A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał i stanowisk » VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018 » Projekty uchwał na VII Sesję RM
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej
» Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głownego księgowego w SDS w Olecku
» Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia mieszkalne wraz z jego przebudową i rozbudową, pod nr „Pl.Wolności 24C”- na dz. nr ewid. 642/25 w m. Olecko
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.147.2020 BURMISTRZA OLECKA z dnia 26 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Olecka
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na VII Sesję RM': 10
1  Projekt uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Olecka
Treść projektu uchwały w załączniku...
2015-05-19 1411 Czytano:1290 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Oleckiej Rady Seniorów.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2015-05-19 1410 Czytano:1367 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie nazewnictwa ulic w mieście Olecko
Treść projektu uchwały w załączniku...
2015-05-19 1409 Czytano:1308 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Olecku przy ul. Młynowej 8
Treść projektu uchwały w załączniku...
2015-05-19 1408 Czytano:1281 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Produkcyjnej...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2015-05-19 1407 Czytano:1287 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Gołdap – Olecko na terenie gminy Olecko
Treść projektu uchwały w załączniku...
2015-05-19 1406 Czytano:1329 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2015 - 2024
Treść projektu uchwały w załączniku...
2015-05-19 1405 Czytano:1210 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
Treść projektu uchwały w załączniku...
2015-05-19 1404 Czytano:1347 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
Treść projektu uchwały w załączniku...
2015-05-19 1404 Czytano:1243 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2015-05-19 1403 Czytano:1268 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na I Sesję RM
Projekty uchwał na II Sesję RM
Projekty uchwał na III Sesję RM
Projekty uchwał na IV Sesję RM
Projekty uchwał na V Sesję RM
Projekty uchwał na VI Sesję RM
Projekty uchwał na VII Sesję RM
Projekty uchwał na VIII Sesję RM
Projekty uchwał na IX Sesję RM
Projekty uchwał na X Sesję RM
Projekty uchwał na XI Sesję RM
Projekty uchwał na XII Sesję RM
Projekty uchwał na XIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIV Sesję RM
Projekty uchwał na XV Sesję RM
Projekty uchwał na XVI Sesję RM
Projekty uchwał na XVII Sesję RM
Projekty uchwał na XVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XX Sesję RM
Projekty uchwał na XXI Sesję RM
Projekty uchwał na XXII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXIV Sesję RM
Projekty uchwał na XXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXVI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXVIII Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XXX Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXXII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVI Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XL Sesję RM
Projekty uchwał na XLI Sesję RM
Projekty uchwał na XLII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIV Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XLV Sesję RM
Projekty uchwał na XLVI Sesję RM
Projekty uchwał na XLVII Sesję RM
Projekty uchwał na XLVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIX Sesję RM
Projekty uchwał na L Sesję RM
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Olecka
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Oleckiej Rady Seniorów.
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie nazewnictwa ulic w mieście Olecko
» Projekt uchwały w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Olecku przy ul. Młynowej 8
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Produkcyjnej...
» Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Gołdap – Olecko na terenie gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2015 - 2024
» Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
» Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
» Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka.
System BIP Inet