ARCHIWUM z lat 2002 – 2022
    A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki organizacyjne » Szkoła Podstawowa w Judzikach
Menu:
RODO
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Olecka Rada Seniorów
Olecka Rada Młodzieżowa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Raporty o stanie gminy
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oferta cenowa i zaproszenie do złożenia oferty
» Protokół nr BRM.0002.14.202.2022 61. sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 29 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
» Protokół Nr BRM.0012.1.14.2022 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 20 grudnia 2022 roku
» Projekt uchwały Rady Miejskiej w Olecku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Olecko w 2023 roku
» Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025
Ilość wiadomości z działu 'Szkoła Podstawowa w Judzikach': 3
Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Judzikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Judzikach.
Data publikacji strony internetowej: 2015.09.01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.01
Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne:
1) Dokumenty w pdf nie są dokumentami edytowalnymi.
2) Część plików jest niedostępna cyfrowo.
3) Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
Deklarację sporządzono dnia: 2020.12.18
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020.12.18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
1) Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Prześniak.
2) E-mail: [email protected]
3) Nr telefonu: 875207696
Każdy ma prawo:
1) zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
2) zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
3) wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
1) dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
2) wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
3) wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania:
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
1) Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Judzikach
2) Adres: Judziki 5, 19-400 Olecko
3) E-mail: [email protected]
4) Nr telefonu: 875207696
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna:
Główne wejście do budynku szkoły usytuowane jest od strony boiska szkolnego; do budynku prowadzą schody. Wejście do szkoły posiada podjazd częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście do szkoły znajduje się od strony drogi, przeznaczone dla zespołu wychowania przedszkolnego; prowadzą do niego schody. Wewnętrzna struktura budynku nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych; szkoła nie posiada ręcznie rozstawianej rampy umożliwiającej samodzielne dostanie się osób niepełnosprawnych na teren szkoły; w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma głośników systemu naprowadzającego, w szkole nie ma tłumacza języka migowego. W pobliżu budynku są miejsca parkingowe dla pracowników, nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Sekretariat znajduje się na parterze (po prawej stronie od wejścia); naprzeciwko wejścia do szkoły znajduje się wyjście ewakuacyjne, a po lewej stronie schody na piętro - schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w szkole nie ma wind. Na parterze i piętrze znajdują się korytarze. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Pracownicy obsługi udzielają informacji przy wejściu do budynku. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Oświadczenie sporządzono: 2021.03.29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Dane teleadresowe: Szkoła Podstawowa w Judzikach, Judziki 5, 19-400 Olecko, e-mail: [email protected],
nr tel.: 875207696


Data wprowadzenia: 2021-03-29 1351
Data upublicznienia:
Art. czytany: 2821 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Beata Prześniak
Klauzula informacyjna

Treść w załączniku

Data wprowadzenia: 2018-08-01 1211
Data upublicznienia:
Art. czytany: 5549 razy

» Klauzula informacyjna - rozmiar: 340725 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Tomasz Bellon
» Nabór na stanowisko urzędnicze - główny księgowy
2022-02-02 1153
Nabór na stanowisko urzędnicze główny księgowy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Szkoła Podstawowa w Judzikach Judz...

» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Organizacja szkoły
Organy szkoły
Wewnętrzne prawo szkolne
Budżet
Majątek
Ewidencja
Rejestry
Archiwum
Z życia szkoły
Sprawozdania finansowe
Deklaracja dostępności
Nabór pracowników
Ostat. 10 wiadomości:

» Deklaracja Dostępności
» Klauzula informacyjna
» Nabór na stanowisko urzędnicze - główny księgowy
System BIP Inet