Konsultacje rocznego programu współpracy na 2018 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

2017-09-29 1313
Art. czytany: 1055 razy

Konsultacje trwać będą opd 7 do 23 października 2017 r.

Konsultacje rocznego programu współpracy na 2018 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Od 7 do 23 października br. trwać będą konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
W powyższym okresie czekamy na uwagi i opinie do powyższego projektu uchwały .

Przyjęto następujące formy konsultacji:
a)zbieranie pisemnych uwag, opinii i wniosków od zainteresowanych organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy poprzez formularz konsultacyjny,
b)bezpośrednie spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i możliwość indywidualnego zgłaszania uwag, opinii i wniosków w terminie przeprowadzenia konsultacji, w trakcie dyżuru pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Olecku przy ul. Plac Wolności 3, pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30.-15.30 z wyłączeniem wyjazdów służbowych i zdarzeń losowych,
c)spotkanie konsultacyjne w okresie trwania konsultacji, tj.: 10 października 2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3, w godzinach 14.00-15.00.

Uwagi, opinie i wnioski należy wnieść na załączonym formularzu konsultacyjnym.

W załączeniu:
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji
Projekt uchwały
Formularz konsultacyjny