O G Ł O S Z E N I E

2009-05-20 0919
Art. czytany: 6384 razy

Uwaga mieszkańcy ulic

Armii Ludowej, Asnyka, Baczyńskiego,
Bohaterów Białostocczyzny, Dąbrowskiej, Kajki, Kochanowskiego, Konopnickiej, Mereckiego, Mickiewicza, Norwida, Orzeszkowej, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Staffa, Syrokomli, Tuwima, Zana, Żeromskiego

Od tego roku zmieniła się siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6.
Dotychczas głosowaliście Państwo
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku, ul. Kościuszki 20.

Obecnie będziecie głosowali
w Liceum Ogólnokształcącym w Olecku,
ul. Kościuszki 29.


Burmistrz Olecka