A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska
Menu:
RODO
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Raporty o stanie gminy
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie finansowe - rok 2021
» Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowejj niezabudowanej położonej w Gordejkach
» Budowa osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ul. Słonecznej i ul. Wojska Polskiego wraz z przyłączami
» Obwieszczenie OOŚ z dnia 26 maja 2022 r.
» Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych w 2022 r.
Ilość wiadomości z działu 'Rada Miejska': 6
Informacja o terminie sesji

W dniu 27 maja 2022 r. (piątek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Uwagi i wnioski sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.
3. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olecko w roku szkolnym 2022/2023,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Olecko,
c) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
d) przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko,
e) zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Możne oraz terenu Dworku Mazurskiego,
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 11 Listopada w Olecku,
g) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w celu włączenia do drogi publicznej nr 141026N,
h) zmiany budżetu Gminy Olecko na 2022 rok,
i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2022-2035.
5. Podjęcie apelu w sprawie inwestycji na drogach wojewódzkich na terenie Gminy Olecko i Powiatu Oleckiego.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
7. Informacja Burmistrza Olecka o działalności w okresie między sesjami.
8. Oświadczenia, wystąpienia i wnioski radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.


Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
/ - / Wioletta Dorota Żukowska


Data wprowadzenia: 2022-05-17 1429
Data upublicznienia:
Art. czytany: 271 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Adameit
Rada Miejska w Olecku

Rada Miejska w Olecku

Rada Miejska jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. W skład Rady Miejskiej w Olecku wchodzi 21 radnych.
Rada w celu wykonywania określonych zadań powołuje komisje. Komisje są organami Rady i jej podlegają.
Rada Miejska obraduje na sesjach, które są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.


Data wprowadzenia: 2003-07-23 1246
Data upublicznienia:
Art. czytany: 130608 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Alicja Mieszuk
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2022 rok
2022-01-04 0757
Plany pracy Rady Miejskiej oraz poszczególnych komisji dostępne są w za...
» Obsługa Rady Miejskiej
2003-09-22 1756
Rada w celu wykonywania określonych zadań powołuje komisje. Rada Miejs...
Pozostałe wiadomości:
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2018 rok
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2017 rok
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wykaz radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Projekty rezolucji, stanowisk, apeli i opinii Rady Miejskiej
Projekty uchwał
Rezolucje, stanowiska, apele i opinie Rady Miejskiej
Protokoły z sesji RM
Materiały sesyjne (kadencja 2018-2023)
Protokoły z posiedzeń komisji RM
Wnioski, interpelacje, oświadczenia i stanowiska radnych
Informacje radnych
Dyżury i spotkania radnych
Sprawy wniesione do Rady Miejskiej
Podkat. Archiwalne:
Statut gminy Olecko
Ostat. 10 wiadomości:

» Informacja o terminie sesji
» Rada Miejska w Olecku
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2022 rok
» Obsługa Rady Miejskiej
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2018 rok
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2017 rok
System BIP Inet