytaj artykuł
221  325. Maria Wanda Dzienisiewicz - 23.08.2017 r.
Przekazała protest Pana Szymona Kalejty – Prezesa Zarządu Oleckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy ...
2017-08-30 1235 Czytano:500 razy » Przeczytaj artykuł
222  324. Krzysztof Kempisty - 23.08.2017 r.
Poinformował, że po inwestycji na osiedlu „Muzyków” zostały tzw. klawiszujące studzienki.
...
2017-08-30 1234 Czytano:588 razy » Przeczytaj artykuł
223  323. Krzysztof Kempisty - 23.08.2017 r.
Zgłosił wniosek odnośnie przyłącza energetycznego na Placu Wolności. Prosił, by sprawdzić, c...
2017-08-30 1234 Czytano:490 razy » Przeczytaj artykuł
224  322. Jarosław Bagieński - 22.08.2017 r.
Zwrócił uwagę na problem parkowania motocyklistów, którzy zajmują zazwyczaj jedno miejsce park...
2017-08-30 1233 Czytano:644 razy » Przeczytaj artykuł
225  321. Robert Smyk - 22.08.2017 r.
Ponowił wniosek o utworzenie płatnej strefy parkowania wokół Placu Wolności....
2017-08-30 1232 Czytano:597 razy » Przeczytaj artykuł
226  320. Robert Smyk - 22.08.2017 r.
Wniósł o przycinkę drzew przy ul. Kasprowicza i Rzeźnickiej. Przycinkę należy wykonywać co ro...
2017-08-30 1232 Czytano:590 razy » Przeczytaj artykuł
227  319. Robert Smyk - 22.08.2017 r.
Wykonać bieżnię tartanową lub płyty tartanowe przy boisku orlik znajdującym się przy Szkole P...
2017-08-30 1231 Czytano:586 razy » Przeczytaj artykuł
228  318. Anna Kaczor - 22.08.2017 r.
Zwiększyć środki w budżecie na utrzymanie terenów zielonych w mieście, gdyż niektóre są zan...
2017-08-30 1231 Czytano:502 razy » Przeczytaj artykuł
229  317. Anna Kaczor - 22.08.2017 r.
Poinformowała, iż na ul. Żeromskiego przy stawie mieszkańcy korzystają z przejścia nad jezioro...
2017-08-30 1230 Czytano:571 razy » Przeczytaj artykuł
230  316. Wojciech Leonarczyk - 22.08.2017 r.
Wyznaczyć wokół Placu Wolności tzw. „zielony parking” dla samochodów dostawczych lub na pr...
2017-08-30 1230 Czytano:608 razy » Przeczytaj artykuł
231  315. Wojciech Leonarczyk - 22.08.2017 r.
Ustanowić ograniczenie prędkości na nowo wybudowanej drodze w Sedrankach oraz wystąpić z prośb...
2017-08-30 1229 Czytano:618 razy » Przeczytaj artykuł
232  314. Wojciech Leonarczyk - 22.08.2017 r.
Przy projektowaniu przebudowy dróg zarówno powiatowych, jak i gminnych brać pod uwagę zaprojekto...
2017-08-30 0856 Czytano:681 razy » Przeczytaj artykuł
233  313. Maciej Juchniewicz - 22.08.2017 r.
Prosił, by zwrócić się do inwestora, który buduje blok za Sanepidem, aby udrożnił przejście ...
2017-08-30 0855 Czytano:572 razy » Przeczytaj artykuł
234  312. Maciej Juchniewicz - 22.08.2017 r.
Zapytał, czy przeprowadzono rozmowę z właścicielem transportu publicznego w Olecku....
2017-08-30 0855 Czytano:641 razy » Przeczytaj artykuł
235  311. Maciej Juchniewicz - 22.08.2017 r.
Zwrócić się do Stowarzyszenia Amfiprion, by rozważyło przeprowadzenie akcji sprzątania rzeki L...
2017-08-30 0855 Czytano:560 razy » Przeczytaj artykuł
236  310. Maciej Juchniewicz - 22.08.2017 r.
Prosił o pisemne przekazanie informacji mieszkańcom budynków Plac Wolności 19-21 na temat warunk...
2017-08-30 0854 Czytano:610 razy » Przeczytaj artykuł
237  309. Maciej Juchniewicz - 22.08.2017 r.
Zgłosił wniosek, aby zastanowić się nad przyszłą organizacją ruchu na zapleczu budynków Plac...
2017-08-30 0854 Czytano:552 razy » Przeczytaj artykuł
238  308. Maciej Juchniewicz - 22.08.2017 r.
Prosił o zbadanie, czy plan miejscowy na ulicę Stromą nie koliduje z planami remontu i rozbudowy ...
2017-08-30 0854 Czytano:575 razy » Przeczytaj artykuł
239  307. Maciej Juchniewicz - 22.08.2017 r.
Prosił o informację, w którym dokładnie miejscu ma powstać przejście dla pieszych przy Placu W...
2017-08-30 0853 Czytano:588 razy » Przeczytaj artykuł
240  306. Paweł Giełazis - 22.08.2017 r.
Przekazał prośbę mieszkańców Olecka o zwiększenie ilości dyżurów w miesiącu pełnionych pr...
2017-08-30 0852 Czytano:541 razy » Przeczytaj artykuł
241  305. Paweł Giełazis - 22.08.2017 r.
Zgłosić do reklamacji drogę na Osiedlu Siejnik II w kierunku Mazurskiego Dworu. Drogą jeżdżą ...
2017-08-30 0852 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
242  304. Krzysztof Fidler - 22.08.2017 r.
Zgłosił wniosek o przywrócenie profilu drogi dojazdowej od ulicy Wiejskiej w kierunku byłego gos...
2017-08-30 0851 Czytano:551 razy » Przeczytaj artykuł
243  303. Kazimierz Edward Toczyłowski - 22.08.2017 r.
Zgłosił, że na ulicy Łąkowej, w ramach prowadzonej inwestycji, był wycięty asfalt i teraz pow...
2017-08-30 0850 Czytano:499 razy » Przeczytaj artykuł
244  302. Kazimierz Edward Toczyłowski - 22.08.2017 r.
Prosił o naprawienie chodnika przy ul. Wodnej w kierunku ul. Grunwaldzkiej....
2017-08-30 0849 Czytano:583 razy » Przeczytaj artykuł
245  301. Kazimierz Edward Toczyłowski - 22.08.2017 r.
Zgłosił, że na rzece Lega na wysokości Młyna jest tama i zbierają się śmieci....
2017-08-30 0849 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
246  300. Wojciech Rejterada - 22.08.2017 r.
Poinformował, że w związku z powstaniem klas siódmych w szkołach zwiększyła się liczba godzi...
2017-08-30 0848 Czytano:476 razy » Przeczytaj artykuł
247  299. Wojciech Rejterada - 22.08.2017 r.
Prosił, by niezwłocznie poinformować kluby o zmianie kryteriów stypendialnych. Uchwała została...
2017-08-30 0847 Czytano:585 razy » Przeczytaj artykuł
248  298. Komisja Statutowa - 18.08.2017 r.
Poinformował, że stara droga z Wieliczek do Osiedla Lesk została rozebrana, a płyty wypożyczone...
2017-08-21 1455 Czytano:829 razy » Przeczytaj artykuł
249  297. Komisja Statutowa - 18.08.2017 r.
Komisja przy 4 głosach za i 3 głosach wstrzymujących zgłosiła wniosek, aby poinformować sąd o...
2017-08-21 1454 Czytano:764 razy » Przeczytaj artykuł
250  296. Komisja Statutowa - 18.08.2017 r.
W związku z wystąpieniem pana Witolda U. dotyczącym udzielenia przez Burmistrza negatywnej odpowi...
2017-08-21 1454 Czytano:674 razy » Przeczytaj artykuł
251  295. Komisja Statutowa - 18.08.2017 r.
Przesłanie radnym informacji, na jakim etapie jest sprawa placu manewrowego przy Zespole Szkół w ...
2017-08-21 1453 Czytano:669 razy » Przeczytaj artykuł
252  294. Komisja Statutowa - 18.08.2017 r.
Wnioskuje o ujęcie w planie pracy przez Komisję Rewizyjną tematu: „Sprawdzenie wydatkowania prz...
2017-08-21 1453 Czytano:709 razy » Przeczytaj artykuł
253  293. Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 30.06.2017 r.
Uczestniczyć w możliwie największym stopniu w projektach na pozyskanie środków zewnętrznych w ...
2017-07-05 1306 Czytano:878 razy » Przeczytaj artykuł
254  292. Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 30.06.2017 r.
Zabezpieczyć na potrzeby szkół środki w kwocie 388 500 zł niezbędne do wprowadzenia reformy o...
2017-07-05 1306 Czytano:715 razy » Przeczytaj artykuł
255  291. Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 30.06.2017 r.
Powołać zespół do spraw przyszłości szkoły w Kijewie. W skład zespołu powinni wejść: dyre...
2017-07-05 1305 Czytano:632 razy » Przeczytaj artykuł
256  290. Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 30.06.2017 r.
Podjęcie działań w zakresie animowania kulturalnego z wykorzystaniem świetlic wiejskich. Kultura...
2017-07-05 1305 Czytano:710 razy » Przeczytaj artykuł
257  289. Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 30.06.2017 r.
Utrzymanie regrantingu kultury, czyli drobnych pieniędzy, które bardzo aktywizują społeczności....
2017-07-05 1304 Czytano:645 razy » Przeczytaj artykuł
258  288. Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 30.06.2017 r.
Zwiększenie zatrudnienia w ośrodku kultury oraz podniesienie płac pracownikom już zatrudnionym.
...
2017-07-05 1301 Czytano:642 razy » Przeczytaj artykuł
259  287. Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 30.06.2017 r.
Remont zaplecza i dróg dojazdowych ROK....
2017-07-05 1301 Czytano:585 razy » Przeczytaj artykuł
260  286. Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 30.06.2017 r.
Dofinansowanie w większym zakresie imprez ponadlokalnych m.in.: Mazurskie Spotkania z Folklorem, Pr...
2017-07-05 1300 Czytano:582 razy » Przeczytaj artykuł
261  285. Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 30.06.2017 r.
Zwiększenie ilości i zakresu zlecanych zadań w dziedzinie kultury organizacjom działającym w te...
2017-07-05 1300 Czytano:563 razy » Przeczytaj artykuł
262  284. Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 30.06.2017 r.
Modernizację amfiteatru nad jeziorem Oleckie Wielkie przy Zespole Szkół Technicznych w zakresie:
...
2017-07-05 1300 Czytano:624 razy » Przeczytaj artykuł
263  283. Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 30.06.2017 r.
Remont budynku AGT oraz zagospodarowanie otaczającego terenu w tym:
• remont wewnątrz budynku T...
2017-07-05 1259 Czytano:590 razy » Przeczytaj artykuł
264  282. Komisja Rewizyjna - 30.06.2017 r.
W przypadku inwestycji potencjalnie mogących powodować zagrożenie dla gminy i jej mieszkańców u...
2017-07-05 1257 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
265  281. Komisja Rewizyjna - 30.06.2017 r.
Przekazywać radnym na sesji informacje o inwestycjach mogących znacząco oddziaływać na środowi...
2017-07-05 1257 Czytano:583 razy » Przeczytaj artykuł
266  280. Komisja Rewizyjna - 30.06.2017 r.
Przedłużyć czas działania zespołu doradczego ds. inwestycji znacząco oddziaływujących na śr...
2017-07-05 1257 Czytano:611 razy » Przeczytaj artykuł
267  279. Wojciech Leonarczyk - 30.06.2017 r.
Poddał pod rozwagę, aby zamiast jednego autobusu komunikacji miejskiej zastanowić się nad wprowa...
2017-07-05 1256 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
268  278. Wojciech Leonarczyk - 30.06.2017 r.
Odnośnie koncepcji zagospodarowania Placu Wolności prosił, aby zapytać o zdanie również przeds...
2017-07-05 1255 Czytano:511 razy » Przeczytaj artykuł
269  277. Wojciech Leonarczyk - 30.06.2017 r.
Radni z różnych ugrupowań od dłuższego czasu apelują o wieloletni plan inwestycyjny. Plan ten ...
2017-07-05 1255 Czytano:514 razy » Przeczytaj artykuł
270  276. Wojciech Leonarczyk - 30.06.2017 r.
W ciągu ostatnich miesięcy wśród znajomych zauważył niepokojący trend, którzy przenieśli si...
2017-07-05 1254 Czytano:561 razy » Przeczytaj artykuł
271  275. Wojciech Leonarczyk - 30.06.2017 r.
Brakuje mu informacji międzysesyjnych organu wykonawczego w okresie komisarycznym tj. od sesji z ud...
2017-07-05 1253 Czytano:555 razy » Przeczytaj artykuł
272  274. Wojciech Leonarczyk - 30.06.2017 r.
Zapytał, czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z grudnia 2015 r. dz...
2017-07-05 1252 Czytano:476 razy » Przeczytaj artykuł
273  273. Maria Wanda Dzienisiewicz - 30.06.2017 r.
Poinformowała, że z początkiem lipca wejdą w życie nowe, ujednolicone dla całego kraju zasady ...
2017-07-05 1251 Czytano:476 razy » Przeczytaj artykuł
274  272. Jarosław Bagieński - 30.06.2017 r.
Prosił, aby 1 sierpnia o godzinie 17.00 uruchomić syreny i oddać hołd uczestnikom Powstania Wars...
2017-07-05 1250 Czytano:520 razy » Przeczytaj artykuł
275  271. Jarosław Bagieński - 30.06.2017 r.
Coraz więcej mieszkańców zwraca uwagę na stan i wygląd autobusu miejskiego, który nie przyspar...
2017-07-05 1248 Czytano:556 razy » Przeczytaj artykuł
276  270. Jarosław Bagieński - 30.06.2017 r.
Wrócił do wniosku, który zgłaszał 2-3 lata temu w sprawie ogródka restauracyjnego na centralny...
2017-07-05 1248 Czytano:619 razy » Przeczytaj artykuł
277  269. Jarosław Bagieński - 30.06.2017 r.
Wnioskuje, aby zorganizować spotkanie ze wszystkimi korporacjami taksówek w Olecku i zaproponować...
2017-07-05 1247 Czytano:448 razy » Przeczytaj artykuł
278  268. Jarosław Bagieński - 30.06.2017 r.
Wzorem innych miast w Polsce przystąpić do akcji „Pudełko życia”. Akcja jest skierowana do o...
2017-07-05 1247 Czytano:561 razy » Przeczytaj artykuł
279  267. Karol Sobczak - 30.06.2017 r.
Stwierdził, że według informacji pani minister reforma oświaty miała być bezkosztowa, a okaza...
2017-07-05 1246 Czytano:573 razy » Przeczytaj artykuł
280  266. Krzysztof Kempisty - 28.06.2017 r. (wniosek)
Wnioskuje o umiejscowienie dwóch klombów przy skrzyżowaniu ul. Wieniawskiego z ul. Moniuszki oraz...
2017-07-04 1041 Czytano:671 razy » Przeczytaj artykuł
281  265. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 28.06.2017 r. (wniosek)
Zapewnić minimum 3 asystentów rodziny na rok 2018, na które to stanowiska wojewoda przyznaje do 8...
2017-07-04 1039 Czytano:610 razy » Przeczytaj artykuł
282  264. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 28.06.2017 r. (wniosek)
Rozważyć ustanowienie ryczałtów samochodowych dla pracowników MOPS korzystających z samochodó...
2017-07-04 1038 Czytano:733 razy » Przeczytaj artykuł
283  263. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 28.06.2017 r. (wniosek)
Planować podwyżki wynagrodzeń pracowników MOPS zgodnie z zarządzeniem Burmistrza dotyczącym wy...
2017-07-04 1038 Czytano:736 razy » Przeczytaj artykuł
284  262. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 28.06.2017 r. (wniosek)
Dostosować budynek i pomieszczenia MOPS w Olecku do potrzeb osób niepełnosprawnych korzystającyc...
2017-07-04 1037 Czytano:555 razy » Przeczytaj artykuł
285  261. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 28.06.2017 r. (wniosek)
Poprawić warunki pracy pracowników MOPS i przeprowadzić niezbędne remonty pomieszczeń w tym zak...
2017-07-04 1037 Czytano:571 razy » Przeczytaj artykuł
286  260. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 28.06.2017 r. (wniosek)
Zgłaszać pracowników MOPS do nagrody ministra lub wojewody z okazji dnia pracownika socjalnego ja...
2017-07-04 1036 Czytano:558 razy » Przeczytaj artykuł
287  259. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 28.06.2017 r. (wniosek)
Umożliwić pracownikom MOPS dofinansowanie kursów, szkoleń i studiów podyplomowych, zgodnie z pr...
2017-07-04 1036 Czytano:560 razy » Przeczytaj artykuł
288  258. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 28.06.2017 r. (wniosek)
Zapewnić możliwość awansu wewnętrznego pracownikom MOPS zgodnie z posiadanym wykształceniem i ...
2017-07-04 1036 Czytano:543 razy » Przeczytaj artykuł
289  257. Wojciech Leonarczyk - 27.06.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek, aby w związku ze zmianą właściciela drogi - Placu Wolności, którym jest obe...
2017-07-04 1035 Czytano:581 razy » Przeczytaj artykuł
290  256. Marian Prusko - 27.06.2017 r. (wniosek)
W imieniu mieszkańców prosił o rozwiązanie problemu starych samochodów wykorzystywanych na cele...
2017-07-04 1033 Czytano:572 razy » Przeczytaj artykuł
291  255. Jarosław Bagieński - 27.06.2017 r. (wniosek)
Prosił, aby przed sezonem uzupełnić na terenie miasta kosze na śmieci. Doliczył się przynajmni...
2017-07-04 1032 Czytano:506 razy » Przeczytaj artykuł
292  254. Anna Kaczor - 27.06.2017 r. (wniosek)
Zapytała, jak wygląda sprawa budowy ronda przy ul. Wojska Polskiego.


Odpowiedź została udzi...
2017-07-04 1031 Czytano:595 razy » Przeczytaj artykuł
293  253. Anna Kaczor - 27.06.2017 r. (wniosek)
Poinformowała, że radni z różnych klubów zgłaszali wcześniej wnioski w sprawie wykonania doda...
2017-07-04 1029 Czytano:602 razy » Przeczytaj artykuł
294  252. Anna Kaczor - 27.06.2017 r. (wniosek)
Powiedziała, że w ubiegłym roku przy stawku na ul. Orzeszkowej były posadzone krzewy. W związku...
2017-07-04 1028 Czytano:464 razy » Przeczytaj artykuł
295  251. Anna Kaczor - 27.06.2017 r. (wniosek)
Poinformowała, że do tej pory na miejskiej stronie internetowej w zakładce Turystyka można było...
2017-07-04 1027 Czytano:485 razy » Przeczytaj artykuł
296  250. Maciej Juchniewicz - 23.06.2017 r. (wniosek)
Odnośnie zmiany terminu sesji w czerwcu zgłosił wniosek, aby zmiana terminu odbywała się w spos...
2017-07-04 1026 Czytano:571 razy » Przeczytaj artykuł
297  249. Maciej Juchniewicz - 23.06.2017 r. (wniosek)
Odnośnie Budżetu Obywatelskiego Gminy Olecko na 2018 rok prosił o umieszczenie w Biuletynie Infor...
2017-07-04 1026 Czytano:587 razy » Przeczytaj artykuł
298  248. Maciej Juchniewicz - 23.06.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek o przegląd i naprawę poluzowanych desek na długim mostku.

Odpowiedź:
Wiosn...
2017-07-04 1024 Czytano:501 razy » Przeczytaj artykuł
299  247. Maciej Juchniewicz - 23.06.2017 r. (wniosek)
Prosił wystąpić do policji z prośbą o częstsze kontrole prędkości na drodze krajowej nr 65 E...
2017-07-04 1024 Czytano:560 razy » Przeczytaj artykuł
300  246. Maciej Juchniewicz - 23.06.2017 r. (wniosek)
Wnosi o ustawienie tablicy z zakazem wjazdu skuterów i motorowerów na „Wiewiórczą Ścieżkę...
2017-07-04 1023 Czytano:568 razy » Przeczytaj artykuł
301  245. Maciej Juchniewicz - 23.06.2017 r. (wniosek)
Prosił o sprawdzenie, jak firma opróżniająca pojemniki na odpady wywiązuje się z obowiązków...
2017-07-04 1023 Czytano:491 razy » Przeczytaj artykuł
302  244. Maciej Juchniewicz - 23.06.2017 r. (wniosek)
Prosił o wymianę stołów i krzeseł w siedzibie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów...
2017-07-04 1022 Czytano:496 razy » Przeczytaj artykuł
303  243. Maciej Juchniewicz - 23.06.2017 r. (wniosek)
Podwórko w obrębie ulic: 11 Listopada (vis a vis przychodni), Kopernika, Składowej, garaży – g...
2017-07-04 1021 Czytano:639 razy » Przeczytaj artykuł
304  242. Maciej Juchniewicz - 23.06.2017 r. (wniosek)
Prosił, aby sprawdzić warunki pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku p...
2017-07-04 1020 Czytano:460 razy » Przeczytaj artykuł
305  241. Justyna Cieślukowska - 23.06.2017 r. (wniosek)
Zgłosiła wniosek o częstsze sprzątanie przejścia pod wiaduktem, gdyż jest tam dużo szkieł. ...
2017-07-04 1019 Czytano:577 razy » Przeczytaj artykuł
306  240. Justyna Cieślukowska - 23.06.2017 r. (wniosek)
Nawiązując do wcześniej zgłoszonego wniosku o przycięcie krzewów przy chodniku wzdłuż ul. E...
2017-07-04 1018 Czytano:402 razy » Przeczytaj artykuł
307  239. Wojciech Rejterada - 23.06.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek o zamontowanie poręczy przy zejściu łączącym ul. Dąbrowskiej z ul. Norwida n...
2017-07-04 1017 Czytano:560 razy » Przeczytaj artykuł
308  238. Maciej Juchniewicz - 13.06.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek o wyjaśnienie sprawy sali sensorycznej w Zespole Szkół w Olecku. Środki na ten...
2017-06-14 1438 Czytano:894 razy » Przeczytaj artykuł
309  237. Maciej Juchniewicz - 13.06.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2018 r. środków na remont bieżni oraz Orl...
2017-06-14 1437 Czytano:751 razy » Przeczytaj artykuł
310  236. Maria Wanda Dzienisiewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
W związku z posadowieniem na ulicy Zamkowej: Zespołu Szkół Technicznych, Poradni Psychologiczno-...
2017-06-01 1133 Czytano:793 razy » Przeczytaj artykuł
311  235. Maria Wanda Dzienisiewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Zapytała, kiedy zostaną wymienione witacze na Osiedlu Siejnik oraz przy drodze w kierunku Giżycka...
2017-06-01 1133 Czytano:682 razy » Przeczytaj artykuł
312  234. Maria Wanda Dzienisiewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Wnioskowała o rozszerzenie oferty MOSiR dla młodszych dzieci....
2017-06-01 1133 Czytano:712 razy » Przeczytaj artykuł
313  233. Maria Wanda Dzienisiewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Apelowała, aby placówki odpowiedzialne i mające bezpośredni wpływ na nazewnictwo odnośnie cent...
2017-06-01 1132 Czytano:795 razy » Przeczytaj artykuł
314  232. Maria Wanda Dzienisiewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
W imieniu Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej oraz Wspólnoty, jaką tworzą...
2017-06-01 1132 Czytano:809 razy » Przeczytaj artykuł
315  231. Maria Wanda Dzienisiewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Usunąć pryzmę kamieni i żwiru na drodze gruntowej przy Policji.

Odpowiedź:
Pryzma ziemi zos...
2017-06-01 1130 Czytano:658 razy » Przeczytaj artykuł
316  230. Justyna Cieślukowska - 26.05.2017 r. (wniosek)
Czy jest możliwa organizacja kina letniego na muszli/Placu Wolności....
2017-06-01 1129 Czytano:727 razy » Przeczytaj artykuł
317  229. Justyna Cieślukowska - 26.05.2017 r. (wniosek)
Czy remontu plaży Szyjka można się spodziewać jeszcze przed tym sezonem letnim....
2017-06-01 1128 Czytano:704 razy » Przeczytaj artykuł
318  228. Justyna Cieślukowska - 26.05.2017 r. (wniosek)
Czy będzie zrobione, jak w ubiegłym roku kąpielisko z drugiej strony Skoczni....
2017-06-01 1128 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
319  227. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Prosił o niewywieszanie reklam na kąpielisku Skocznia...
2017-06-01 1128 Czytano:625 razy » Przeczytaj artykuł
320  226. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek o rozpatrzenie zasadności zamykania części ulicy Plac Wolności przy tzw. placu...
2017-06-01 1127 Czytano:620 razy » Przeczytaj artykuł
321  225. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Wnioskował o promocję usług branży turystycznej i usług około-turystycznych na portalu miejski...
2017-06-01 1127 Czytano:561 razy » Przeczytaj artykuł
322  224. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Prosił o przegląd i bieżącą konserwację Wiewiórczej Ścieżki i małej architektury (ławki, ...
2017-06-01 1126 Czytano:571 razy » Przeczytaj artykuł
323  223. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Wnioskował o dodatkowe stojaki na rowery w uczęszczanych miejscach (np. Skocznia, Szyjka, LOK, oko...
2017-06-01 1126 Czytano:566 razy » Przeczytaj artykuł
324  222. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek o zamontowanie stanowiska do obsługi rowerów, np. przy Regionalnym Ośrodku Kult...
2017-06-01 1125 Czytano:632 razy » Przeczytaj artykuł
325  221. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Czy samorząd planuje akcje i kampanie informacyjne o bezpieczeństwa na i nad wodami, spożywaniu a...
2017-06-01 1123 Czytano:563 razy » Przeczytaj artykuł
326  220. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Czy samorząd zwiększył nakłady na bezpieczeństwo, np. na współpracę z Policją i innymi słu...
2017-06-01 1123 Czytano:551 razy » Przeczytaj artykuł
327  219. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Częstotliwość i ilość patroli policyjnych, wykorzystanie monitoringu miejskiego....
2017-06-01 1122 Czytano:577 razy » Przeczytaj artykuł
328  218. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
W jaki sposób odbywa się współpraca z olecką branżą turystyczną, promocja ich usług na www,...
2017-06-01 1122 Czytano:670 razy » Przeczytaj artykuł
329  217. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Czy w promocji będą wykorzystywane produkty lokalne (np. miody, sery) - targ produktów lokalnych ...
2017-06-01 1122 Czytano:508 razy » Przeczytaj artykuł
330  216. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Jakie materiały promocyjne i kanały informacji przygotowano na sezon letni i jak będą dystrybuow...
2017-06-01 1121 Czytano:637 razy » Przeczytaj artykuł
331  215. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
W jaki sposób będzie promowany sezon letni....
2017-06-01 1121 Czytano:542 razy » Przeczytaj artykuł
332  214. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
W jakim okresie, dniach, godzinach będzie działał punkt informacji turystycznej; co z informacją...
2017-06-01 1120 Czytano:605 razy » Przeczytaj artykuł
333  213. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Czy kalendarz na stronie miejskiej uwzględnia wszystkie organizowane przez miasto wydarzenia w sezo...
2017-06-01 1120 Czytano:564 razy » Przeczytaj artykuł
334  212. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Czy planowane jest korzystanie z pracowników interwencyjnych przy utrzymaniu czystości i porządku...
2017-06-01 1120 Czytano:651 razy » Przeczytaj artykuł
335  211. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Sprzątanie miasta w sezonie letnim: częstotliwość w tygodniu i w weekendy oraz święta - czy ś...
2017-06-01 1119 Czytano:573 razy » Przeczytaj artykuł
336  210. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Jak będzie wyglądało korzystanie z bazy i infrastruktury sportowej przez mieszkańców i miejscow...
2017-06-01 1119 Czytano:629 razy » Przeczytaj artykuł
337  209. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Pole namiotowe: w jakim okresie i godzinach będzie czynne, czy przez cały czas będzie tam pracown...
2017-06-01 1119 Czytano:635 razy » Przeczytaj artykuł
338  208. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
W jakim okresie, dniach i godzinach będzie otwarty bar na Skoczni....
2017-06-01 1118 Czytano:666 razy » Przeczytaj artykuł
339  207. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Wypożyczalnia sprzętu wodnego: w jakim okresie i godzinach będzie czynna, czy pracownik wzorem ro...
2017-06-01 1118 Czytano:661 razy » Przeczytaj artykuł
340  206. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Pytanie o toalety miejskie (Skocznia, Plac Wolności, Dworzec): okres otwarcia, dni i godziny, odpł...
2017-06-01 1117 Czytano:599 razy » Przeczytaj artykuł
341  205. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Czy badane były potrzeby sprzętowe ratowników wodnych....
2017-06-01 1117 Czytano:621 razy » Przeczytaj artykuł
342  204. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Czy jest wystarczającą liczba ratowników wodnych do zabezpieczenia planowanych kąpielisk....
2017-06-01 1117 Czytano:604 razy » Przeczytaj artykuł
343  203. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Czy planowane jest uruchomienie dodatkowych kąpielisk oprócz Skoczni i Szyjki, np. na Dzikiej Pla...
2017-06-01 1116 Czytano:590 razy » Przeczytaj artykuł
344  202. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Na jakim etapie jest sprawa uruchomienia monitoringu miejskiego....
2017-06-01 1116 Czytano:557 razy » Przeczytaj artykuł
345  201. Karol Sobczak - 26.05.2017 r. (wniosek)
Prosił, by sprawdzić sytuację prawną, czy gmina może finansować z budżetu gminy ratowników p...
2017-06-01 1115 Czytano:549 razy » Przeczytaj artykuł
346  200. Karol Sobczak - 26.05.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek o podjęcie dyskusji z właścicielem Hotelu Olecko na temat możliwości korzysta...
2017-06-01 1115 Czytano:630 razy » Przeczytaj artykuł
347  199. Wojciech Leonarczyk - 26.05.2017 r. (wniosek)
Podjąć działania w kierunku utworzenia dodatkowej nitki komunikacyjnej na ul. Zamkowej.
...
2017-06-01 1114 Czytano:632 razy » Przeczytaj artykuł
348  198. Wojciech Leonarczyk - 26.05.2017 r. (wniosek)
Kontynuować i zintensyfikować działania w ramach akcji „Parkuj z głową”....
2017-06-01 1114 Czytano:593 razy » Przeczytaj artykuł
349  197. Wojciech Leonarczyk - 26.05.2017 r. (wniosek)
Przyspieszyć działania w sprawie polepszenia bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowań na obwodnicy....
2017-06-01 1113 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
350  196. Wojciech Leonarczyk - 26.05.2017 r. (wniosek)
Dokonać renowacji elementów metalowych Placu Wolności po sezonie zimowym i sypaniu solą....
2017-06-01 1113 Czytano:561 razy » Przeczytaj artykuł
351  195. Wojciech Leonarczyk - 26.05.2017 r. (wniosek)
Usunąć korzenie na placu zabaw w parku przy Placu Wolności....
2017-06-01 1112 Czytano:606 razy » Przeczytaj artykuł
352  194. Komisja Polityki Prorodzinnej (…), Komisja Oświaty (…) - 26.05.2017 r. (wniosek)
Zabezpieczyć w budżecie gminy środki w wysokości 3 200 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu in...
2017-06-01 1112 Czytano:483 razy » Przeczytaj artykuł
353  193. Komisja Polityki Prorodzinnej (…), Komisja Oświaty (…) - 26.05.2017 r. (wniosek)
Ustawić na terenie miasta, a przede wszystkim na plaży miejskiej Skocznia dodatkowe kosze na śmie...
2017-06-01 1111 Czytano:574 razy » Przeczytaj artykuł
354  192. Wojciech Leonarczyk - 26.05.2017 r. (wniosek)
Uważa, ze remont i modernizacja ul. Batorego powinny być wykonane jak najszybciej i o to nieustann...
2017-06-01 1110 Czytano:514 razy » Przeczytaj artykuł
355  191. Wojciech Leonarczyk - 26.05.2017 r. (wniosek)
W imieniu mieszkańców Lesku zgłosił wniosek o usunięcie nielegalnego wysypiska śmieci, które ...
2017-06-01 1110 Czytano:602 razy » Przeczytaj artykuł
356  190. Wojciech Leonarczyk - 26.05.2017 r. (wniosek)
Wnosi o podjęcie działań w celu włączenia gminy Olecko do ogólnopolskiego programu Mieszkanie ...
2017-06-01 1109 Czytano:587 razy » Przeczytaj artykuł
357  189. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Wnioskował o przygotowanie kompleksowej informacji prawnej na temat handlu ulicznego i obwoźnego. ...
2017-06-01 1107 Czytano:491 razy » Przeczytaj artykuł
358  188. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
W nawiązaniu do przygotowania do sezonu letniego i wygłoszonego na sesji referatu wnioskował o pr...
2017-06-01 1107 Czytano:477 razy » Przeczytaj artykuł
359  187. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek o przedłożenie Radzie Miejskiej wyników kontroli jakości świadczonych usług ...
2017-06-01 1106 Czytano:583 razy » Przeczytaj artykuł
360  186. Wojciech Rejterada - 26.05.2017 r. (wniosek)
Ponownie zgłosił wniosek o zamontowanie poręczy na zejściu w obrębie ulic Dąbrowskiej i Norwid...
2017-06-01 1105 Czytano:588 razy » Przeczytaj artykuł
361  185. Jarosław Bagieński - 26.05.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek, aby wzorem innych miast w Polsce utworzyć Olecki Rower Miejski. Chodzi o to, by ...
2017-06-01 1105 Czytano:668 razy » Przeczytaj artykuł
362  184. Maria Wanda Dzienisiewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Zaproponowała, aby zgodnie z głównymi przesłankami idei budżetu zadaniowego przystąpić do opr...
2017-06-01 1104 Czytano:516 razy » Przeczytaj artykuł
363  183. Maria Wanda Dzienisiewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Zgłosiła wniosek o rozpoczęcie rozmów z samorządem Malborka o nawiązanie partnerstwa. Olecko i...
2017-06-01 1103 Czytano:481 razy » Przeczytaj artykuł
364  182. Maria Wanda Dzienisiewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
W związku z uzyskaną odpowiedzią z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku wnioskowała, ...
2017-06-01 1102 Czytano:847 razy » Przeczytaj artykuł
365  181. Maria Wanda Dzienisiewicz - 26.05.2017 r. (wniosek)
Prosiła o przesłanie wszystkim radnym opracowania dotyczącego wynagrodzeń pracowników Miejskieg...
2017-06-01 1059 Czytano:574 razy » Przeczytaj artykuł
366  180. Karol Sobczak - 26.05.2017 r. (wniosek)
Zwrócił się z prośbą do Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej, aby na następnych posiedzeni...
2017-06-01 1052 Czytano:569 razy » Przeczytaj artykuł
367  179. Karol Sobczak - 26.05.2017 r. (interpelacja)
Odczytał art. 222 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświa...
2017-06-01 1052 Czytano:546 razy » Przeczytaj artykuł
368  178. Wioletta Dorota Żukowska - 26.05.2017 r. (interpelacja)
Zapytała, czy gmina jest przygotowana do usuwania Barszczu Sosnowskiego....
2017-06-01 1051 Czytano:654 razy » Przeczytaj artykuł
369  177. Wioletta Dorota Żukowska - 26.05.2017 r. (interpelacja)
Zapytała, na jakim etapie są prace odnośnie wdrażania reformy oświaty. Czy rodzice, nauczyciele...
2017-06-01 1051 Czytano:583 razy » Przeczytaj artykuł
370  176. Wioletta Dorota Żukowska - 26.05.2017 r. (interpelacja)
Prosiła o udzielenie odpowiedzi na interpelację zgłoszoną podczas ostatniej sesji dotyczącą pr...
2017-06-01 1050 Czytano:711 razy » Przeczytaj artykuł
371  175. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (interpelacja)
W imieniu Klubu Radnych OKO zapytał o parkingi wokół Placu Wolności. Z jednej strony występuje ...
2017-06-01 1050 Czytano:602 razy » Przeczytaj artykuł
372  174. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (interpelacja)
Zapytał, czy wiadomo coś na temat, że w bezpośrednim pobliżu miasta ma być zlokalizowana bioga...
2017-06-01 1047 Czytano:606 razy » Przeczytaj artykuł
373  173. Maciej Juchniewicz - 26.05.2017 r. (interpelacja)
Zapytał, kiedy radni mogą spodziewać się uchwały intencyjnej, która jest warunkiem przystąpie...
2017-06-01 1047 Czytano:550 razy » Przeczytaj artykuł
374  172. Anna Kaczor - 26.05.2017 r. (interpelacja)
Czy uprzątnięto gałęzie na Wiewiórczej Ścieżce, a jeżeli nie, to kiedy zostanie to zrobione....
2017-06-01 1046 Czytano:558 razy » Przeczytaj artykuł
375  171. Anna Kaczor - 26.05.2017 r. (interpelacja)
Dlaczego przy wspólnych inwestycjach z powiatem gmina nie może podejmować żadnych działań nadz...
2017-06-01 1045 Czytano:489 razy » Przeczytaj artykuł
376  170. Maria Wanda Dzienisiewicz - 26.05.2017 r. (interpelacja)
Odnośnie niewykorzystania środków z zakresu upowszechniania turystyki oraz organizacji wypoczynku...
2017-06-01 1045 Czytano:572 razy » Przeczytaj artykuł
377  169. Komisja Statutowa - 26.05.2017 r. (wniosek)
Komisja zgłosiła wniosek, aby w przypadku nadawania nazw kolejnym ulicom, nadawać imię i nazwisk...
2017-05-29 1436 Czytano:738 razy » Przeczytaj artykuł
378  168. Zbigniew Jan Aksienionek - 24.05.2017 r. (wniosek)
Zwrócił uwagę, iż w Doliwach jest przydrożny nasyp, z którego ktoś najprawdopodobniej chce wy...
2017-05-29 1435 Czytano:825 razy » Przeczytaj artykuł
379  167. Zbigniew Jan Aksienionek - 24.05.2017 r. (wniosek)
Droga w Dułach w kierunku Olszewa (skręcając za wiaduktem w prawo) jest w złym stanie techniczny...
2017-05-29 1435 Czytano:687 razy » Przeczytaj artykuł
380  166. Maria Wanda Dzienisiewicz - 24.05.2017 r. (wniosek)
Zgłosiła wniosek, aby w związku z posadowieniem przy ul. Zamkowej w Olecku Zespołu Szkół Techn...
2017-05-29 1434 Czytano:646 razy » Przeczytaj artykuł
381  165. Maria Wanda Dzienisiewicz - 24.05.2017 r. (wniosek)
Zgłosiła wniosek, aby dokonać analizy imprez sportowych w gminie i ewentualnie powrócić do orga...
2017-05-29 1431 Czytano:714 razy » Przeczytaj artykuł
382  164. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 24.05.2017 r. (wniosek)
Komisja zwróciła uwagę, że w dwukrotnie ogłaszanym konkursie w zakresie upowszechniania turysty...
2017-05-29 1430 Czytano:608 razy » Przeczytaj artykuł
383  163. Jarosław Bagieński - 23.05.2017 r. (wniosek)
Prosił o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku z zapytaniem, jakie są szanse na remo...
2017-05-29 1429 Czytano:531 razy » Przeczytaj artykuł
384  162. Wojciech Leonarczyk - 23.05.2017 r. (wniosek)
Zapytał, kiedy będą malowane znaki poziome na jezdni przy Placu Wolności w Olecku....
2017-05-29 1428 Czytano:461 razy » Przeczytaj artykuł
385  161. Wojciech Leonarczyk - 23.05.2017 r. (wniosek)
Zapytał, kiedy jest planowany remont ul. Batorego w Olecku....
2017-05-29 1428 Czytano:480 razy » Przeczytaj artykuł
386  160. Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa - 23.05.2017 r. (wniosek)
Komisja prosi rozważyć zmianę technologii wykonania podnoszonych przejść dla pieszych. Członko...
2017-05-29 1428 Czytano:481 razy » Przeczytaj artykuł
387  159. Maciej Juchniewicz - 23.05.2017 r. (wniosek)
Zwrócił uwagę, że pisma dotyczące reformy oświaty nie są radnym wysyłane. Brak komunikacji p...
2017-05-29 1427 Czytano:493 razy » Przeczytaj artykuł
388  158. Maciej Juchniewicz - 23.05.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek, aby na weekend infrastruktura dla turystów i mieszkańców nad jeziorem, czyli w...
2017-05-29 1426 Czytano:685 razy » Przeczytaj artykuł
389  157. Komisja Rewizyjna - 28.04.2017 r. (wniosek)
Przed upływem terminu gwarancji należy dokonać przeglądu przebudowanej drogi na Osiedlu Lesk w O...
2017-05-10 1057 Czytano:549 razy » Przeczytaj artykuł
390  156. Anna Kaczor - 28.04.2017 r. (wniosek)
W imieniu mieszkańców ul. Sembrzyckiego zgłosiła wniosek o zmianę organizacji ruchu na jednym z...
2017-05-10 1057 Czytano:548 razy » Przeczytaj artykuł
391  155. Maria Wanda Dzienisiewicz - 28.04.2017 r. (wniosek)
Nawiązując do posiedzenia wyjazdowego Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki podziękowała so...
2017-05-10 1056 Czytano:585 razy » Przeczytaj artykuł
392  154. Wioletta Dorota Żukowska - 28.04.2017 r. (interpelacja)
W związku z planowaną przebudową drogi krajowej nr 65 zgłosiła zapytanie w imieniu mieszkańcó...
2017-05-10 1055 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
393  153. Maria Wanda Dzienisiewicz - 28.04.2017 r. (interpelacja)
Odnośnie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych wskazała, iż obowiązująca stawka...
2017-05-10 1053 Czytano:623 razy » Przeczytaj artykuł
394  152. Maria Wanda Dzienisiewicz - 28.04.2017 r. (interpelacja)
Odnośnie wspomnianej przez radnego Juchniewicza oceny zasobów pomocy społecznej powiedziała, iż...
2017-05-10 1053 Czytano:574 razy » Przeczytaj artykuł
395  151. Maria Wanda Dzienisiewicz- 28.04.2017 r. (interpelacja)
Poinformowała, iż został wydany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w przedm...
2017-05-10 1052 Czytano:513 razy » Przeczytaj artykuł
396  150. Wojciech Leonarczyk - 28.04.2017 r. (interpelacja)
Kontynuując sprawę ul. Batorego stwierdził, iż padło wiele deklaracji odnośnie poszerzenia uli...
2017-05-10 1051 Czytano:605 razy » Przeczytaj artykuł
397  149. Maciej Juchniewicz - 28.04.2017 r. (interpelacja)
Zgłosił wniosek do Komisji Rewizyjnej o rozpoznanie sprawy postępowania samorządu w zakresie dot...
2017-05-10 1051 Czytano:579 razy » Przeczytaj artykuł
398  148. Maciej Juchniewicz - 28.04.2017 r. (interpelacja)
Zgłosił wniosek o wznowienie prac nad projektem uchwały w sprawie ulg dla weteranów misji bojowy...
2017-05-10 1050 Czytano:526 razy » Przeczytaj artykuł
399  147. Maciej Juchniewicz - 28.04.2017 r. (interpelacja)
Wnioskował o przygotowanie analizy terenów w gminie potencjalnie zagrożonych uciążliwymi inwest...
2017-05-10 1050 Czytano:531 razy » Przeczytaj artykuł
400  146. Maciej Juchniewicz - 28.04.2017 r. (interpelacja)
Zgłosił wniosek, aby w porządku obrad następnych sesji interpelacje, wnioski i oświadczenia ra...
2017-05-10 1049 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
401  145. Maciej Juchniewicz - 28.04.2017 r. (interpelacja)
Nawiązując do wywiadu-reklamy z byłym Burmistrzem Wacławem Olszewskim w dzisiejszym „Głosie O...
2017-05-10 1049 Czytano:582 razy » Przeczytaj artykuł
402  144. Maciej Juchniewicz - 28.04.2017 r. (interpelacja)
Odnośnie Pakietu działań dla średnich miast opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju zapytał, cz...
2017-05-10 1048 Czytano:554 razy » Przeczytaj artykuł
403  143. Maciej Juchniewicz - 28.04.2017 r. (interpelacja)
Zapytał, kiedy zostanie uruchomiony budżet obywatelski, czyli kampania informacyjno-promocyjna, na...
2017-05-10 1047 Czytano:543 razy » Przeczytaj artykuł
404  142. Maciej Juchniewicz - 28.04.2017 r. (interpelacja)
Zapytał, czy w związku z tym, iż komunikatem Sekretarza Gminy prace nad budżetem obywatelskim zo...
2017-05-10 1047 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
405  141. Maciej Juchniewicz - 28.04.2017 r. (interpelacja)
Odnośnie budżetu obywatelskiego na 2018 r. zapytał, czy w związku ze złożoną rezygnacją z pe...
2017-05-10 1046 Czytano:496 razy » Przeczytaj artykuł
406  140. Maciej Juchniewicz - 28.04.2017 r. (interpelacja)
Zapytał, czy gmina obliczyła koszty reformy dotyczące wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz i...
2017-05-10 1045 Czytano:458 razy » Przeczytaj artykuł
407  139. Maciej Juchniewicz - 28.04.2017 r. (interpelacja)
Zapytał, czy gmina będzie składała wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury...
2017-05-10 1045 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
408  138. Maciej Juchniewicz - 28.04.2017 r. (interpelacja)
Zapytał, jaka jest sytuacja w zakresie naboru uczniów do szkół. Otrzymał sygnały, że dochodzi...
2017-05-10 1008 Czytano:475 razy » Przeczytaj artykuł
409  137. Maciej Juchniewicz - 28.04.2017 r. (interpelacja)
Odnośnie reformy oświaty Pełniący Funkcję Burmistrza Olecka zapewnił, iż nikt z nauczycieli n...
2017-05-10 1008 Czytano:532 razy » Przeczytaj artykuł
410  136. Maciej Juchniewicz - 28.04.2017 r. (interpelacja)
Zapytał, jak wyglądają postępy prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji. Prace zostały zawiesz...
2017-05-10 1007 Czytano:587 razy » Przeczytaj artykuł
411  135. Maciej Juchniewicz - 28.04.2017 r. (interpelacja)
Klub Radnych OKO, po przyjęciu w 2015 roku „ustawy krajobrazowej”, wnioskował o podjęcie prac...
2017-05-10 1007 Czytano:543 razy » Przeczytaj artykuł
412  134. Maciej Juchniewicz - 28.04.2017 r. (interpelacja)
Zapytał, czy gmina złożyła wniosek do programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej piecz...
2017-05-10 1006 Czytano:603 razy » Przeczytaj artykuł
413  133. Maciej Juchniewicz - 28.04.2017 r. (interpelacja)
Jakie działania dotychczas podjął urząd w sprawie pisma dotyczącego dramatycznego apelu pracown...
2017-05-10 1006 Czytano:553 razy » Przeczytaj artykuł
414  132. Maciej Juchniewicz - 28.04.2017 r. (interpelacja)
Zgodnie z prawem do końca kwietnia powinna być przedłożona Radzie ocena zasobów pomocy społecz...
2017-05-10 1005 Czytano:482 razy » Przeczytaj artykuł
415  131. Maciej Juchniewicz - 28.04.2017 r. (interpelacja)
Zapytał, jakie będą dalsze działania w sprawie wszystkich planowanych i istniejących, a chcący...
2017-05-10 1004 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
416  130. Maciej Juchniewicz - 28.04.2017 r. (interpelacja)
Zapytał, jak mieszkaniec gminy może włączyć się we wsparcie samorządu w zakresie przeciwdzia...
2017-05-10 1004 Czytano:556 razy » Przeczytaj artykuł
417  129. Maciej Juchniewicz - 28.04.2017 r. (interpelacja)
Stwierdził, iż szkoda, że w składzie Zespołu Doradczego ds. Inwestycji Znacząco Oddziałujący...
2017-05-10 1003 Czytano:631 razy » Przeczytaj artykuł
418  128. Anna Kaczor - 28.04.2017 r. (interpelacja)
Zapytała, czy jest możliwość kontrolowania robót drogowych w trakcie ich realizacji. Odniosła ...
2017-05-10 1002 Czytano:542 razy » Przeczytaj artykuł
419  127. Karol Sobczak - 28.04.2017 r. (interpelacja)
Odnośnie reformy oświaty zapytał, jak wygląda kwestia klas sportowych i integracyjnych. Ponadto ...
2017-05-10 1002 Czytano:542 razy » Przeczytaj artykuł
420  126. Karol Sobczak - 28.04.2017 r. (interpelacja)
Zwracając się do Pełniącego Funkcję Burmistrza Olecka poinformował, iż wczoraj na jednym z po...
2017-05-10 1001 Czytano:496 razy » Przeczytaj artykuł
421  125. Robert Smyk - 26.04.2017 r. (wniosek)
Ponowił wniosek o postawienie parkomatów w obrębie Placu Wolności.


Odpowiedź została udzi...
2017-05-08 1514 Czytano:701 razy » Przeczytaj artykuł
422  124. Robert Smyk - 26.04.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek, aby przejrzeć instalację odbierającą wodę na Alejach Lipowych, Wojska Polski...
2017-05-08 1513 Czytano:817 razy » Przeczytaj artykuł
423  123. Wojciech Leonarczyk - 26.04.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek, aby zwrócić się do policji, by kontynuować akcję ,,Parkuj z głową”.


...
2017-05-08 1513 Czytano:643 razy » Przeczytaj artykuł
424  122. Wojciech Leonarczyk - 26.04.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek, aby uniemożliwić samochodom wjeżdżanie na chodnik koło pomnika Jana Pawła I...
2017-05-08 1512 Czytano:704 razy » Przeczytaj artykuł
425  121. Wojciech Leonarczyk - 26.04.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek, aby miejsca parkingowe znajdujące się na obrzeżach parkingów (,,pół miejsca...
2017-05-08 1512 Czytano:753 razy » Przeczytaj artykuł
426  120. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 26.04.2017 r. (wniosek)
W sołectwie Świdry: naprawa drogi na odcinku Świdry – Dzięgiele, drogą tą jeździ autobus sz...
2017-05-08 1511 Czytano:530 razy » Przeczytaj artykuł
427  119. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 26.04.2017 r. (wniosek)
W sołectwie Gordejki Małe: informowanie sołtysa, kiedy zostaną rozpoczęte prace związane z bud...
2017-05-08 1511 Czytano:476 razy » Przeczytaj artykuł
428  118. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 26.04.2017 r. (wniosek)
W sołectwie Plewki: naprawa załamanego przepustu w pobliżu posesji nr 36, dożwirowanie drogi do ...
2017-05-08 1510 Czytano:564 razy » Przeczytaj artykuł
429  117. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 26.04.2017 r. (wniosek)
W sołectwie Judziki: odtworzenie rowu (ok. 50 metrów) na zakręcie drogi przy budynku nr 18, wytyc...
2017-05-08 1510 Czytano:497 razy » Przeczytaj artykuł
430  116. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 26.04.2017 r. (wniosek)
W sołectwie Zajdy: od wąskotorówki Zajdy-Giże droga jest gliniasta i podczas ulew i roztopów tr...
2017-05-08 1509 Czytano:504 razy » Przeczytaj artykuł
431  115. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 26.04.2017 r. (wniosek)
W sołectwie Zatyki: poprawienie profilu na odcinku drogi Gąski – Zatyki – usunięcie zadolenia...
2017-05-08 1509 Czytano:505 razy » Przeczytaj artykuł
432  114. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 26.04.2017 r. (wniosek)
Powiadomienie pismem właścicieli o konieczności dokonywania naprawy zniszczonych odcinków dróg ...
2017-05-08 1508 Czytano:572 razy » Przeczytaj artykuł
433  113. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 26.04.2017 r. (wniosek)
Dokonanie planu oczyszczania rowów oraz odtworzenia rowów zniszczonych i pomniejszanych w wyniku n...
2017-05-08 1507 Czytano:546 razy » Przeczytaj artykuł
434  112. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 26.04.2017 r. (wniosek)
Bez zbędnej zwłoki szczegółowe wyjaśnienie sołtysom zasad utrzymania gminnych dróg wewnętrzn...
2017-05-08 1506 Czytano:574 razy » Przeczytaj artykuł
435  111. Grzegorz Wróblewski - 26.04.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek o okazanie geodezyjne drogi, jadąc z Dąbrowskich w kierunku Plewek (w obrębie p...
2017-05-08 1505 Czytano:567 razy » Przeczytaj artykuł
436  110. Zbigniew Jan Aksienionek - 26.04.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek o wyżwirowanie drogi gruntowej w Giżach na odcinku około 300-400 m - jadąc za ...
2017-05-08 1504 Czytano:446 razy » Przeczytaj artykuł
437  109. Zbigniew Jan Aksienionek - 26.04.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek o wykonanie przepustu na drodze do Państwa Jurewicz z Doliw. Dojeżdżają oni do...
2017-05-08 1504 Czytano:592 razy » Przeczytaj artykuł
438  108. Kazimierz Edward Toczyłowski - 25.04.2017 r. (wniosek)
W imieniu osób niepełnosprawnych ponowił wniosek o postawienie przystanku komunikacji miejskiej p...
2017-05-08 1503 Czytano:476 razy » Przeczytaj artykuł
439  107. Maciej Juchniewicz - 25.04.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek o rozszerzenie sieci ścieżek edukacyjno-przyrodniczych w mieście i na terenach ...
2017-05-08 1503 Czytano:561 razy » Przeczytaj artykuł
440  106. Maciej Juchniewicz - 25.04.2017 r. (wniosek)
Poddał pod rozwagę uhonorowanie każdej nowo narodzonej olecczanki lub olecczanina albo chętnego ...
2017-05-08 1502 Czytano:530 razy » Przeczytaj artykuł
441  105. Maciej Juchniewicz - 25.04.2017 r. (wniosek)
Zgłosił zapytanie, jak zachęcić ludzi, aby mieszkańcy miasta podłączali mieszkania do sieci c...
2017-05-08 1501 Czytano:523 razy » Przeczytaj artykuł
442  104. Maciej Juchniewicz - 25.04.2017 r. (wniosek)
Zwrócił uwagę, iż z przedstawionych informacji o ochronie środowiska wynika, że w zakresie edu...
2017-05-08 1501 Czytano:532 razy » Przeczytaj artykuł
443  103. Maciej Juchniewicz - 25.04.2017 r. (wniosek)
Generalnie Starostwo Powiatowe w Olecku i Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku składa wiele wniosków o...
2017-05-08 1501 Czytano:493 razy » Przeczytaj artykuł
444  102. Maciej Juchniewicz - 25.04.2017 r. (wniosek)
Zaapelował, aby nie wycinać drzew na terenach gminnych. Jego zdaniem stare drzewo przy placu zabaw...
2017-05-08 1500 Czytano:493 razy » Przeczytaj artykuł
445  101. Maciej Juchniewicz - 25.04.2017 r. (wniosek)
Stwierdził, że gmina dużo środków wydatkuje na organizację dowozu dzieci do szkół. Być moż...
2017-05-08 1458 Czytano:592 razy » Przeczytaj artykuł
446  100. Maciej Juchniewicz - 25.04.2017 r. (wniosek)
Przypomniał o zgłaszanym wielokrotnie wniosku dotyczącym uporządkowania miejsca po sklepie na dw...
2017-05-08 1457 Czytano:493 razy » Przeczytaj artykuł
447  99. Maciej Juchniewicz - 25.04.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek, aby w związku z przejęciem przystanków postawić ławkę przy przystanku na Pl...
2017-05-08 1457 Czytano:443 razy » Przeczytaj artykuł
448  98. Maciej Juchniewicz - 25.04.2017 r. (wniosek)
Ponownie zgłosił wniosek, aby na każdym posiedzeniu Komisji Oświaty (…) był obecny kierownik ...
2017-05-08 1455 Czytano:464 razy » Przeczytaj artykuł
449  97. Maciej Juchniewicz - 25.04.2017 r. (wniosek)
Zgłosił zapytanie, czy gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowani...
2017-05-08 1455 Czytano:439 razy » Przeczytaj artykuł
450  96. Maria Wanda Dzienisiewicz - 14.04.2017 r. (wniosek)
Zgłosiła uszkodzenia na Wiewiórczej Ścieżce – osunięcia gruntu od strony mostku przy Dworku ...
2017-04-19 1124 Czytano:599 razy » Przeczytaj artykuł
451  95. Wojciech Leonarczyk - 14.04.2017 r. (wniosek)
W związku z planowanym poszerzeniem ulicy Batorego oraz tym, że za chwilę może zmienić się pra...
2017-04-19 1123 Czytano:643 razy » Przeczytaj artykuł
452  94. Maciej Juchniewicz - 14.04.2017 r. (wniosek)
Wniosek dotyczy zbierania podpisów poparcia w przedterminowych wyborach Burmistrza Olecka przed rej...
2017-04-19 1122 Czytano:621 razy » Przeczytaj artykuł
453  93. Maciej Juchniewicz - 14.04.2017 r. (wniosek)
W związku z sygnałami mieszkańców, którzy zbierali podpisy pod protestem przeciwko fermom, iż ...
2017-04-19 1121 Czytano:558 razy » Przeczytaj artykuł
454  92. Wojciech Leonarczyk - 14.04.2017 r. (interpelacja)
Zapytał, kto wyraził zgodę, żeby w Wielki Czwartek był cyrk w mieście. Na dawną władzę narz...
2017-04-19 1120 Czytano:623 razy » Przeczytaj artykuł
455  91. Karol Sobczak - 14.04.2017 r. (interpelacja)
Zapytał, czy w związku z planowanymi inwestycjami w Imionkach oraz w Kukowie odbędzie się spotka...
2017-04-19 1119 Czytano:617 razy » Przeczytaj artykuł
456  90. Maciej Juchniewicz - 14.04.2017 r. (interpelacja)
Poinformował, że w ostatnim czasie, będąc na dyżurze, uczestniczył w spotkaniu z urzędnikami ...
2017-04-19 1118 Czytano:646 razy » Przeczytaj artykuł
457  89. Wioletta Dorota Żukowska - 14.04.2017 r. (interpelacja)
Prosiła o informację, jakie są ustalenia w zakresie zespołu do spraw uciążliwych inwestycji. U...
2017-04-19 1117 Czytano:544 razy » Przeczytaj artykuł
458  88. Wiesław Zalewski - 13.04.2017 r. (wniosek)
Wnosi o wyrównanie drogi Gąski - Zatyki.

Odpowiedź:
Droga została naprawiona 13.04.2017r....
2017-04-19 1116 Czytano:556 razy » Przeczytaj artykuł
459  87. Wioletta Dorota Żukowska - 13.04.2017 r. (wniosek)
Zgłosiła wniosek o żwirowanie drogi w Kukowie prowadzącej do Państwa Sz., po której jeździ au...
2017-04-19 1115 Czytano:693 razy » Przeczytaj artykuł
460  86. Anna Kaczor - 13.04.2017 r. (wniosek)
Nawiązując do wniosku zgłoszonego w lutym w sprawie wycinki drzew przy „Wiewiórczej Ścieżce...
2017-04-19 1115 Czytano:549 razy » Przeczytaj artykuł
461  85. Komisja Rewizyjna - 13.04.2017 r. (wniosek)
Komisja zgłosiła wniosek, aby na kolejnym posiedzeniu komisji był obecny kierownik wydziału Urz...
2017-04-19 1114 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
462  84. Maciej Juchniewicz - 31.03.2017 r. (wniosek)
Zmienić politykę informacyjną Urzędu i komunikację z mieszkańcami, w tym z radnymi:
a) ważne...
2017-04-10 1452 Czytano:744 razy » Przeczytaj artykuł
463  83. Maciej Juchniewicz - 31.03.2017 r. (wniosek)
Włączyć Sołectwo Imionki i Kukowo do strefy rewitalizacji w ramach prac nad Lokalnym Programem R...
2017-04-10 1451 Czytano:732 razy » Przeczytaj artykuł
464  82. Maciej Juchniewicz - 31.03.2017 r. (wniosek)
Nawiązać współpracę z ekspertami, naukowcami oraz organizacjami pozarządowymi specjalizującym...
2017-04-10 1451 Czytano:630 razy » Przeczytaj artykuł
465  81. Maciej Juchniewicz - 31.03.2017 r. (wniosek)
Nawiązać współpracę (wynająć) z kancelarią prawną specjalizującą się w prowadzeniu spraw...
2017-04-10 1450 Czytano:703 razy » Przeczytaj artykuł
466  80. Maciej Juchniewicz - 31.03.2017 r. (wniosek)
Przyjąć uchwały intencyjne w sprawie opracowania planów miejscowych w tych obszarach gminy, w kt...
2017-04-10 1450 Czytano:732 razy » Przeczytaj artykuł
467  79. Maciej Juchniewicz - 31.03.2017 r. (wniosek)
Wszczęcie natychmiastowych prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze...
2017-04-10 1450 Czytano:565 razy » Przeczytaj artykuł
468  78. Wioletta Dorota Żukowska - 31.03.2017 r. (wniosek)
Wnosi o wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie o skontrolowanie...
2017-04-10 1449 Czytano:585 razy » Przeczytaj artykuł
469  77. Maria Wanda Dzienisiewicz - 31.03.2017 r. (wniosek)
Prosiła o jak najszybsze przekazanie radnym opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w ...
2017-04-10 1448 Czytano:500 razy » Przeczytaj artykuł
470  76. Komisje Rady Miejskiej - 31.03.2017 r. (wniosek)
Powołać, koordynowany przez organ wykonawczy, zespół ds. przeciwdziałania lokalizacji na obszar...
2017-04-10 1447 Czytano:581 razy » Przeczytaj artykuł
471  75. Komisje Rady Miejskiej - 31.03.2017 r. (wniosek)
Odwołać planowaną na 4 kwietnia br. rozprawę administracyjną z firmą Wesstron i zorganizować ...
2017-04-10 1446 Czytano:626 razy » Przeczytaj artykuł
472  74. Maria Wanda Dzienisiewicz - 31.03.2017 r. (wniosek)
Zgłosiła wniosek o nazwanie imieniem św. Franciszka z Asyżu skweru przy ul. Orzeszkowej.

Odpo...
2017-04-10 1422 Czytano:608 razy » Przeczytaj artykuł
473  73. Wojciech Leonarczyk - 31.03.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek o nazwanie imieniem Zbigniewa Herberta jednej z ulic „poetów”.

Odpowiedź:...
2017-04-10 1421 Czytano:638 razy » Przeczytaj artykuł
474  72. Wojciech Leonarczyk - 24.03.2017 r. (wniosek)
Odnosząc się do rezolucji w sprawie protestu przeciwko budowie centrum badawczo - rozwojowego hodo...
2017-03-29 1207 Czytano:695 razy » Przeczytaj artykuł
475  71. Wojciech Leonarczyk - 24.03.2017 r. (wniosek)
Poinformował, że dzisiaj o godzinie 7:50 ulica Wojska Polskiego była zablokowana, ponieważ oczys...
2017-03-29 1207 Czytano:599 razy » Przeczytaj artykuł
476  70. Wojciech Leonarczyk - 24.03.2017 r. (wniosek)
W odpowiedzi na wniosek zgłoszony podczas ostatniej sesji dotyczący przekazania zarządcy drogi sp...
2017-03-29 1206 Czytano:660 razy » Przeczytaj artykuł
477  69. Maciej Juchniewicz - 24.03.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek o zorganizowanie w dniu 31 marca 2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej ur...
2017-03-29 1205 Czytano:703 razy » Przeczytaj artykuł
478  68. Wioletta Dorota Żukowska - 24.03.2017 r. (wniosek)
Poinformowała, że podczas spotkania z Seniorami wnioskowano o uruchomienie komunikacji miejskiej z...
2017-03-29 1204 Czytano:686 razy » Przeczytaj artykuł
479  67. Wioletta Dorota Żukowska - 24.03.2017 r. (wniosek)
Zgłosiła wniosek dotyczący drogi powiatowej w Kukowie. Od początku jej istnienia, na wysokości ...
2017-03-29 1204 Czytano:653 razy » Przeczytaj artykuł
480  66. Wioletta Dorota Żukowska - 24.03.2017 r. (wniosek)
Zgłosiła wniosek, aby zorganizować spotkanie informacyjne z inwestorem, pracownikiem urzędu oraz...
2017-03-29 1203 Czytano:549 razy » Przeczytaj artykuł
481  65. Anna Kaczor - 24.03.2017 r. (interpelacja)
Odnośnie inwestycji dotyczącej remontu dróg przy ul. Słowackiego, Asnyka i Żeromskiego, która ...
2017-03-29 1202 Czytano:564 razy » Przeczytaj artykuł
482  64. Wojciech Leonarczyk - 24.03.2017 r. (interpelacja)
Zapytał, na jakich zasadach udostępniono parking na wyłączność banku znajdującego się przy u...
2017-03-29 1202 Czytano:644 razy » Przeczytaj artykuł
483  63. Maciej Juchniewicz - 24.03.2017 r. (interpelacja)
Zapytał, czy po realizacji inwestycji dotyczącej amfiteatru, który jest planowany z Programu Pols...
2017-03-29 1201 Czytano:613 razy » Przeczytaj artykuł
484  62. Maciej Juchniewicz - 24.03.2017 r. (interpelacja)
Zapytał, co będzie z dziećmi z klas IV i VI, których rodzice nie przeniosą do szkół zgodnie z...
2017-03-29 1200 Czytano:589 razy » Przeczytaj artykuł
485  61. Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa - 23.03.2017 r. (wniosek)
Komisja zgłosiła wniosek, aby zakupić 3 stoły i 30 krzeseł do siedziby Oddziału Rejonowego Pol...
2017-03-28 1432 Czytano:672 razy » Przeczytaj artykuł
486  60. Kazimierz Edward Toczyłowski - 23.03.2017 r. (wniosek)
W imieniu mieszkańców zgłosił potrzebę wykonania dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. ...
2017-03-28 1432 Czytano:711 razy » Przeczytaj artykuł
487  59. Maciej Juchniewicz - 23.03.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek, aby sprawdzić, gdzie w gminie są obszary nie objęte miejscowymi planami zagosp...
2017-03-28 1431 Czytano:651 razy » Przeczytaj artykuł
488  58. Klub Radnych OKO - 23.03.2017 r. (wniosek)
W związku ze sprawą fermy hodowlanej w Imionkach, w imieniu Klubu Radnych OKO zgłosił wniosek w ...
2017-03-28 1430 Czytano:685 razy » Przeczytaj artykuł
489  57. Krzysztof Kempisty - 10.03.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek, aby wysłać pracownika urzędu na teren inwestycji przy ul. Moniuszki na wysoko...
2017-03-17 0744 Czytano:839 razy » Przeczytaj artykuł
490  56. Maciej Juchniewicz - 9.03.2017 r. (wniosek)
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, wnosi o podjęcie wszelkich dostępn...
2017-03-09 1227 Czytano:717 razy » Przeczytaj artykuł
491  55. Justyna Cieślukowska - 8.03.2017 r. (wniosek)
Na wniosek mieszkańców Osiedla Siejnik prosiła o uprzątnięcie poboczy wzdłuż ulicy Ełckiej....
2017-03-09 1226 Czytano:694 razy » Przeczytaj artykuł
492  54. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 24.02.2017 r. (wniosek)
Zdecydowanie podejmować szersze działania informacyjne o zapotrzebowaniu na pracowników fizycznyc...
2017-03-03 0836 Czytano:648 razy » Przeczytaj artykuł
493  53. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 24.02.2017 r. (wniosek)
Przeprowadzenie wnikliwej analizy, wspólnie ze Zgromadzeniem Wspólników, czyli Burmistrzem Olecka...
2017-03-03 0836 Czytano:689 razy » Przeczytaj artykuł
494  52. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 24.02.2017 r. (wniosek)
Zdecydowane zwiększenie liczby zapotrzebowania na przyjęcie osób skazanych w celu wykonania nieod...
2017-03-03 0835 Czytano:652 razy » Przeczytaj artykuł
495  51. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 24.02.2017 r. (wniosek)
Nawiązanie współpracy ze służbami zatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy w celu wyłonienia gru...
2017-03-03 0835 Czytano:678 razy » Przeczytaj artykuł
496  50. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 24.02.2017 r. (wniosek)
Podjęcie przez Kierownictwo działań w kierunku wprowadzenia pracy zmianowej w sezonie zimowym....
2017-03-03 0834 Czytano:761 razy » Przeczytaj artykuł
497  49. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 24.02.2017 r. (wniosek)
Dokonanie weryfikacji stałego zatrudnienia i uwzględnienie zawierania umów-zleceń, szczególnie ...
2017-03-03 0834 Czytano:656 razy » Przeczytaj artykuł
498  48. Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - 24.02.2017 r. (wniosek)
Liczba 10 osób uczestniczących w akcji zimowej wydaje się zbyt niska w stosunku do zadania zimowe...
2017-03-03 0833 Czytano:723 razy » Przeczytaj artykuł
499  47. Karol Sobczak - 24.02.2017 r. (wniosek)
Nawiązując do reformy oświaty zwrócił się z wnioskiem do przewodniczących komisji, aby radni ...
2017-03-03 0832 Czytano:628 razy » Przeczytaj artykuł
500  46. Henryk Markowski - 24.02.2017 r. (wniosek)
Zgłosił sprawę utrudnień w ruchu na ulicy Batorego. Lewa strona jezdni jadąc od strony ulicy Ko...
2017-03-03 0832 Czytano:581 razy » Przeczytaj artykuł
501  45. Maria Wanda Dzienisiewicz - 24.02.2017 r. (wniosek)
W związku z kończącą się zimą wnioskuje o dokonanie analizy znaków poziomych w mieście wspó...
2017-03-03 0829 Czytano:661 razy » Przeczytaj artykuł
502  44. Wojciech Leonarczyk - 24.02.2017 r. (wniosek)
W imieniu części mieszkańców ul. Kościuszki i okolic ul. Batorego zgłosił wniosek, aby wystą...
2017-03-03 0827 Czytano:630 razy » Przeczytaj artykuł
503  43. Wioletta Dorota Żukowska - 24.02.2017 r. (wniosek)
Zgłosiła wniosek, aby podczas naprawy dróg gminnych żwirowych w pierwszej kolejności dobrze wy...
2017-03-03 0826 Czytano:628 razy » Przeczytaj artykuł
504  42. Maciej Juchniewicz - 24.02.2017 r. (wniosek)
Wnosi, aby informacja o konkretnych terminach sesji, które wypracowała Komisja Oświaty (…) – ...
2017-03-03 0826 Czytano:628 razy » Przeczytaj artykuł
505  41. Maciej Juchniewicz - 24.02.2017 r. (wniosek)
Dotarły do niego głosy, iż źle się dzieje w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych. ...
2017-03-03 0825 Czytano:567 razy » Przeczytaj artykuł
506  40. Anna Kaczor - 24.02.2017 r. (wniosek)
W imieniu Klubu Radnych OKO zgłosiła, że w przypadku otrzymania przez gminę sadzonek roślin, a ...
2017-03-03 0824 Czytano:672 razy » Przeczytaj artykuł
507  39. Justyna Cieślukowska - 24.02.2017 r. (wniosek)
Poinformowała, iż nie uczestniczyła w ostatniej sesji nadzwyczajnej i z tego względu zgłasza uw...
2017-03-03 0824 Czytano:621 razy » Przeczytaj artykuł
508  38. Wojciech Leonarczyk - 24.02.2017 r. (interpelacja)
Nawiązując do wypadku ze skutkiem śmiertelnym na obwodnicy Olecka stwierdził, iż czytał koment...
2017-03-03 0822 Czytano:577 razy » Przeczytaj artykuł
509  37. Wojciech Leonarczyk - 24.02.2017 r. (interpelacja)
Zapytał, czy Burmistrz wie, w jakim stanie technicznym jest droga do Świder i prosi o interwencję...
2017-03-03 0821 Czytano:644 razy » Przeczytaj artykuł
510  36. Maciej Juchniewicz - 24.02.2017 r. (interpelacja)
Odnośnie planowanej reorganizacji w szkołach w Gąskach i w Kijewie, z tego co przekazano starsze ...
2017-03-03 0821 Czytano:696 razy » Przeczytaj artykuł
511  35. Maciej Juchniewicz - 24.02.2017 r. (interpelacja)
Zapytał, jaki pomysł ma Burmistrz lub urząd na informowanie nauczycieli z gimnazjów, w jakim kie...
2017-03-03 0820 Czytano:656 razy » Przeczytaj artykuł
512  34. Maciej Juchniewicz - 24.02.2017 r. (interpelacja)
Zapytał, czy po reformie oświaty są planowane dwie zmiany w szkołach i będzie miało to związe...
2017-03-03 0819 Czytano:635 razy » Przeczytaj artykuł
513  33. Anna Kaczor - 24.02.2017 r. (interpelacja)
Zauważyła, iż przy „Wiewiórczej Ścieżce” na wysokości ul. Warmińskiej wycięto 4 lub 5 d...
2017-03-03 0819 Czytano:609 razy » Przeczytaj artykuł
514  32. Jarosław Bagieński - 24.02.2017 r. (interpelacja)
Zapytał, czy w związku z tzw. „ustawą trocinową” dało się zauważyć w gminie Olecko zwię...
2017-03-03 0818 Czytano:569 razy » Przeczytaj artykuł
515  31. Wiesław Zalewski - 22.02.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek o doświetlenie odcinka drogi od torów do nowo powstałego placu zabaw w Kijewie ...
2017-02-28 0815 Czytano:712 razy » Przeczytaj artykuł
516  30. Maria Wanda Dzienisiewicz - 22.02.2017 r. (wniosek)
Zgłosiła wniosek, aby rozważyć wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych na Placu Wolności ...
2017-02-28 0814 Czytano:670 razy » Przeczytaj artykuł
517  29. Maria Wanda Dzienisiewicz - 22.02.2017 r. (wniosek)
Zgłosiła wniosek, aby zwiększyć bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych przy ul. Kolejowej ...
2017-02-28 0813 Czytano:657 razy » Przeczytaj artykuł
518  28. Robert Smyk - 22.02.2017 r. (wniosek)
Zapytał, czy w związku z przejęciem ulic powiatowych Burmistrz przewiduje usprawnienie ruchu wok...
2017-02-28 0812 Czytano:718 razy » Przeczytaj artykuł
519  27. Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa - 22.02.2017 r. (wniosek)
Zgłosiła wniosek, aby zwrócić się do Powiatu Oleckiego o skuteczniejsze rozpropagowanie w szko...
2017-02-28 0811 Czytano:623 razy » Przeczytaj artykuł
520  26. Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 21.02.2017 r. (wniosek)
Zgłosiła wniosek, aby zwrócić się z pismem do dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józ...
2017-02-28 0809 Czytano:627 razy » Przeczytaj artykuł
521  25. Maciej Juchniewicz - 15.02.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek, aby urząd wystąpił do rodzin osób wskazanych w propozycjach do upamiętnienia...
2017-02-21 0914 Czytano:702 razy » Przeczytaj artykuł
522  24. Maciej Juchniewicz - 15.02.2017 r. (wniosek)
Jego zdaniem propozycje upamiętnienia zasłużonych mieszkańców Olecka złożone do 15 listopada ...
2017-02-21 0913 Czytano:716 razy » Przeczytaj artykuł
523  23. Maciej Juchniewicz - 15.02.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek, aby wystąpić o opinię prawną, czy obiekty typu skwerki i alejki wewnętrzne m...
2017-02-21 0912 Czytano:605 razy » Przeczytaj artykuł
524  22. Maria Wanda Dzienisiewicz - 15.02.2017 r. (wniosek)
Wnioskuje, aby propozycje nazw od mieszkańców, organizacji, radnych mogły spływać do urzędu ca...
2017-02-21 0911 Czytano:712 razy » Przeczytaj artykuł
525  21. Komisja Statutowa - 15.02.2017 r. (wniosek)
Komisja zgłosiła wniosek, aby procedować nad projektem uchwały Klubu Radnych OKO z dnia 9 styczn...
2017-02-21 0910 Czytano:708 razy » Przeczytaj artykuł
526  20. Maciej Juchniewicz - 10.02.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek o skuteczne odśnieżenie miasta.

Odpowiedź:
Zlecono zwiększenie częstotliw...
2017-02-14 1355 Czytano:556 razy » Przeczytaj artykuł
527  19. Karol Sobczak - 10.02.2017 r. (wniosek)
Prosił o przedstawienie informacji dotyczącej możliwości uzupełniania przez nauczycieli etatów...
2017-02-14 1354 Czytano:679 razy » Przeczytaj artykuł
528  18. Karol Sobczak - 10.02.2017 r. (wniosek)
Odnośnie Uzupełnienia 1 do materiału – Tabela 1 prosił o wyjaśnienie różnicy w liczbie oddz...
2017-02-14 1353 Czytano:674 razy » Przeczytaj artykuł
529  17. Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 10.02.2017 r. (wniosek)
Zgłosiła wniosek, aby Komisja Rewizyjna zajęła się sprawą Państwa U....
2017-02-14 1352 Czytano:613 razy » Przeczytaj artykuł
530  16. Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 10.02.2017 r. (wniosek)
Wnioskuje, aby w ramach tematu zaplanowanego na maj pt. „Przygotowanie do sezonu letniego” uwzgl...
2017-02-14 1352 Czytano:599 razy » Przeczytaj artykuł
531  15. Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 10.02.2017 r. (wniosek)
Zgłosiła wniosek, aby na posiedzeniach komisji była obecna pani kierownik Wydziału Oświaty, Kul...
2017-02-14 1351 Czytano:550 razy » Przeczytaj artykuł
532  14. Wojciech Leonarczyk - 27.01.2017 r. (wniosek)
Otrzymał dziś potwierdzenie, że od 23 stycznia br. są nowe ulice gminne. W tygodniku „Głos Ol...
2017-02-01 0857 Czytano:627 razy » Przeczytaj artykuł
533  13. Wojciech Leonarczyk - 27.01.2017 r. (wniosek)
Zwrócił uwagę, iż kilka razy podczas tej zimy było na ulicach miasta bardzo ślisko, szczególn...
2017-02-01 0857 Czytano:672 razy » Przeczytaj artykuł
534  12. Maria Wanda Dzienisiewicz - 27.01.2017 r. (wniosek)
Zgłosiła wniosek, aby naprawić lub usunąć ławkę znajdującą się naprzeciw Komendy Powiatowe...
2017-02-01 0855 Czytano:734 razy » Przeczytaj artykuł
535  11. Maciej Juchniewicz - 27.01.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek, aby wizualizacje zagospodarowania terenów zielonych wykonane w ramach projektu ...
2017-02-01 0854 Czytano:712 razy » Przeczytaj artykuł
536  10. Maria Wanda Dzienisiewicz - 20.01.2017 r. (wniosek)
W imieniu rodziców oraz w świetle planowanego zwiększenia liczby oddziałów przedszkolnych zgło...
2017-01-24 1222 Czytano:856 razy » Przeczytaj artykuł
537  9. Maria Wanda Dzienisiewicz - 20.01.2017 r. (wniosek)
Zgłosiła wniosek o przedstawienie szacunkowego kosztu reformy oświaty w gminie Olecko, a przynajm...
2017-01-24 1222 Czytano:797 razy » Przeczytaj artykuł
538  8. Maciej Juchniewicz - 20.01.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek, aby zwrócić się do organizacji pozarządowych z pytaniem, czy są one zaintere...
2017-01-24 1221 Czytano:732 razy » Przeczytaj artykuł
539  7. Maciej Juchniewicz - 20.01.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek, aby na stronie internetowej urzędu utworzyć zakładkę dotyczącą reformy ośw...
2017-01-24 1221 Czytano:728 razy » Przeczytaj artykuł
540  6. Maciej Juchniewicz - 20.01.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek, aby materiał dotyczący zmian w organizacji i funkcjonowaniu szkół podstawowyc...
2017-01-24 1220 Czytano:741 razy » Przeczytaj artykuł
541  5. Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - 20.01.2017 r. (wniosek)
Zgłosiła wniosek, aby dyrektorzy szkół poinformowali Rady pedagogiczne i Rady rodziców, że w d...
2017-01-24 1219 Czytano:597 razy » Przeczytaj artykuł
542  4. Jarosław Bagieński - 10.01.2017 r. (wniosek)
W związku z tym, że od ponad dwóch miesięcy bufet na hali „Lega” jest nieczynny, w imieniu m...
2017-01-13 0926 Czytano:889 razy » Przeczytaj artykuł
543  3. Anna Kaczor - 10.01.2017 r. (wniosek)
Zgłosiła wniosek o naprawienie dziury na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Batorego.

Odpowiedź:...
2017-01-13 0925 Czytano:764 razy » Przeczytaj artykuł
544  2. Anna Kaczor - 10.01.2017 r. (wniosek)
Prosiła o częstsze posypywanie drogi przy Gimnazjum Nr 2 w Olecku.

Odpowiedź:
Zlecono zwięks...
2017-01-13 0924 Czytano:745 razy » Przeczytaj artykuł
545  1. Wojciech Rejterada - 10.01.2017 r. (wniosek)
Zgłosił wniosek, aby lepiej zabezpieczyć nowo wybudowaną drogę do Lesku, ponieważ jest ona bar...
2017-01-13 0921 Czytano:758 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2012 - Wnioski i interpelacje radnych
2012 - Oświadczenia i stanowiska radnych
2012 - Wnioski radnych do budżetu Gminy Olecko na 2013 r.
2013 - Wnioski i interpelacje radnych
2013 - Oświadczenia i stanowiska radnych
2014 - Wnioski i interpelacje radnych
2014 - Oświadczenia i stanowiska radnych
2015 - Wnioski i interpelacje radnych
2015 - Oświadczenia i stanowiska radnych
2016 - Wnioski i interpelacje radnych
2016 - Oświadczenia i stanowiska radnych
2017 - Wnioski i interpelacje radnych
2017 - Oświadczenia i stanowiska radnych
2018 - Wnioski i interpelacje radnych
2018 - Oświadczenia i stanowiska radnych
2019 - Interpelacje i zapytania radnych
2019 - Oświadczenia i stanowiska radnych
2020 - Interpelacje i zapytania radnych
2020 - Oświadczenia i stanowiska radnych
Ostat. 10 wiadomości:

» 545. Wiesław Zalewski - 20.12.2017 r.
» 544. Krzysztof Kempisty - 20.12.2017 r.
» 543. Jarosław Bagieński - 19.12.2017 r.
» 542. Robert Smyk - 19.12.2017 r.
» 541. Anna Kaczor - 19.12.2017 r.
» 540. Anna Kaczor - 19.12.2017 r.
» 539. Radny Wojciech Leonarczyk - 19.12.2017 r.
» 538. Radny Wojciech Leonarczyk - 19.12.2017 r.
» 537. Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa - 19.12.2017 r.
» 536. Kazimierz Edward Toczyłowski - 19.12.2017 r.
System BIP Inet