INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – 20 kwietnia 2021 r.

2021-04-16 1510
Art. czytany: 139 razy

W dniu 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olecku w zdalnym trybie obradowania.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
2. Rozpatrzenie petycji o podjęcie uchwały wyrażającej stanowisko zakazujące stosowania różnych form nakazu w związku z masowymi szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
3. Rozpatrzenie petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
4. Rozpatrzenie petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.
5. Sprawy wniesione.
6. Wnioski Komisji.

Przewodniczący Komisji