A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał i stanowisk » VI kadencja Rady Miejskiej 2010-2014 » Projekty uchwał na XVIII Sesję RM
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJE Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 15 i Nr 16 w Olecku o późniejszym rozpoczęciu głosowania
» Sprawozdanie jednostki za 2019 r.
» Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego w Olecku przy Placu Wolności 19 lokal Nr 1-u
» PRZETARG NIEOGRANICZONY 'MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH SIECI W CELU OGRANICZENIA STRAT CIEPŁA ORAZ LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI W SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM PEC OLECKO'
» INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 41 W OLSZTYNIE O SKŁADZIE, SIEDZIBIE I PEŁNIONYCH DYŻURACH
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na XVIII Sesję RM': 14
1  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
Projekt uchwały w załączniku...
2012-03-20 1502 Czytano:1582 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie nadania medalu zasłużony dla Olecka
Projekt uchwały w załączniku...
2012-03-20 1501 Czytano:1608 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Olecko
Projekt uchwały w załączniku...
2012-03-20 1500 Czytano:1708 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Olecko
Treść projektu uchwały w załączniku...
2012-03-20 1457 Czytano:1538 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku
Treść projektu uchwały w załączniku...
2012-03-20 1455 Czytano:1497 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Olecko lokali socjalnych
Treść projektu uchwały w załączniku...
2012-03-20 1454 Czytano:1486 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Olecko
Treść projektu uchwały w załączniku...
2012-03-20 1452 Czytano:1561 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie zmian statutu Gminy Olecko
Treść projektu uchwały w załączniku...
2012-03-20 1451 Czytano:1479 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Treść projektu uchwały w załączniku...
2012-03-20 1450 Czytano:1444 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu środków trwałych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2012-03-20 1447 Czytano:1517 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko
Treść w załączniku...
2012-03-20 1445 Czytano:1150 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studiumj uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Treść w załączniku...
2012-03-20 1444 Czytano:1117 razy » Przeczytaj artykuł
13  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - granica RP...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2012-03-20 1436 Czytano:1194 razy » Przeczytaj artykuł
14  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko w związku z lokalizacją inwestycji...
Treść w załączeniu...
2012-03-20 1427 Czytano:1234 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na I Sesję RM
Projekty uchwał na II Sesję RM
Projekty uchwał na III Sesję RM
Projekty uchwał na IV Sesję RM
Projekty uchwał na V Sesję RM
Projekty uchwał na VI Sesję RM
Projekty uchwał na VII Sesję RM
Projekty uchwał na VIII Sesję RM
Projekty uchwał na IX Sesję RM
Projekty uchwał na X Sesję RM
Projekty uchwał na XI Sesję RM
Projekty uchwał na XII Sesję RM
Projekty uchwał na XIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIV Sesję RM
Projekty uchwał na XV Sesję RM
Projekty uchwał na XVI Sesję RM
Projekty uchwał na XVII Sesję RM
Projekty uchwał na XVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XIX Sesję RM
Projekty uchwał na XX Sesję RM
Projekty uchwał na XXI Sesję RM
Projekt uchwały na XXII Nadzwyczajną sesję RM
Projekty uchwał na XXIII sesję RM
Projekty uchwał na XXIV sesję RM
Projekty uchwał na XXV sesję RM
Projekty uchwał na XXVI sesję RM
Projekty uchwał na XXVII sesję RM
Projekty uchwał na XXVIII sesję RM
Projekty uchwał na XXIX sesję RM
Projekty uchwał na XXX sesję RM
Projekty uchwał na XXXI sesję RM
Projekty uchwał na XXXII sesję RM
Projekty uchwał na XXXIII sesję RM
Projekty uchwał na XXXIV sesję RM
Projekty uchwał na XXXV sesję RM
Projekty uchwał na XXXVI sesję RM
Projekty uchwał na XXXVII sesję RM
Projekty uchwał na XXXVIII sesję RM
Projekty uchwał na XXXIX sesję RM
Projekty uchwał na XL sesję RM
Projekty uchwał na XLI Sesję RM
Projekty uchwał na XLII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLIV Sesję RM
Projekty uchwał na XLV Sesję RM
Projekty uchwał na XLVI Sesję RM
Projekty uchwał na XLVII Sesję RM
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
» Projekt uchwały w sprawie nadania medalu zasłużony dla Olecka
» Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Olecko
» Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku
» Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Olecko lokali socjalnych
» Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie zmian statutu Gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu środków trwałych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
System BIP Inet