A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał i stanowisk » VI kadencja Rady Miejskiej 2010-2014 » Projekty uchwał na XX Sesję RM
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
» Informacja z otwarcia ofert - Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej Boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku.
» Modernizacja istniejących sieci cieplnych oraz budowa nowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w m. Olecko
» Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na nieruchomości dz. nr ewid. 507/12 położonej w m. Lenarty
» Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na nieruchomości dz. nr ewid. 507/12 położonej w m. Lenarty
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na XX Sesję RM': 9
1  Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2012-05-21 1251 Czytano:1983 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem do wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2012-05-21 1249 Czytano:1814 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2012-05-21 1218 Czytano:1591 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy radnemu.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2012-05-21 1216 Czytano:1750 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały w sprawie zamiaru zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Olecko.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2012-05-21 1211 Czytano:2084 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Olecko.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2012-05-21 1209 Czytano:1729 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 'Programu opieki nad zabytkami gminy Olecko na lata 2012 - 2015'.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2012-05-21 1206 Czytano:1720 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2012-05-21 1202 Czytano:1521 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko w związku z lokalizacją dwutorowej...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2012-05-21 1157 Czytano:1536 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na I Sesję RM
Projekty uchwał na II Sesję RM
Projekty uchwał na III Sesję RM
Projekty uchwał na IV Sesję RM
Projekty uchwał na V Sesję RM
Projekty uchwał na VI Sesję RM
Projekty uchwał na VII Sesję RM
Projekty uchwał na VIII Sesję RM
Projekty uchwał na IX Sesję RM
Projekty uchwał na X Sesję RM
Projekty uchwał na XI Sesję RM
Projekty uchwał na XII Sesję RM
Projekty uchwał na XIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIV Sesję RM
Projekty uchwał na XV Sesję RM
Projekty uchwał na XVI Sesję RM
Projekty uchwał na XVII Sesję RM
Projekty uchwał na XVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIX Sesję RM
Projekty uchwał na XX Sesję RM
Projekty uchwał na XXI Sesję RM
Projekt uchwały na XXII Nadzwyczajną sesję RM
Projekty uchwał na XXIII sesję RM
Projekty uchwał na XXIV sesję RM
Projekty uchwał na XXV sesję RM
Projekty uchwał na XXVI sesję RM
Projekty uchwał na XXVII sesję RM
Projekty uchwał na XXVIII sesję RM
Projekty uchwał na XXIX sesję RM
Projekty uchwał na XXX sesję RM
Projekty uchwał na XXXI sesję RM
Projekty uchwał na XXXII sesję RM
Projekty uchwał na XXXIII sesję RM
Projekty uchwał na XXXIV sesję RM
Projekty uchwał na XXXV sesję RM
Projekty uchwał na XXXVI sesję RM
Projekty uchwał na XXXVII sesję RM
Projekty uchwał na XXXVIII sesję RM
Projekty uchwał na XXXIX sesję RM
Projekty uchwał na XL sesję RM
Projekty uchwał na XLI Sesję RM
Projekty uchwał na XLII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIV Sesję RM
Projekty uchwał na XLV Sesję RM
Projekty uchwał na XLVI Sesję RM
Projekty uchwał na XLVII Sesję RM
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka.
» Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem do wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
» Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
» Projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy radnemu.
» Projekt uchwały w sprawie zamiaru zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Olecko.
» Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Olecko.
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 'Programu opieki nad zabytkami gminy Olecko na lata 2012 - 2015'.
» Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk...
» Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko w związku z lokalizacją dwutorowej...
System BIP Inet