Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta Olecko położonych przy ul. Gołdapskiej...

2010-08-19 1321
Art. czytany: 1862 razy

Treść projektu uchwały w załączniku