A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Uchwały Rady Miejskiej » IV kadencja Rady Miejskiej 2002-2006 » IV RM - 2003 rok » Uchwały VIII sesji IV kadencji Rady Miejskiej
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ul. Placu Wolności 9 lokal Nr 1-u o powierzchni - 40,80 m2
» Budowa kabla SN-15kV na działkach ozn. nr geod.: 2886/1, 2886/8, obręb ewidencyjny Olecko 2, gmina Olecko.
» Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV kablowej doziemnej, obręb ewidencyjny Sedranki, gm. Olecko
» Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - I kwartał
» Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały VIII sesji IV kadencji Rady Miejskiej': 1
Uchwały podjęte podczas VIII sesji Rady Miejskiej w Olecku 29 maja 2003 r.

Uchwała Nr VIII/48/03 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olecku

Uchwała Nr VIII/49/03 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała Nr VIII/50/03 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 maja 203 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Uchwała Nr VIII/51/03 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 maja 2003 r.w sprawie zasad ustalania tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w różnym wymiarze godzin pełen etat.

Uchwała Nr VIII/52/03 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Uchwała Nr VIII/53/03 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku.

Uchwała Nr VIII/54/ 03 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 maja 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/374/02 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Olecko na rok 2003.

Uchwała Nr VIII/ 55/03 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

Uchwała nr VIII/56/03 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 maja 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu środków trwałych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 19-400 Olecko, ul. Tunelowa 17
Uchwała Nr VIII/57/03 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zmiany nazwy parku w Olecku.


Data wprowadzenia: 2003-06-16 2022
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4276 razy

» Uchwała nr 56-03 - rozmiar: 626513 bajtów
Typ pliku: image/pjpeg
» Uchwała Nr VIII/48/03 - rozmiar: 20480 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Uchwała Nr VIII/49/03 - rozmiar: 39936 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Uchwała Nr VIII/50/03 - rozmiar: 35328 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Uchwała Nr VIII/51/03 - rozmiar: 27136 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Uchwała Nr VIII/52/03 - rozmiar: 39936 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Uchwała Nr VIII/53/03 - rozmiar: 22016 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Uchwała Nr VIII/54/03 - rozmiar: 5455 bajtów
Typ pliku: text/richtext
» Uchwała Nr VIII/57/03 - rozmiar: 20992 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Uchwała Nr VIII/ 55/03 - rozmiar: 73728 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Załącznik do uchwały nr 56 - rozmiar: 74752 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Załącznik do uchwały Nr VIII/57/03 - rozmiar: 12800 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Załącznik do uchwały Nr VIII/57/03 - mapa - rozmiar: 1878941 bajtów
Typ pliku: image/pjpeg
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J. Kunicki
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały IV sesji IV kadencji Rady Miejskiej
Uchwały V sesji IV kadencji Rady Miejskiej
Uchwały VI sesji IV kadencji Rady Miejskiej
Uchwały VII sesji IV kadencji Rady Miejskiej
Uchwały VIII sesji IV kadencji Rady Miejskiej
Uchwały IX sesji IV kadencji Rady Miejskiej
Uchwały X sesji IV kadencji Rady Miejskiej
Uchwały XI sesji IV kadencji Rady Miejskiej
Uchwały XII sesji IV kadencji Rady Miejskiej
Uchwały XIII sesji IV kadencji Rady Miejskiej
Uchwały XIV sesji IV kadencji Rady Miejskiej
Uchwały XV sesji Rady Miejskiej
Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Miejskiej
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwały podjęte podczas VIII sesji Rady Miejskiej w Olecku 29 maja 2003 r.
System BIP Inet