Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Oleckiej Rady Seniorów.

2015-05-19 1410
Art. czytany: 1136 razy

Treść projektu uchwały w załączniku