A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Statut gminy Olecko (arch.)
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Raporty o stanie gminy
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2021 r.
» Protokół z konsultacji społecznych projektu programu współpracy gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.
» Ocena jakości wody wodociągu Lenarty
» Obwieszczenie z dnia 20 października 2021 r.
» Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
Ilość wiadomości z działu 'Statut gminy Olecko': 2
Statut Gminy Olecko

Uchwała Nr XLVII/376/06
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Olecko.

Na podstawie art. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, Nr 267, poz. 2253, z 2006 r. Nr 73, poz. 501) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić tekst jednolity Statutu Gminy Olecko.

§ 2. 1. Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miejskiej w Olecku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Załącznik do uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Leszek GałczykData wprowadzenia: 2007-06-12 0912
Data upublicznienia:
Art. czytany: 7319 razy

» Statut Gminy Olecko - rozmiar: 210432 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminy Olecko - rozmiar: 335069 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminy Olecko - rozmiar: 167612 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Załącznik Nr 1 - rozmiar: 259960 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Załącznik Nr 2 - rozmiar: 1963520 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Załącznik Nr 2a - rozmiar: 249711 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Załącznik Nr 3 - rozmiar: 23552 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Załącznik Nr 4 - rozmiar: 41984 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Załącznik Nr 5 - rozmiar: 207360 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Tomasz Bellon
Statut gminy Olecko

Statut

5 grudnia 2002 roku oleccy radni podjęli uchwałę o przyjęciu statutu gminy Olecko.
Data wprowadzenia: 2003-05-22 1503
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4911 razy

» statut gminy Olecko - rozmiar: 394051 bajtów
Typ pliku: application/octet-stream
» Statut gminy Olecko - rozmiar: 51200 bajtów
Typ pliku: application/octet-stream
» Załącznik herb - rozmiar: 523264 bajtów
Typ pliku: application/octet-stream
» Załącznik - granice gminy [*.jpg] - rozmiar: 228554 bajtów
Typ pliku: image/pjpeg
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Alicja Mieszuk
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkategoria:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wykaz radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Projekty rezolucji, stanowisk, apeli i opinii Rady Miejskiej
Projekty uchwał
Rezolucje, stanowiska, apele i opinie Rady Miejskiej
Protokoły z sesji RM
Materiały sesyjne (kadencja 2018-2023)
Protokoły z posiedzeń komisji RM
Wnioski, interpelacje, oświadczenia i stanowiska radnych
Informacje radnych
Dyżury i spotkania radnych
Sprawy wniesione do Rady Miejskiej
Podkat. Archiwalne:
Statut gminy Olecko
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Statut Gminy Olecko
» Statut gminy Olecko
System BIP Inet