Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Produkcyjnej...

2015-05-19 1407
Art. czytany: 1059 razy

Treść projektu uchwały w załączniku