A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał i stanowisk » VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018 » Projekty uchwał na XVII Sesję RM
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej
» Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głownego księgowego w SDS w Olecku
» Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia mieszkalne wraz z jego przebudową i rozbudową, pod nr „Pl.Wolności 24C”- na dz. nr ewid. 642/25 w m. Olecko
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.147.2020 BURMISTRZA OLECKA z dnia 26 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Olecka
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na XVII Sesję RM': 12
1  Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-04-19 1428 Czytano:1298 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Olecko na lata 2016-2025.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-04-19 1427 Czytano:1279 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wschodniej części miejscowości Olecko – Kolonia
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-04-19 1426 Czytano:1247 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Olecku przy ul. Gołdapskiej
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-04-19 1425 Czytano:1251 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami gminy Olecko na lata 2016-2019
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-04-19 1424 Czytano:1156 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr ORN.0007.55.2015 Rady Miejskiej w Olecku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-04-19 1423 Czytano:1175 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-04-19 1422 Czytano:1116 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr ORN.0007.8.2015 z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie reprezentowania Gminy Olecko w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego 'Gospodarka Komunalna'...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-04-19 1420 Czytano:1164 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-04-19 1419 Czytano:1164 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt uchwały w spraiwe zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2016-2024
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-04-19 1418 Czytano:1105 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-04-19 1417 Czytano:827 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizację inwestycji drogowych
Treść projektu uchwały w załączniku...
2016-04-19 1415 Czytano:865 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na I Sesję RM
Projekty uchwał na II Sesję RM
Projekty uchwał na III Sesję RM
Projekty uchwał na IV Sesję RM
Projekty uchwał na V Sesję RM
Projekty uchwał na VI Sesję RM
Projekty uchwał na VII Sesję RM
Projekty uchwał na VIII Sesję RM
Projekty uchwał na IX Sesję RM
Projekty uchwał na X Sesję RM
Projekty uchwał na XI Sesję RM
Projekty uchwał na XII Sesję RM
Projekty uchwał na XIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIV Sesję RM
Projekty uchwał na XV Sesję RM
Projekty uchwał na XVI Sesję RM
Projekty uchwał na XVII Sesję RM
Projekty uchwał na XVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XX Sesję RM
Projekty uchwał na XXI Sesję RM
Projekty uchwał na XXII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXIV Sesję RM
Projekty uchwał na XXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXVI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXVIII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XXX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVI Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XL Sesję RM
Projekty uchwał na XLI Sesję RM
Projekty uchwał na XLII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIV Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XLV Sesję RM
Projekty uchwał na XLVI Sesję RM
Projekty uchwał na XLVII Sesję RM
Projekty uchwał na XLVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIX Sesję RM
Projekty uchwał na L Sesję RM
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Olecko na lata 2016-2025.
» Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wschodniej części miejscowości Olecko – Kolonia
» Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Olecku przy ul. Gołdapskiej
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami gminy Olecko na lata 2016-2019
» Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr ORN.0007.55.2015 Rady Miejskiej w Olecku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli...
» Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą...
» Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr ORN.0007.8.2015 z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie reprezentowania Gminy Olecko w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego 'Gospodarka Komunalna'...
» Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku.
» Projekt uchwały w spraiwe zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2016-2024
System BIP Inet