A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wydziały Urzędu Miejskiego » Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (arch.)
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.81.2020 BURMISTRZA OLECKA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu tablic informacyjnych...
» POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
» Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
» Pomoc przedsiębiorcom w związku z COVID-19
Ilość wiadomości z działu 'Wydział Edukacji, Kultury i Sportu': 1
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Siedziba: Plac Wolności 1

Kierownik wydziału - Anna Mitin
pok. nr 11, I piętro, tel. 87 520 08 55, 570 100 758

Do zadań Wydziału Edukacji należy:
1. Prowadzenie przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy Olecko.
2. Kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy.
3. Prowadzenie ewidencji placówek niepublicznych (przedszkoli, szkół podstawowych).
4. Planowanie i organizacja dowozu uczniów w zakresie określonym w ustawie Prawo oświatowe.
5. Przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłek losowy, wyprawka szkolna).
6. Prowadzenie spraw z zakresu przyznawania Stypendium Burmistrza w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
7. Organizacja egzaminów na awans zawodowy nauczyciela mianowanego.
8. Prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury oraz spraw związanych z kulturą.
9. Prowadzenie spraw związanych z kulturą fizyczną, rekreacją i turystyką.
10. Prowadzenie działań w zakresie udzielania dotacji organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych dotyczących edukacji, kultury, kultury fizycznej i turystyki.
11. Wspieranie działalności gminnych świetlic oraz funkcjonowania boisk na terenach wiejskich.
12. Zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
13. Prowadzenie spraw związanych z aktami osobowymi byłych pracowników zlikwidowanego Zespołu Przedszkoli i Żłobków Miejskich w Olecku.
14. Opracowywanie wniosków na pozyskanie środków zewnętrznych w ramach programów rządowych, ich wdrażanie oraz rozliczanie.
15. Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji tym placówkom.
16. Prowadzenie ewidencji obiektów nie będących hotelami, a świadczących usługi hotelarskie, pół biwakowych.
17. Prowadzenie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie gminy.
18. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Patronatu Honorowego Burmistrza Olecka.


Anna Mitin
pok. nr 11, I piętro, tel. 87 620 10 74, 570 100 647

Główne kompetencje:
- nadzór nad publicznymi przedszkolami, szkołami podstawowymi,
- organizacja roku szkolnego w szkołach, przedszkolu,
- awanse zawodowe nauczycieli,
- ewidencja oświatowych placówek niepublicznych,
- dotacje udzielane oświatowym placówkom niepublicznym,
- sprawy związane z aktami osobowymi byłych pracowników zlikwidowanego Zespołu Przedszkoli i Żłobków Miejskich w Olecku.

Marta Warykowska
pok. nr 11, I piętro, tel. 87 620 10 74, 570 100 647

Główne kompetencje:
- stypendia i zasiłki szkolne,
- dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych,
- rejestr żłobków i klubów dziecięcych,
- dotacje udzielane żłobkom niepublicznym,
- dowóz uczniów do szkół.

Katarzyna Judycka
pok. nr 11, I piętro, tel. 87 520 24 94, 570 100 717

Główne kompetencje:
- sport, rekreacja i turystyka,
- stypendia dla uczniów uzdolnionych,
- dotacje udzielane organizacjom pozarządowym w zakresie sportu i turystyki,
- programy i projekty rządowe, ich wdrażanie i rozliczanie,
- ewidencja obiektów nie będących hotelami, a świadczących usługi hotelarskie, pół biwakowych,
- wykaz kąpielisk,
- sprawy związane z przyznawaniem Patronatu Honorowego Burmistrza w zakresie sportu i turystki.

Monika Błaszak
pok. nr 11, I piętro, tel. 87 520 24 94, 570 100 717

Główne kompetencje:
- kultura, w tym biblioteki,
- wyprawka szkolna,
- obowiązek nauki,
- dotacje udzielane organizacjom pozarządowym w zakresie edukacji i kultury,
- programy i projekty rządowe, ich wdrażanie i rozliczanie,
- sprawy związane z przyznawaniem Patronatu Honorowego Burmistrza w zakresie kultury i edukacji,
- świetlice wiejskie.

Urszula Zabłocka
pok. nr 11, I piętro, tel. 87 307 03 73, 570 100 561

Główne kompetencje:
- sprawy związane z przygotowaniem i realizacją budżetu gminnych placówek oświatowych, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Regionalnego Ośrodka Kultury oraz wydziału edukacji, kultury i sportu,
- bezpłatne podręczniki,
- dożywianie uczniów,
- boiska wiejskie.


Data wprowadzenia: 2003-06-27 1438
Data upublicznienia:
Art. czytany: 13035 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Tomasz Bellon
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
Pracownicy wydziału EK
Aktualności
Kalendarz imprez w roku szkolnym 2007/2008
Pilotażowy Program "Uczeń na Wsi"
Świetlice wiejskie
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
System BIP Inet