UCHWAŁA NR ORN.0007.48.2015 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej oraz domu pomocy społecznej.

2015-06-30 1040
Art. czytany: 3173 razy

Treść uchwały w załączniku