A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Organizacje pozarządowe » Program współpracy na 2014r. (arch.)
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» obwieszczenie o zawieszeniu postępowania
» postanowienie o zawieszeniu postępowania
» Informacja o godzinach rozpoczęcia prac OKW
» Informacja o dyżurach w Urzędzie Miejskim w Olecku w dniu 12 lipca 2020 r.
» POSTANOWIENIE NR 133/2020 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Olecko
Ilość wiadomości z działu 'Program współpracy na 2014r.': 1
Program współpracy na 2014 rok

Program współpracy na 2014 rok

Od kilku lat olecki samorząd w ramach współpracy ustanawia zasady współdziałania z sektorem pozarządowym.

Wola współpracy z III sektorem wynika z korzyści z dotychczasowej współpracy. Realizując w różnych formach i zakresach zadania publiczne organizacje pozarządowe podnoszą jakość życia mieszkańców Gminy Olecko.

Program Współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwalany jest na podstawie art.5 a ust. 1 i ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości i dialogu społecznego (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm).

Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie ;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
3) konsultowania z podmiotami programu, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery działań publicznych, o której mowa w art.4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego;
5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;\, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie; 70 umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)

Ponadto współpraca powinna odbywać się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

W projekcie uchwały na temat programu współpracy na 2014 w § 6 wymieniona jest lista priorytetowych zadań własnych, które gmina proponuje zlecać w formie wspierania lub powierzenia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W załączeniu znajduje się treść uchwały Rady Miejskiej w Olecku z Programem współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r.


Data wprowadzenia: 2014-01-09 1137
Data upublicznienia:
Art. czytany: 3624 razy

» Program współpracy na 2014 rok - rozmiar: 270597 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J. Kunicki
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkategoria:
Aktualności
Konkursy na dotacje
Program współpracy na 2020 r.
Podkat. Archiwalne:
Informator organizacji pozarządowych
Program współpracy na 2008r.
Program współpracy na 2009r.
Program współpracy na 2010r.
Program współpracy na 2011
Program współpracy na 2012r.
Program współpracy na 2013r.
Program współpracy na 2014r.
Program współpracy na 2015r.
Program współpracy na 2016r.
Program współpracy na 2017 r.
Program współpracy na 2018r.
Program współpracy na 2019 r.
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Program współpracy na 2014 rok
System BIP Inet