A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał i stanowisk » VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018 » Projekty uchwał na XII Sesję RM
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej
» Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głownego księgowego w SDS w Olecku
» Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia mieszkalne wraz z jego przebudową i rozbudową, pod nr „Pl.Wolności 24C”- na dz. nr ewid. 642/25 w m. Olecko
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.147.2020 BURMISTRZA OLECKA z dnia 26 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Olecka
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na XII Sesję RM': 15
1  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Olecka.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2015-11-17 1336 Czytano:1282 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2016 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2015-11-17 1351 Czytano:1272 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy powyżej 3 lat.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2015-11-17 1428 Czytano:1217 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu środków trwałych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2015-11-17 1452 Czytano:1205 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Produkcyjnej, Szosie do Świętajna, Zamostowej, na Os. Siejnik II,...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2015-11-17 1453 Czytano:1315 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr ORN.0007.72.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Treść projektu uchwały...
2015-11-17 1454 Czytano:1280 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności pieniężnej Gminy Olecko z tytułu zaległego czynszu.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2015-11-17 1456 Czytano:1291 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy stosowanych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2015-11-17 1457 Czytano:1248 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały uchylająca uchwałę Nr XIV/133/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2015-11-17 1458 Czytano:1235 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej
Treść projektu uchwały w załączniku...
2015-11-17 1459 Czytano:1315 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty miejscowej oraz w sprawie uchylenia uchwały w sprawie miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową
Treść projektu uchwały w załączniku...
2015-11-17 1501 Czytano:894 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2015-2024
Treść projektu uchwały w załączniku...
2015-11-17 1502 Czytano:832 razy » Przeczytaj artykuł
13  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
Treść projektu uchwały w załączniku...
2015-11-17 1504 Czytano:967 razy » Przeczytaj artykuł
14  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleckiemu
Treść projektu uchwały w załączniku...
2015-11-17 1506 Czytano:1019 razy » Przeczytaj artykuł
15  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizację projektu pn. „Rozwój profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2015-11-17 1509 Czytano:961 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na I Sesję RM
Projekty uchwał na II Sesję RM
Projekty uchwał na III Sesję RM
Projekty uchwał na IV Sesję RM
Projekty uchwał na V Sesję RM
Projekty uchwał na VI Sesję RM
Projekty uchwał na VII Sesję RM
Projekty uchwał na VIII Sesję RM
Projekty uchwał na IX Sesję RM
Projekty uchwał na X Sesję RM
Projekty uchwał na XI Sesję RM
Projekty uchwał na XII Sesję RM
Projekty uchwał na XIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIV Sesję RM
Projekty uchwał na XV Sesję RM
Projekty uchwał na XVI Sesję RM
Projekty uchwał na XVII Sesję RM
Projekty uchwał na XVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XX Sesję RM
Projekty uchwał na XXI Sesję RM
Projekty uchwał na XXII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXIV Sesję RM
Projekty uchwał na XXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXVI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXVIII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XXX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVI Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XL Sesję RM
Projekty uchwał na XLI Sesję RM
Projekty uchwał na XLII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIV Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XLV Sesję RM
Projekty uchwał na XLVI Sesję RM
Projekty uchwał na XLVII Sesję RM
Projekty uchwał na XLVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIX Sesję RM
Projekty uchwał na L Sesję RM
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Olecka.
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2016 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy powyżej 3 lat.
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu środków trwałych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
» Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Produkcyjnej, Szosie do Świętajna, Zamostowej, na Os. Siejnik II,...
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr ORN.0007.72.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
» Projekt uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności pieniężnej Gminy Olecko z tytułu zaległego czynszu.
» Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy stosowanych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
» Projekt uchwały uchylająca uchwałę Nr XIV/133/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
» Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej
System BIP Inet