A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Raporty o stanie gminy
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie w załączniku
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
» Protokół Nr BRM.0012.1.5.2021 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 11 maja 2021 roku
» Protokół Nr BRM.0012.2.5.2021 posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 11 maja 2021 roku
» Protokół Nr BRM.0012.4.3.2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 13 maja 2021 roku
Ilość wiadomości z działu 'Rada Miejska': 6
Informacja o terminie sesji

W dniu 18 czerwca 2021 r. (piątek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się sesja Rady Miejskiej w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Uwagi i wnioski Sołtysów, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.
3. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Armii Krajowej,
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Kukowo 4,
c) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli pracujących z grupą obejmującą dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Olecko,
d) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olecko w roku szkolnym 2021/2022,
e) przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Olecko na lata 2021-2024”,
f) rozpatrzenia petycji Instytutu Strategii 2050 warmińsko-mazurskie przy Stowarzyszeniu Polska 2050,
g) przejęcia do realizacji przez Gminę Olecko spraw z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
h) wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń gospodarczych i lokali użytkowych,
i) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Olecko lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych,
j) zmiany budżetu Gminy Olecko na 2021 rok,
k) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2021-2032.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
6. Informacja Burmistrza Olecka o działalności w okresie między sesjami.
7. Stan dróg gminnych na terenach wiejskich oraz plany modernizacji oświetlenia – referat Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku.
8. Oświadczenia i wystąpienia radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/ - / Alicja Stefanowska


Data wprowadzenia: 2021-06-08 1425
Data upublicznienia:
Art. czytany: 272 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Adameit
Rada Miejska w Olecku

Rada Miejska w Olecku

Rada Miejska jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. W skład Rady Miejskiej w Olecku wchodzi 21 radnych.
Rada w celu wykonywania określonych zadań powołuje komisje. Komisje są organami Rady i jej podlegają.
Rada Miejska obraduje na sesjach, które są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.


Data wprowadzenia: 2003-07-23 1246
Data upublicznienia:
Art. czytany: 123484 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Alicja Mieszuk
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2021 rok
2021-02-15 0840
Plany pracy Rady Miejskiej oraz poszczególnych komisji dostępne są w za...
» Obsługa Rady Miejskiej
2003-09-22 1756
Rada w celu wykonywania określonych zadań powołuje komisje. Rada Miejs...
Pozostałe wiadomości:
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2018 rok
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2017 rok
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wykaz radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Projekty uchwał i stanowisk
Rezolucje, stanowiska i opinie Rady Miejskiej
Protokoły z sesji RM
Materiały sesyjne (kadencja 2018-2023)
Protokoły z posiedzeń komisji RM
Wnioski, interpelacje, oświadczenia i stanowiska radnych
Informacje radnych
Dyżury i spotkania radnych
Sprawy wniesione do Rady Miejskiej
Podkat. Archiwalne:
Statut gminy Olecko
Ostat. 10 wiadomości:

» Informacja o terminie sesji
» Rada Miejska w Olecku
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2021 rok
» Obsługa Rady Miejskiej
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2018 rok
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2017 rok
System BIP Inet