A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał i stanowisk » V kadencja Rady Miejskiej 2006-2010 » Projekty uchwał na V Sesję RM
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej
» Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głownego księgowego w SDS w Olecku
» Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia mieszkalne wraz z jego przebudową i rozbudową, pod nr „Pl.Wolności 24C”- na dz. nr ewid. 642/25 w m. Olecko
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.147.2020 BURMISTRZA OLECKA z dnia 26 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Olecka
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na V Sesję RM ': 18
1  Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXX/230/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr podróży służbowej radnego pojazdem samochodowym ...
UCHWAŁA Nr V/ /07
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 23 lutego 2007 r.

zmieniająca uchwa...
2007-02-15 0911 Czytano:2676 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystyczno-wypoczynkowych nad jeziorem Olecko Wielkie w Olecku.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2007-02-15 0905 Czytano:2574 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko”.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2007-02-15 0858 Czytano:2580 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Uchwała Nr …/…/07
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia …….. lutego 2007r.

w ...
2007-02-15 0856 Czytano:2624 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu.
Uchwała Nr …/…/07
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia ..................... 2007 r.

w s...
2007-02-15 0854 Czytano:2424 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Olecko
Treść projektu uchwały w załączniku...
2007-02-15 0852 Czytano:2491 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/203/04 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie powołania Oleckiej Rady Młodzieżowej
Uchwała Nr .../.../07
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia ...... lutego 2007 r.

zmieniająca uchwa...
2007-02-15 0851 Czytano:2673 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr III/19/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2007-02-13 1412 Czytano:2597 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Treść projektu uchwały w załączniku...
2007-02-13 1410 Czytano:2785 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i warunków wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2007-02-13 1408 Czytano:2499 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Uchwała Nr …/…/07
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia ……………....
2007-02-13 1407 Czytano:2239 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIX/391/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 października 2006r. w sprawie opłaty administracyjnej w 2007r.
Uchwała Nr V/ /07
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia ……… 2007 r.
...
2007-02-13 1405 Czytano:1769 razy » Przeczytaj artykuł
13  Projekt uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2007-02-13 1404 Czytano:1800 razy » Przeczytaj artykuł
14  Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych
UCHWAŁA Nr ..../..../07
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia ..................2007r.

w sprawie usta...
2007-02-13 1403 Czytano:2003 razy » Przeczytaj artykuł
15  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2007.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2007-02-13 1401 Czytano:1814 razy » Przeczytaj artykuł
16  Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/204/97 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 14 marca 1997r. w sprawie zmiany nazw miejscowości na terenie Gminy Olecko.
Uchwała Nr …………../07
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia ………...
2007-02-13 1400 Czytano:1850 razy » Przeczytaj artykuł
17  Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w mieście Olecko.
UCHWAŁA Nr ……………/07
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia ……&...
2007-02-13 1357 Czytano:1893 razy » Przeczytaj artykuł
18  Pojekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok .
Treść projektu uchwały w załączniku...
2007-02-13 1349 Czytano:1829 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na XLIV Sesję RM
Projekty uchwał na XLIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLII Sesję RM
Projekty uchwał na XLI Sesję RM
Projekty uchwał na XL Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVI Sesję RM
Projekty uchwał na XXXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIV Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXX Sesję RM
Projekty uchwał na XXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XXVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXVI Sesję RM
Projekty uchwał na XXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXIV Nadzywczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXII Sesję RM
Projekty uchwał na XXI Sesję RM
Projekty uchwał na XX Sesję RM
Projekty uchwał na XIX Sesję RM
Projekty uchwał na XVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XVII Sesję RM
Projekty uchwał na XVI Sesję RM
Projekty uchwał na XV Sesję RM
Projekty uchwał na XIV Sesję RM
Projekty uchwał na XIII Sesję RM
Projekty uchwał na XII Sesję RM
Projekty uchwał na X Sesję RM
Projekty uchwał na IX Sesję RM
Projekty uchwał na VIII Sesję RM
Projekty uchwał na VII Sesję RM
Projekty uchwał na VI Sesję RM
Projekty uchwał na V Sesję RM
Projekty uchwał na IV Sesję RM
Projekty uchwał na III Sesję RM
Projekty uchwał na II Sesję RM
Projekty uchwał na I Sesję RM
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXX/230/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr podróży służbowej radnego pojazdem samochodowym ...
» Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystyczno-wypoczynkowych nad jeziorem Olecko Wielkie w Olecku.
» Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko”.
» Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego
» Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu.
» Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Olecko
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/203/04 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie powołania Oleckiej Rady Młodzieżowej
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr III/19/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ...
» Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
» Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i warunków wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
System BIP Inet