Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2015 - 2024

2015-05-19 1405
Art. czytany: 1019 razy

Treść projektu uchwały w załączniku