Standardy dostępności na terenie gminy Olecko

2022-06-27 1543
Art. czytany: 379 razy

Od 15 czerwca br. obowiązują standardy dostępności na terenie gminy Olecko. Zgodnie z zarządzeniem (w załączeniu) pracownicy Urzędu Miejskiego w Olecku, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowa instytucja kultury oraz prezesi spółek komunalnych mają stosować wprowadzone standardy.
Projektowanie odpowiednich warunków w przestrzeni dla zróżnicowanej grupy użytkowników jest wyzwaniem. Standardy to dokument, który w przystępny sposób prezentuje wytyczne do projektowania i zagospodarowania wybranych przestrzeni publicznych tak by były dostępne dla osób z różnymi potrzebami. Inwestycje, remonty czy modernizacje na terenie gminy Olecko mają być realizowane zgodnie z zasadami dostępności architektonicznej opisanymi w standardach. Założeniem dokumentu jest wskazanie rozwiązań zmierzających do poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, co niewątpliwie będzie miało pozytywny wpływ również na inne grupy społeczne, np. osoby starsze lub rodziców z małymi dziećmi.