A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Druki do pobrania » Dowody osobiste
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» zapytanie o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
» obwieszczenie o wszczęciu postępowania
» karta informacyjna przedsięwzięcia
» wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie
Ilość wiadomości z działu 'Dowody osobiste': 7
1  Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
Druk dostępny w załączniku...
2020-01-16 1234 Czytano:293 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
Druk zgłoszenia w załączniku...
2019-03-15 0843 Czytano:655 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
Druk zgłoszenia w załączniku...
2019-03-15 0841 Czytano:702 razy » Przeczytaj artykuł
4  Wniosek o udostepnienie dokumentacji zwiazanej z DO
Druk wniosku w załączniku...
2018-06-19 1330 Czytano:958 razy » Przeczytaj artykuł
5  Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z RDO
Druk wniosku w załączniku...
2018-06-19 1329 Czytano:941 razy » Przeczytaj artykuł
6  Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Druk formularza w załączniku...
2018-06-19 1302 Czytano:978 razy » Przeczytaj artykuł
7  WNIOSEK o wydanie dowodu osobistego
Druk wniosku w załączniku...
2015-03-17 1132 Czytano:8285 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Dowody osobiste
Podatki
Ewidencja Ludności
Warunki zabudowy
Dzierżawa, użyczenie
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Podziały nieruchomości
Stypendium szkolne
Honorowy patronat Burmistrza Olecka
Działalność gospodarcza
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Dodatki mieszkaniowe
Zajęcie pasa drogowego / udostępnienie nieruch. na potrzeby infrastruktury tech.
Ochrona środowiska
Przydział / zamiana mieszkań
Sprzedaż lokali mieszkalnych
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
Udostępnianie informacji publicznej
Pomieszczenia gospodarcze/garaże
Zezwolenie na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi gminnej
Urząd Stanu Cywilnego
Licencje-promesy- na transport taksówką
Numeracja nieruchomości
Fundusz sołecki
Dodatki energetyczne
Odpady komunalne
Odpracowywanie zaległości czynszowych
Imprezy masowe
Zgromadzenia publicze
PALIWO: zwrot podatku akcyzowego
Nazewnictwo
Wniosek do projektu uchwały budżetowej
Monitoring wizyjny
Kolportaż materiałów promocyjnych
Oświadczenie majątkowe
Przeznaczenie terenu w planie/studium
Podkat. Archiwalne:
Numeracja nieruchomości
Wniosek Sołectwa do budżetu gminy
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie
Ewidencja obiektów świadczących usługi inne niż hotelarskie
Materiały pirotechniczne
Zbiórki publiczne
Szkody łowieckie
Ostat. 10 wiadomości:

» Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
» Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
» Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
» Wniosek o udostepnienie dokumentacji zwiazanej z DO
» Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z RDO
» Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
» WNIOSEK o wydanie dowodu osobistego
System BIP Inet