A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki organizacyjne » Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku » Cele i zadania WTZ
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» obwieszczenie o zawieszeniu postępowania
» postanowienie o zawieszeniu postępowania
» Informacja o godzinach rozpoczęcia prac OKW
» Informacja o dyżurach w Urzędzie Miejskim w Olecku w dniu 12 lipca 2020 r.
» POSTANOWIENIE NR 133/2020 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Olecko
Ilość wiadomości z działu 'Cele i zadania WTZ': 1
Cele i zadania Warsztatu Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

1. Realizacja przez WTZ celu, odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do
rozwijania:
1) umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
2) psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

WTZ realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia - na miarę jej indywidualnych możliwości.

2. Realizacja przez WTZ zadań, odbywa się poprzez:
1) ogólne usprawnianie;
2) rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej;
3) przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej;
4) rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy;
5) rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.

Zadania Warsztatu Terapii Zajęciowej obejmują w szczególności:
1) stymulację rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego uczestnika;
2) wyrabianie wrażliwości i sprawności w zakresie zmysłów oraz ich zintegrowanego funkcjonowania;
3) terapię psychologiczną;
4) terapię logopedyczną;
5) rozwijanie dojrzałości społecznej, w tym sprawności w samoobsłudze, zaradności osobistej i umiejętności współpracy i pełnienia różnych ról społecznych również w warunkach integracji;
6) rozwijanie umiejętności wykonywania różnych czynności wynikających z form terapii zajęciowej;
7) tworzenie warunków rozbudzania oraz zdobywania w zakresie ekspresji twórczej, kontaktu z kulturą oraz udział w rekreacji, w tym turystyce i sporcie;
8) usprawnianie ruchowe;
9) opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności, w szczególności: przemieszczanie, czynności fizjologiczne, utrzymanie higieny, spożywanie pokarmów, ubieranie, rozbieranie, ochronę przed niebezpieczeństwem, transport w miarę potrzeb i możliwości;
10) działania ułatwiające włączanie osób niepełnosprawnych, indywidualnie i grupowo, w życie środowiska lokalnego;
11) wspieranie psychiczne oraz poradnictwo życiowe dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
12) współpraca z różnymi służbami spoza WTZ w kompleksowym oddziaływaniu rehabilitacyjnym, psychofizycznym, edukacyjnym, opiekuńczym;
13) określanie potrzeb życiowych uczestników WTZ i przyczynianie się do tworzenia dla nich odpowiednich ofert aktywności, pomocy i wsparcia, w otwartym środowisku;
14) popularyzowanie potencjalnych możliwości i prawa do godnego życia osób niepełnosprawnych, m.in. przez organizowanie 'otwartych drzwi', wystaw, kiermaszy, prezentacji, uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności, w imprezach zewnętrznych, delegowanie uczestników do kontaktów z władzami itd.Data wprowadzenia: 2004-12-30 0904
Data upublicznienia:
Art. czytany: 32788 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Kierownik WTZ
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Aktualności
Cele i zadania WTZ
Pracownie WTZ
Z życia WTZ
Regulamin organizacyjny WTZ
Statut WTZ
RODO - klauzula informacyjna
Ostat. 10 wiadomości:

» Cele i zadania Warsztatu Terapii Zajęciowej
System BIP Inet