Gminne programy

2019-03-06 1655
Art. czytany: 3282 razy

Rada Miejska uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Olecko na 2019 rok oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Olecko na lata 2019-2022